Když návštěvník nemůže do muzea podruhé, musí také podruhé muzeum k návštěvníkovi

Když návštěvník nemůže do muzea podruhé, musí také podruhé muzeum k návštěvníkovi

13. října 2020

Nestihli jsme se ještě vzpamatovat z první vlny koronavirové nákazy a máme tu vlnu druhou. Po ní se k nám nesou nová opatření vlády, která zavírají – obdobně jako při vlně první – školy, restaurace, bary, divadla, hrady, zámky a také muzea. Dostát své vzdělávací a osvětové funkci, kterou nám ukládá zřizovací listina, musíme opět ve světle moderních technologií a internetu. Obnovujeme tedy oblíbenou webovou a facebookovou vlastivědnou sérii, u jejíhož názvu připojujeme pořadovou číslovku a doufáme, že je nebudeme nuceni za pár měsíců měnit.

Každý všední den Vám, milým virtuálním návštěvníkům muzea, představíme krátký článek, který se bude dotýkat jesenické přírody, historie či kultury. Dočkáte se postřehů týkajících se vlastivědných zajímavostí, chybět nebudou osudy osobností více či méně významných, vyprávění o zajímavých místech, střípky ze života fauny i flóry a také z pohledu lidského života mimořádně dávné příběhy přírody neživé.

Přeji Vám příjemné počtení, které – jak věřím – Vám bude inspirací pro neméně příjemné procházky, neboť místa, se kterými se prostřednictvím našich textů seznámíte, zkrátka musíte navštívit. Podzim, říká se, je totiž v Jeseníkách pro procházky nejvhodnější.

Pavel Rušar

Přehled jednotlivých dílů

5. DÍL:
KDYŽ SE JELENÍ JAZYK ZELENÍ

autor: Vojtěch Taraška

publikováno: 20. října 2020

4. DÍL:
VÝSTAVBU KOSTELA
V MIKULOVICÍCH NEZASTAVILA ANI STOLETÁ POVODEŇ

autor: Pavel Macháček

publikováno: 19. října 2020

3. DÍL:
Z PŮVODNÍ JESENICKÉ MYTOLOGIE. DĚSIVÝ PŘÍZRAK NOČNÍHO LOVCE

autor: Matěj Matela

publikováno: 16. října 2020

2. DÍL:
KDYŽ OBRAZ PROMLUVÍ

autor: Jan Petrásek

publikováno:
15. října 2020

1. DÍL:
ČERVNOVÝ HUKOT
NA ČERNÉM POTOCE

autor: Martin Hanáček

publikováno: 14. října 2020

Díl první: Červnový hukot na Černém potoce

Publikováno 14. října 2020 Navzdory katastrofám roku 2020 budou na letošek s nostalgií vzpomínat milovníci zachmuřené oblohy, rozbahněné země, kaluží a hustých provazců vydatných lijáků. Dvacátý rok jednadvacátého století nám nabídl již několik sérií deštivých dnů, koneckonců stačí se tento týden podívat z okna... Avšak jeden z uplakaných dnů přece jen ... (více)

Díl druhý: Když obraz promluví...

Publikováno 15. října 2020 Jedním z úkolů muzejních institucí je uchovávat a pečovat o doklady (nejen) lidské činnosti v zájmové geografické oblasti, a to nejen pro jejich samotnou hmotnou povahu, ale především pro jejich vnitřní zakódovaný příběh. Ne vždy však předmět v sobě tyto informace primárně nese, svou historii častokrát postrádá již při samotném p ... (více)

Díl třetí: Z původní jesenické mytologie. Děsivý přízrak Nočního lovce

Publikováno 16. října 2020 Je klidný prosincový podvečer a po namrzlé lesní cestě mířící z Petrovic do Osoblahy kráčí muž. Již se vidí u teplých kamen, když tu najednou z dáli zaslechne blížící se rachot. Otočí se a vzhlédne ke vzdálenému horizontu. V tu chvíli by se v něm krve nedořezal – z černých mračen se za nelidského rachotu přímo k němu řítí ... (více)

Díl čtvrtý: Výstavbu kostela v Mikulovicích nezastavila ani stoletá povodeň

Publikováno 19. října 2020 Mikulovice od roku 1413 náležely do ondřejovické farnosti a první zprávy o existenci filiálního kostela v této obci pocházejí z 1. poloviny 16. století. Postaven byl na pahorku nad řekou a zasvěcen sv. Mikuláši. V letech 1651–1666 prošel rozsáhlou přestavbou, související se zamýšleným zřízením samostatné duchovní správy. K jejímu us ... (více)

Díl pátý: Když se jelení jazyk zelení

Publikováno 20. října 2020 Věděli jste, že jelení jazyk je zelený? Může dosahovat délky až 60 cm. A na jeho spodní straně se vytvářejí výtrusy. Znalcům přírody už svítá: řeč není o chuťovém a rozmělňovacím orgánu spárkaté zvěře, ale o kapradině jelením jazyku celolistém. Mezi našimi druhy kapradin je jelení jazyk nápadný tím, že jeho listy nejsou ... (více)