Když nemůže návštěvník do muzea, musí muzeum k návštěvníkovi

Když nemůže návštěvník do muzea, musí muzeum k návštěvníkovi

23. března 2020

Zvláštní doba potkala nás všechny. Jednotlivci i instituce se přizpůsobují krizové situaci, nemocnice připravují lůžka, hasiči rozvážejí roušky a respirátory, policie hlídkuje na hranicích i uvnitř země, armáda ji posiluje. Většina obchodů je zavřená a petlice zůstávají i na dveřích barů a hospod. Také organizace působící v kultuře jsou uzavřeny. Muzea, galerie, kina, divadla, hrady i zámky. Lidé zůstávají doma.

Avšak - úkolem muzeí je kromě péče o sbírky a pořádání výstav i vzdělávací a osvětová činnost a nikde není napsáno, že tak mají činit jen v dobách běžných či radostných. Nabízíme proto (nejen) našim obvyklým návštěvníkům, kteří jsou lační po zajímavostech z našich sbírek nebo z dějin či přírody našeho regionu, vlastivědnou sérii s názvem Když nemůže návštěvník do muzea, musí muzeum k návštěvníkovi. Každý den Vám představíme na internetových stránkách muzea a s možností diskuze také na našem facebooku zajímavý sbírkový předmět s jeho historií, příběhem či charakteristikou, případně osobnost, knihu či zkrátka vlastivědnou zajímavost. A pokud bude téma souviset s nějakým místem v okolní krajině, vyzveme Vás, ať nesedíte v obtížné době doma, ale vyjdete do krásné přírody našich hor.

Pavel Rušar

Přehled jednotlivých dílů

50. DÍL:
PROPADLINA ŽEBRAČKA, DOKLAD NEBEZPEČÍ PODDOLOVANÝCH LOKALIT

autor: Pavel Žurek

publikováno: 11. května 2020

49. DÍL:
PŘÍZRAK ZVANÝ ALP,
NOČNÍ MŮRA PŮVODNÍCH OBYVATEL JESENICKA

autor: Matěj Matela

publikováno: 10. května 2020

48. DÍL:
KLONY ÚTOČÍ ANEB TAM, KDE PAMPELIŠKY ZLÁTÉ JSOU

autor: Vojtěch Taraška

publikováno: 9. května 2020

47. DÍL:
NE VŠICHNI SUDETŠTÍ NĚMCI HAJLOVALI. PŘÍBĚH KOMUNISTY EDUARDA ZORNA

autor: Matěj Matela

publikováno:
8. května 2020

46. DÍL:
ZAPOMENUTÝ PORTRÉT MATKY JOHANNA RIPPERA

autor: Jan Petrásek

publikováno: 7. května 2020

45. DÍL:
PŘEMĚNĚNÉ MOŘE

autor: Martin Hanáček

publikováno: 6. května 2020

44. DÍL:
NETRADIČNÍ DEN
V DĚJINÁCH LÁZNÍ ANEB
PSÍ ZÁVODY NA GRÄFENBERKU
V ROCE 1880

autor: Kamil Tomášek

publikováno: 5. května 2020

43. DÍL:
DĚJINY TAJEMNÉHO DVOJHRADÍ NAD VRBNEM JSOU SPOJENY
S KRVAVÝM MASAKREM

autor: Matěj Matela

publikováno: 4. května 2020

42. DÍL:
VELKÁ KOTLINA – MÍSTO SETKÁVÁNÍ

autor: Vojtěch Taraška

publikováno: 3. května 2020

41. DÍL:
LESK A BÍDA ZDEJŠÍCH HOR

autor: Pavel Žurek

publikováno: 2. května 2020

40. DÍL:
PLENILY OBLAST JESENÍKŮ MONGOLSKÉ HORDY? SPÍŠE ŠLO O UHERSKÉ KUMÁNY

autor: Matěj Matela

publikováno: 1. května 2020

39. DÍL:
PRIESSNITZOVA VNUČKA ZDENKA FRIEDRICH-RIPPER

autor: Jan Petrásek

publikováno:
30. dubna 2020

38. DÍL:
PŘES PŮL DRUHÉ MILIARDY LET STARÉ JEZERNÍ DNO
V JESENICKÉM MUZEU

autor: Martin Hanáček

publikováno: 29. dubna 2020

37. DÍL:
LÁZNĚ JESENÍK
V PŘELOMOVÉM ROCE 1945

autor: Kamil Tomášek

publikováno: 28. dubna 2020

36. DÍL:
NOSTALGIE ZA ZLATÝMI ČASY PASTEVECTVÍ V NEJVYŠŠÍCH POLOHÁCH JESENÍKŮ

autor: Matěj Matela

publikováno: 27. dubna 2020

35. DÍL:
ZEMĚ MLUVÍ. 
A NE PŘÍLIŠ VESELE...

autor: Vojtěch Taraška

dostupné od 26. dubna 2020

34. DÍL:
VZNIK PRVNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY NA FRÝVALDOVSKU IV

autor: Pavel Žurek

publikováno: 25. dubna 2020

33. DÍL:
JAK SE CHODILO NA PRADĚD PŘED 140 LETY

autor: Matěj Matela

publikováno: 24. dubna 2020

32. DÍL:
MODEL NEREALIZOVANÉHO NÁVRHU SOUSOŠÍ VINCENZE PRIESSNITZE?

autor: Jan Petrásek

publikováno:

23. dubna 2020

31. DÍL:
JAK VZNIKL BUTTERBERG?

autor: Martin Hanáček

publikováno: 22. dubna 2020

30. DÍL:
LEUCHTENSTEIN, TAJEMNÝ HRAD JESENICKÉHO PODHŮŘÍ

autor: Kamil Tomášek

publikováno: 21. dubna 2020

29. DÍL:
VIDNAVSKÉ DĚTSTVÍ PROSLULÉHO ORTOPEDA ADOLFA LORENZE

autor: Matěj Matela

publikováno:
20. dubna 2020

28. DÍL:
LOMIKÁMEN TROJPRSTÝ. ČERNÝ PASAŽÉR Z ČERVENÉHO SEZNAMU

autor: Vojtěch Taraška

publikováno: 19. dubna 2020

27. DÍL:
VZNIK PRVNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY NA FRÝVALDOVSKU III

autor: Pavel Žurek

publikováno: 18. dubna 2020

26. DÍL:
OBLÍBENÝ HOSPODSKÝ HAUCK ZE ŠERÁKU

autor: Matěj Matela

publikováno:
17. dubna 2020

25. DÍL:
SKUTEČNĚ ŠVÉDOVÉ DOBÝVALI VODNÍ TVRZ?

autor: Jan Petrásek

publikováno:
16. dubna 2020

24. DÍL:
EROZE TVOŘIVOU VÝTVARNICÍ

autor: Martin Hanáček

publikováno: 15. dubna 2020

23. DÍL: 
EDELSTEIN – MONUMENT STŘEDOVĚKÉ FORTIFIKAČNÍ ARCHITEKTURY

autor: Kamil Tomášek

publikováno: 14. dubna 2020

22. DÍL: 
JAK SLAVILI VELIKONOCE JESENIČTÍ NĚMCI

autor: Matěj Matela

publikováno:
13. dubna 2020

21. DÍL: 
VELIKONOČNÍ ROZPRAVA O VEJCÍCH A LIDECH

autor: Vojtěch Taraška

publikováno: 12. dubna 2020

20. DÍL:
VZNIK PRVNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY NA FRÝVALDOVSKU II

autor: Pavel Žurek

publikováno: 11. dubna 2020

19. DÍL:
VELKÝ MAĎARSKÝ STÁTNÍK KHUEN-HÉDERVÁRY SE NARODIL V JESENÍKU

autor: Matěj Matela

publikováno:
10. dubna 2020

18. DÍL:
VZNIK PRVNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY NA FRÝVALDOVSKU I

autor: Pavel Žurek

publikováno: 9. dubna 2020

17. DÍL:
KAOLÍNOVÉ JÁMY – STARÁ A NOVÁ NAVZDORY VZHLEDU

autor: Martin Hanáček

publikováno: 8. dubna 2020

16. DÍL:
PAMÁTKA NA POŽÁR MĚSTA ZAZDĚNÁ NA VODNÍ TVRZI

autor: Jan Petrásek

publikováno: 
7. dubna 2020

15. DÍL:
POSTAVA GNÓMA (NEJEN) V JESENICKÉ MYTOLOGII

autor: Matěj Matela

publikováno: 
6. dubna 2020

14. DÍL:
VÁLKA S MLOKY 2:
MLOCI V DEFENZIVĚ

autor: Vojtěch Taraška

publikováno: 5. dubna 2020

13. DÍL:
„RESTAURÁTOR“ JOSEF OBETH

autor: Pavel Žurek

publikováno: 4. dubna 2020

12. DÍL:
PŘÍBĚH POUTNÍHO KOSTELA SV. ANNY NAD ANDĚLSKOU HOROU

autor: Matěj Matela

publikováno: 3. dubna 2020

11. DÍL:
NÁHROBEK TRAGICKY ZESNULÉ MATURANTKY OD PAULA STADLERA

autor: Jan Petrásek

publikováno:
2. dubna 2020

10. DÍL:
DVACÁTÉ NAROZENINY EXPOZICE BLUDNÝCH BALVANŮ VE VELKÉ KRAŠI

autor: Martin Hanáček

publikováno: 1. dubna 2020

9. DÍL:
NEBOJME SE HLEDAT
V DIGITALIZOVANÝCH TISCÍCH II

autor: Pavel Žurek

publikováno: 31. března 2020

8. DÍL:
„TURECKÝ“ KRČMÁŘ
POD BISKUPSKOU KUPOU.
STARÉ DOBRÉ ČASY
V HOSTINCI RUDOLFSHEIM

autor: Matěj Matela

publikováno: 30. března 2020

7. DÍL:
PROČ JE DOBRÉ STÁT SE MUMIÍ (POKUD JSTE ROSTLINA)

autor: Vojtěch Taraška

publikováno: 29. března 2020

6. DÍL:
NEBOJME SE HLEDAT
V DIGITALIZOVANÝCH TISCÍCH I

autor: Pavel Žurek

publikováno: 28. března 2020

5. DÍL:
SAKRUJÍCÍ FOŘT Z VIDELSKÉHO ÚDOLÍ. LOWAGŮV LITERÁRNÍ BENEDIX ROZESMĚJE I DNES

autor: Matěj Matela

publikováno: 27. března 2020

4. DÍL:
TAJEMSTÍ ZPOZA DVEŘÍ ŠATNÍ SKŘÍNĚ

autor: Jan Petrásek

publikováno: 26. března 2020

3. DÍL:
BŘEZNOVÉ VZPOMÍNKY
NA SUPÍKOVICKOU PÍSKOVNU

autor: Martin Hanáček

publikováno: 25. března 2020

2. DÍL:
COVID-19: KRIZE I PŘÍLEŽITOST

autor: Pavel Žurek

publikováno: 24. března 2020

1. DÍL:
PRAPODIVNÁ HISTORIE DŘEVĚNÉ SOŠKY PASTÝŘE GILLA

autor: Matěj Matela

publikováno:
23. března 2020

Díl první: Prapodivná historie dřevěné sošky pastýře Gilla

Publikováno 23. března 2020 Stává se zřídka, aby nějaký historický předmět v sobě nakumuloval tolik atributů kraje, z něhož vzešel – ba co více, aby pohnuté osudy daného regionu do jisté míry vlastně ztělesňoval. Jakési zhmotnění pohnuté historie Jeseníků i samotného genia loci hor představuje ztracená soška rejvízského pastýře… Legendární mytologi ... (více)

Díl druhý: COVID-19: Krize i příležitost

Publikováno 24. března 2020 Zatímco se brány paměťových institucí uzavřely, napříč republikou vznikají nejrůznější projekty, které se prostřednictvím internetového připojení snaží najít cestu k návštěvníkovi a zpříjemnit mu tuto nelehkou dobu. Přes všechna negativa krize přináší mnohé výzvy a příležitosti. Můžeme být tak svědky situace, kdy to, co ... (více)

Díl třetí: Březnové vzpomínky na supíkovickou pískovnu

Publikováno 25. března 2020 Onehdy jsem po dlouhých letech zavítal do areálu pískovny v Supíkovicích. Rozlehlá, člověkem vyhloubená jáma o několika etážích, rok od roku hustěji zarůstající náletovými dřevinami. Zasutěné stěny dávno pokryly travnaté koberce. Původní těženou surovinu lze spatřit jen ve vyjetých kolejích motocyklových drah, deštěm vymletých ... (více)

Díl čtvrtý: Tajemství zpoza dveří šatní skříně

Publikováno 26. března 2020 Sbírkové předměty jsou někdy schopny hovořit novými poznatky i přes propast několika staletí. Někdy je třeba nechat je „rozmluvit“ systematickým zkoumáním samotného objektu, výzkumem dokumentů apod., jindy začnout vyprávět samy. Podobný případ se odehrál při loňském stěhování muzejních depozitářů. Když byla z Vodní tvrze sn ... (více)

Díl pátý: Sakrující fořt z Videlského údolí. Lowagův literární Benedix rozesměje i dnes

Publikováno 27. března 2020 Pokud bych si měl v Jeseníkách vybrat lokalitu, která je mi nejbližší, pak by jednoznačně zvítězila podmanivá oblast kolem toku Střední Opavy. Tento kout Medvědské hornatiny neoplývá jen nádhernými lesními zákoutími a dravými bystřinami, ale i poutavými příběhy o lidech, kteří s těmito místy spojili svůj život. Jedná se předevš ... (více)

Díl šestý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích I

Publikováno 28. března 2020 Fenomén digitalizace zažívá v posledních letech boom. U zrodu stála motivace poskytnout přístup k informacím velkému množství lidí a chránit vzácné tisky před živelnými katastrofami. Digitální kopie nabízejí mnoho výhod, jakýsi limit však představuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, jenž umožňuje zveřejňovat dokumenty a ... (více)

Díl sedmý: Proč je dobré stát se mumií (pokud jste rostlina)

Publikováno 29. března 2020 Navzdory obecnému povědomí netvoří muzejní sbírku jen střepy rozbitých nádob, polámané zemědělské nástroje, sošky bez končetin, červotočem prožrané skříně či dávno neplatné mince. Kdepak, v muzejní sbírce se najdou i zdánlivě větší zbytečnosti. Třeba sušené, vylisované bylinky nalepené na archy zažloutlého papíru. Tušít ... (více)

Díl osmý: „Turecký“ krčmář pod Biskupskou kupou. Staré dobré časy v hostinci Rudolfsheim

Publikováno 30. března 2020 Ještě více než lokální spisovatelé či vlastivědní nadšenci vytvářeli onu jedinečnou atmosféru jesenických hor majitelé či nájemci pohostinských zařízení. Právě v útulných krčmách si znavení poutníci mohli při šípkovém čaji či korbelu piva nejen odpočinout, ale zároveň i vyslechnout historky lesníků a hostinských, což jeji ... (více)

Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II

Publikováno 31. března 2020 Již od dob vzniku moderních muzeí (18. století) probíhá spor kurátorů, kteří se snaží jak o ochranu, tak také o maximální zpřístupnění sbírek. Sladit oba požadavky bývá komplikované. Výjimečné případy, kdy se sbírkový předmět ztratí, ukradne či poničí, dávají za pravdu těm, kteří se mnohdy úzkostlivě bojí o své poklady. ... (více)

Díl desátý: Dvacáté narozeniny expozice bludných balvanů ve Velké Kraši

Publikováno 1. dubna 2020 Vidnavsko je zajímavé četným výskytem bludných balvanů. Povalují se v lesích, jsou vyorávány z půdy a s ostatním kamením odhazovány na haldy podél okrajů polí a do remízků, zůstaly ležet ve starých pískovnách jako nechtěný produkt těžby, trčí ze stěn opuštěného kaolínového dolu nebo poutají pozornost v náplavech Vidnávky. Bludn ... (více)

Díl jedenáctý: Náhrobek tragicky zesnulé maturantky od Paula Stadlera

Publikováno 2. dubna 2020 V jednom z minulých dílů bylo připomenuto stěhování muzejních sbírek do nových depozitářů. Jedním z předmětů, jehož přemístění rovněž vytvořilo muzejníkům nejednu vrásku a pot na čele, byla takřka dva metry dlouhá mramorová plastika ležící dívky. Výjimečnost díla nespočívá pouze v jeho významném autorovi, ale rovněž v pozo ... (více)

Díl dvanáctý: Příběh poutního kostela sv. Anny nad Andělskou Horou

Publikováno 3. dubna 2020 Dnes bych vás rád pozval na místo, kam kdo jednou zavítá, milerád se vrací. Vládne zde totiž neobyčejně působivá atmosféra – není divu, právě tudy doslova procházely duchovní dějiny Jeseníků. Leží nad malebným městečkem Andělská Hora a my místní mu neřekneme jinak než původním názvem Annaberg. Pojďme se vypravit za pohnutou minul ... (více)