Díl desátý: Dvacáté narozeniny expozice bludných balvanů ve Velké Kraši
Díl desátý: Dvacáté narozeniny expozice bludných balvanů ve Velké Kraši

Díl desátý: Dvacáté narozeniny expozice bludných balvanů ve Velké Kraši

Publikováno 1. dubna 2020

Vidnavsko je zajímavé četným výskytem bludných balvanů. Povalují se v lesích, jsou vyorávány z půdy a s ostatním kamením odhazovány na haldy podél okrajů polí a do remízků, zůstaly ležet ve starých pískovnách jako nechtěný produkt těžby, trčí ze stěn opuštěného kaolínového dolu nebo poutají pozornost v náplavech Vidnávky. Bludné balvany jsou kusy hornin švédského, baltského či finského původu, které k nám v nejsilnější ledové době transportoval pevninský ledovec. Jednotlivými bludnými balvany je poseta celá někdejší zaledněná část ČR, tj. severní úpatí Rychlebských hor, Jeseníků a Beskyd od Bílé Vody až po Třinec. Mnohem vzácnější jsou na Šluknovsku, Frýdlantsku a kolem Hrádku nad Nisou. Ovšem takovou hojnost bludných balvanů, jakou vidíme na Vidnavsku, u nás nabízelo jen několik lokalit: kopec Písečník mezi Javorníkem a osadou Kohout, dále stará pískovna u Bohušova na Osoblažsku nebo zaniklé pískovny a hliniště kolem Hlučína. V okolí Vidnavy se nejvíce bludných balvanů vyskytuje ve Farském lese mezi kaolínovými jámami a Starou Červenou Vodou a dále na návrší Hrouda (něm. Butterberg) mezi Vidnavou a Horními Heřmanicemi. Příčinou je patrně plastické geologické podloží (kaolín a neogenní jílovito-prachovité písky), do kterého se balvany zabořily, když je po něm ledovec posunoval.

V letech 2000–2005 si obec Velká Kraš zbudovala z bludných balvanů expozici. 27. dubna 2000 bylo 27 vybraných kusů vyzvednuto bagrem a položeno na vlečku taženou traktorem. Náklad byl svezen do obecního parčíku asi 400 m severně od obecního koupaliště. Dne 18. května 2000 proběhla konečná instalace. Bagr zarovnal terén parčíku, zaměstnanci obce rozložili na zem igelitové plachty, na něž byl z vlečky vysypán říční štěrk. Bagr a zaměstnanci vyklopené hromady rozprostřeli po celé rozloze plachet. Poté byl každý balvan řetězem upoután k ramenu bagru a usazen na své místo. Postupně přibývaly nové přírůstky, zejména v letech 2002 a 2003, takže sbírka v dubnu 2005 čítala 72 exponátů. Za několik týdnů oslaví dvacet let. Snad vydrží nadále – jedná se totiž o největší sbírku bludných balvanů v Česku. Mnohem menší kolekce existují například v Javorníku, Opavě, Frýdku-Místku nebo na ostravské Černé louce.

Martin Hanáček


Soupis všech publikovaných dílů zde.
 
Fotografie
Bludný balvan na agrární haldě pod návrším Hrouda. Rok 2001.
Vyzvedávání bludného balvanu z návrší Hrouda. 27. 4. 2000.
Bludné balvany po převozu do parku ve Velké Kraši. Přelom dubna a května 2000.
Úprava parku pro expozici. 18. 5. 2000.
Instalace balvanů do expozice. 18. 5. 2000.
Počáteční kolekce 27 bludných balvanů. Listopad 2000.
Nakládání největšího balvanu v expozici (podle vážení 2,02 t) na návrší Hrouda. 19. 2. 2002.
Přírůstky na vlečce. Jižní okraj Farského lesa. 24. 5. 2002.
Konečný stav expozice se 72 bludnými balvany. Listopad 2006.