Díl druhý: COVID-19: Krize i příležitost
Díl druhý: COVID-19: Krize i příležitost

Díl druhý: COVID-19: Krize i příležitost

Publikováno 24. března 2020

Zatímco se brány paměťových institucí uzavřely, napříč republikou vznikají nejrůznější projekty, které se prostřednictvím internetového připojení snaží najít cestu k návštěvníkovi a zpříjemnit mu tuto nelehkou dobu. Přes všechna negativa krize přináší mnohé výzvy a příležitosti. Můžeme být tak svědky situace, kdy to, co nebylo v minulosti proveditelné, se stalo skutečností doslova ze dne na den. Ať už se to týká práce z domova, vyučování skrze aplikace, televizi, ba dokonce i videokonferenčními hovory. V případě knihoven dochází ke zpřístupňování řady digitalizovaných tisků.

Častým úskalím digitalizace je nemožnost tisk dohledat a následně s ním pracovat, což pro mnohé z nás může být frustrující. V jednoduchých návodech „jak na to?“ se podíváme na zoubek jednotlivým systémům.

Příspěvky věnující se knihovně VMJ mimo vytváření návodů využití digitalizovaných tisků budou nabízet zajímavé tisky nacházející se ve fondu knihovny VMJ a kukátkem se též podíváme, co vlastně takový knihovník na knihovně dělá, když je knihovna se studovnou uzavřena. Ostatně to můžeme již ukázat nyní.

Knihovna byla v předchozích dnech kompletně přeskládaná, aby byl uvolněn další prostor pro regály, ve kterých budou umístěny odborné časopisy a sborníky. Studovna se dočasně proměnila v natěračskou dílnu, kde bude část regálů ošetřena novými nátěry, aby tak mohly sloužit svému účelu další dekádu.

Výsledkem celé revitalizace bude efektivnější a logické řazení knihovních dokumentů s příruční knihovnou, kterou budou moct využívat jak odborní pracovníci muzea, tak také veřejnost zajímající se o nejrůznější vlastivědná témata našeho regionu.

Pavel Žurek


Soupis všech publikovaných dílů zde.
 
Fotografie
Díl druhý: COVID-19: Krize i příležitost
Díl druhý: COVID-19: Krize i příležitost
Díl druhý: COVID-19: Krize i příležitost
Díl druhý: COVID-19: Krize i příležitost