Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II
Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II

Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II

Publikováno 31. března 2020

Již od dob vzniku moderních muzeí (18. století) probíhá spor kurátorů, kteří se snaží jak o ochranu, tak také o maximální zpřístupnění sbírek. Sladit oba požadavky bývá komplikované. Výjimečné případy, kdy se sbírkový předmět ztratí, ukradne či poničí, dávají za pravdu těm, kteří se mnohdy úzkostlivě bojí o své poklady. Staré tisky ale možnost digitalizace nabízejí, čímž je výzkum umožněn takříkajíc komukoliv.

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, jež soustředí historické fondy zahrnující řadu institucí nejen v EU. Najdeme zde vzácné rukopisy, tisky, mapy. Smyslem projektu není jen shromažďovat, ale též nabízet kontext doby, jenž může zaujmout učitele, historiky, ale i zvídavé laiky.

Přístup do webové aplikace vede buď zadáním pojmu „Manuscriptorium“ do vyhledávače, případně obdobně jako u Krameria přes stránky Národní knihovny v Praze/Digitální knihovna, kde zvolíme položku Manuscriptorium (obr. 1). Přivítá nás úvodní stránka (obr. 2). Můžeme si založit i vlastní bezplatný účet, který nabízí další bonusy a možnosti využití (např. založení osobní virtuální knihovny, vlastní poznámky atd.). V nižší části stránky jsou pak aktuality (uvedeno jako Z našeho blogu), bližší návody atd. (obr. 3) Tlačítkem Digitální knihovna, ať už na horní liště nebo níže položeným tlačítkem, vstoupíme přímo do databáze knihovny (obr. 4). Prostá stránka nabízí zejména vyhledávání (obr. 5) dle zvolených filtrů. Příkladem pro dnešní lekci bude práce jednoho z největších myslitelů našich dějin, J. A. Komenského, jehož dílo je (přestože se zachovalo jen torzo) dosud neuvěřitelnou studnicí vědomostí. Při zadání slova „Komenský“ do vyhledávání nám databáze nabídne 1 687 nálezů (!) včetně nejznámějších děl (obr. 6), avšak v případě specifikace dotazu je vyhledávání již lépe využitelné (obr. 7). V našem případě jsme „vypátrali” opis České didaktiky pocházející z doby kolem roku 1630 s Komenského vlastnoručními úpravami a poznámkami, jehož originál se nachází v Národním muzeu v Praze (obr. 8).

Manuscriptorium nabízí několik nástrojů, bohužel na rozdíl od Krameria zde není možnost přepisu ani překladu (obr. 9).

Pavel Žurek


Soupis všech publikovaných dílů zde.
 
Fotografie
Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II
Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II
Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II
Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II
Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II
Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II
Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II
Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II
Díl devátý: Nebojme se hledat v digitalizovaných tiscích II