Sbírka původního Městského muzea v Javorníku

Sbírka původního Městského muzea v Javorníku

Sbírka původního Městského muzea v Javorníku byla od počátku tvořena jako mezioborová (všeobecného vlastivědného charakteru). Sbírku tvoří zejména početná kolekce archeologických nálezů (zejména středověká keramika), soubor portrétů významných javornických osobností, početná kolekce lidových obrázků na skle, předměty dokládající činnost javornických cechů, militaria a lovecké zbraně, méně je zastoupen fond nábytku, zemědělského nářadí a předmětů denní potřeby. Sbírka obsahuje i poměrně rozsáhlý fond archiválií, které byly zachráněny před požárem města roku 1825.

Nejstarší přírůstky do sbírky původního Městského muzea v Javorníku pocházejí z počátku 20. století, kdy došlo k založení Městského muzea v Javorníku v prostorách javornické radnice. Převážná část sbírky pochází z let před II. světovou válkou, v roce 1953 byly sbírky přemístěny do prostor zámku Jánský Vrch v Javorníku. Ke zrušení muzea došlo v roce 1960, sbírkový fond se stal v polovině 60. let majetkem Vlastivědného ústav v Šumperku, v 70. letech byly sbírky sloučeny s fondy zámeckého muzea v Javorníku. Část sbírek je v současné době umístěna v obnovené muzejní expozici Javornicka v tzv. Dittersově domě v Javorníku, zbytek je dodnes uložen v depozitáři zámku Jánský Vrch. Roku 1996 byla sbírka převedena do obnoveného Vlastivědného muzea Jesenicka.

K významným kurátorům sbírky před rokem 1945 patřili: Bruno König (amatérský archeolog), MUDr. Adolf Paupie (vlastivědný nadšenec) a Rudolf Kollibabe (amatérský archeolog). Po obnovení muzea po II. světové válce do jeho zrušení v roce 1960 byla jedinou správkyní sbírek vlastivědná a kulturní pracovnice Vlasta Kamencová-Smolková.

V současnosti čítá javornická sbírka na 13.000 sbírkových předmětů.

V případě zájmu o badatelskou návštěvu kontaktujte kurátora podsbírky, Mgr. Milana Rychlého.
Fotografie
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku
Sbírka původního Městského muzea v Javorníku