Historická podsbírka

Historická podsbírka

Sbírka původního městského muzea v Jeseníku byla od počátku tvořena jako mezioborová (všeobecného vlastivědného charakteru). K nejcennějším sbírkovým fondům dnes spadajícím do podsbírky Historie patřily doklady slezského lidového umění (např. početná kolekce obrázků malovaných na skle) a řemesel (sklo, porcelán, cín a jiné kovy), dále části místního kroje. Sbírku rovněž tvoří soubor portrétů významných osobností Jesenicka, předměty dokládající činnost jesenických cechů a řemesel, militaria a lovecké zbraně. Méně je zastoupen fond nábytku, zemědělského nářadí a předmětů denní potřeby. Sbírka obsahuje i poměrně rozsáhlý fond archiválií a map.

K nejcennější části sbírky patří památky na Vincenze Priessnitze, jeho působení, rodinu a obecně k vývoji lázní na Gräfenberku. Unikátní soubor tohoto fondu tvoří rozsáhlá knihovna vodoléčebné literatury původem z jesenických lázní z pozůstalosti po Johannu Ripperovi.

Aktuálně tvoří podsbírku více než 16.000 kusů předmětů.

V případě zájmu o badatelskou návštěvu kontaktujte kurátora podsbírky, Mgr. Jana Petráska.
Fotografie
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka
Historická podsbírka