Díl šestačtyřicátý: Heiliges Kreuz! Duchovní poezie z Křížového vrchu
Díl šestačtyřicátý: Heiliges Kreuz! Duchovní poezie z Křížového vrchu

Díl šestačtyřicátý: Heiliges Kreuz! Duchovní poezie z Křížového vrchu

Publikováno 16. prosince 2020

V jednom z přechozích dílů bylo představeno (do českého jazyka přebásněné) poetické zachycení prožitku vídeňské návštěvnice Jeseníku. Emoční pohnutí v ní vyvolal pohled na město z tzv. Priessnitzovy vyhlídky, jenž poté našel své místo na panoramatických pohlednicích. Ve sbírkách Vlastivědného muzea Jesenicka bychom však našli i další pohlednice, které jsou opatřeny básní a jejichž autor, bohužel neznámý, zaznamenal své dojmy na totožném místě. Své pocity však nevyjádřil formou poetického popisu okolí, ale do veršů zachytil svůj náboženský prožitek z návštěvy kaple sv. Anny. Svatostánek s kořeny sahajícími až do 17. století, jehož současná podoba vznikla již v roce 1847, stojí na známém místě Křížový vrch, nazvaném podle procesí, při kterém byl nesen na kopec kříž. Právě motiv kříže posloužil autorovi básně hledajícímu útěchu od svých pozemských strastí k alegorickému ztotožnění Boha a víry s tímto nejznámějším symbolem křesťanství. Stejně jako autora nejsme schopni přesně datovat ani dílo, dle formálních znaků však lze vznik pohlednic vročit nejdříve k roku 1906. Pravděpodobně však byly vydávány až později, jedna z poštovních dopisnic byla dokonce zaslána jako tzv. polní pošta (feldpost) v roce 1943 vojákovi sloužícímu v německé armádě v druhé světové válce.

Vine se nížinou hluboko dole (Unten tief im Tale schleichen)
pochmurné trápení, muka a stesk, (Trübe Sorgen, Gram und Qual,)
nahoře skví se naděje příznak ale, (Oben glänzt der Hoffnung Zeichen,)
v paprscích slunce kříže lesk. (Glänzt das Kreuz im Sonnenstrahl.)

Jako v noci bouřné hvězdný roj (Wie ein Stern in Wetternächten)
ozařuje vrcholky a kopců svah. (Strahlt es hoch auf Bergeshöh´n.)
Musíš s bouří svésti boj (Musst du mit dem Sturme fechten,)
a zříti hvězdy můžeš pak. (Sollst du nach dem Sterne seh´n.)

Svatý kříži! U tvých nohou (Heiliges Kreuz! an deinem Fusse)
dlí tak rád vroucí srdce cit, (Weilt das fromme Herz so gern,)
slzy lítosti a pokání mohou (Reuetränen, Herzensbusse)
Tvůj Bůh a pán posvětit. (Weiht es seinem Gott und Hernn.)

Líbezný kříž, bolesti má útěcha. (Süsses Kreuz, du Trost in Leiden.)
Mé útočiště, víra, naděj! (Meine Burg und Zuversicht!)
Až jednou život můj odtud odspěchá, (Muss ich einst von hinnen scheiden)
pak ani Ty mě neopouštěj. (Dann, o dann verslass mich nicht.)

Jan Petrásek


Soupis všech publikovaných dílů zde.
 
Fotografie
Pohlednice ze sbírek VMJ (inv. č. H/JE 4.749).
Pohlednice ze sbírek VMJ (inv. č. H/JE 4.842).
Pohlednice ze sbírek VMJ (inv. č. H/JE 9.849).
Detail pohlednice ze sbírek VMJ (inv. č. H/JE 9.849).
Pohlednice ze sbírek VMJ (inv. č. H/JE 9.852).
Pohlednice ze sbírek VMJ, revers (inv. č. H/JE 9.852).