Díl osmadvacátý: Lomikámen trojprstý. Černý pasažér z červeného seznamu
Díl osmadvacátý: Lomikámen trojprstý. Černý pasažér z červeného seznamu

Díl osmadvacátý: Lomikámen trojprstý. Černý pasažér z červeného seznamu

Publikováno 19. dubna 2020

Každý, kdo pravidelně cestuje vlakem, nemůže pochybovat o tom, že jaro přijíždí po železnici. Zatímco v lesích teprve rozkvétají první hájové byliny, železniční náspy se proměňují v hotové květinové záhonky. Život v kolejišti je ovšem drsný. Na štěrkovém náspu se netvoří úživná půda. Déšť okamžitě proteče hrubozrnnou frakcí a vláhy je zde trvalý nedostatek. Slunce praží na tmavé kameny, z nichž sálá horký vzduch. Jakýkoliv strom či keř, jenž by mohl poskytnout konejšivý stín, je bez milosti sťat projíždějícím vlakem dříve, než stačí vystrčit haluz nad úroveň podvozku lokomotivy. A aby toho nebylo málo, železničáři kolejiště čas od času zkropí herbicidy.

Příroda je však vynalézavá a rostliny se na tyto kruté podmínky dokázaly adaptovat nejrůznějšími způsoby. Velmi účinnou strategii vynalezly tzv. jarní efeméry. Jak jejich název napovídá, jedná se o rostliny s velmi krátkým životním cyklem. Celý jejich život se obvykle vměstná do několika týdnů, během nichž vyklíčí, vykvetou, vytvoří semena a spokojeně pojdou. Ne náhodou se efemerní život efemér odehrává zpravidla během jarních měsíců, kdy je počasí poměrně přívětivé a železničáři teprve studují recepty na míchání postřiků. V době, kdy na loukách pokvetou zvonky a orchideje, to budou mít jarní efeméry dávno za sebou a jejich semínka budou ve štěrbinách kameniva vyčkávat příštího jara.

K jarním efemérám patří také lomikámen trojprstý. Tato nenápadná, jen několik centimetrů vysoká rostlinka s bílými květy a lepkavými, trojlaločnými listy, patří k původním druhům naší květeny. Jeho přirozeným prostředím jsou vápencové skály, stepi a písčiny. Podobných biotopů bylo v naší krajině vždy poskrovnu, a ve volné přírodě je proto lomikámen trojprstý poměrně vzácný. Z toho důvodu byl zapsán na červený seznam ohrožených druhů a je také chráněný zákonem. Někdy kolem roku 2000 však začal lomikámen cestovat. Samozřejmě jen obrazně. Začal se totiž masivně šířit podél železničních tratí. Mezi pražci totiž nachází prostředí velmi podobné tomu, v jakém se vyskytuje přirozeně. Ba co více, železniční doprava jeho šíření zjevně napomáhá, neboť jeho semena pravděpodobně ulpívají na projíždějících vlacích a jako drobní černí pasažéři se nechávají rozvážet na další a další vlakové stanice...

Již před časem takto lomikámen trojprstý dorazil i na Jesenicko. V záplavě ostatních jarních efemér jej právě touto dobou můžete nalézt v kolejišti na řadě zdejších nádraží od Javorníku přes Lipovou až po Zlaté Hory. Jakkoliv se ještě nedávno jednalo o ohrožený druh, díky železniční dopravě jej v nejbližší době určitě nečeká konečná.

Vojtěch Taraška


Soupis všech publikovaných dílů zde.
 
Fotografie
Lomikámen trojprstý na nádraží v Písečné (4. dubna 2020).
Lomikámen trojprstý na zastávce Česká Ves bazén (10. dubna 2020).
Lomikámen trojprstý na zastávce Česká Ves (10. dubna 2020).
Lomikámen trojprstý (drobné načervenalé rostlinky mezi pražci) poblíž stanice Lipová-lázně zastávka (16. dubna 2020).
Rozkvetlý železniční násep v Mikulovicích (4. dubna 2020).