Díl pětatřicátý: Pro pobavení: Pandemie? Pořádný průšvih!
Díl pětatřicátý: Pro pobavení: Pandemie? Pořádný průšvih!

Díl pětatřicátý: Pro pobavení: Pandemie? Pořádný průšvih!

Publikováno 1. prosince 2020

Protivné pidi potvůrky poškodily převládající pohodu. Podniky přestaly pracovat, prodejny prodávat, pivovary pivo připravovat, potní parosauny při pocení příjemný pocit přinášet, přecejen provozovny podstatné (potraviny, pekárny, pépéelka) pokračovaly průběžně prací. Policejní patroly přitom pochopitelně požadovaly po prodejcích potravin platné potravinářské průkazy.

Příkazy prohlášené pány politiky, přednosty, poslanci – prostě papaláši – pramálo pomohly. Prošívaná plátna přes pusy podstatněji překazila průnik pitomých parazitů. Prý předpisy? Prášky? Prd. Plicím pomohla příroda, procházky, pro pravé patrioty pak Priessnitzova prochladlá paráda, pití pramenů, potom plameny prohřátý pokoj, peřina, poctivá polévka, pohádky, pověsti, prostě poklady Pradědova prostoru.

Podzimní patálie! Přetlak příšerných pocitů plných prostých přání pohybu přerostl přibližně pěti procentům přes palici. Peklo! Přišly protesty, provokace, policie průkazy požádala, pokárala, přes prsty přetáhla, protože protestující přistihla při porušování pořádku, pro poházené plechovky piva pokuty předepsala, po projasnění případů pouta povolila, proviněné po prohlídce propustila.

Plukovník Prymula podpořen panem prezidentem pokynul praktikům před Podjezdem příchozí pod plachtou pořádně protestovat. Promořeným pak paralyzoval pohyb příkazem. Preventan? Pomeranče? Preventivní pocení? Pozdě! Potřebným přísný pokoj přikázal, příbuzné poslal pro paralen, panadol, penicilin, později probiotika.

Postupem podzimu přísun pozitivních případů pomalu propadl, přesto po Priessnitzově, Puškinově, Purkyňově, Pivovarské (pravdivěji přitom po poetovi pojmenované) přísun pacientů pokračoval progresivně po přinejmenším pár pátků. Později panelákové postele přehlceny! Pomáhali přirozeně především pneumologové, posíleni pak pediatry, patology, psychiatry, porodníky. Pacoši pokorně prášky požívali, přičemž pozorovali postupné polepšování problémů. Převážná porce přivezených přežila.

Po píku přírůstků poněkud přibyly panické poruchy. Přišla potřeba psychologické péče. Psychologové povinně poslouchali potíže přeléčených, přání přeživších, povzdechy pozůstalých, postesky primářů poskytujících pramálo potěšující příběhy paliativní péče. Psychicky porušeným posluchačům psychologové poručili pořádné prošlápnutí pedálů – přejezd přes Praděd, Příčňák, Prosečný, Pekelník! Pěším pak procházky po Písečné, případně přes Pomezí po Polce, Petrovicích, polském Pačkově.

Pak přišly propočty. Proplatí pojišťovny poskytnutou péči? Pff… Prozřeme! Propad příjmů, pokles pracovní pobídky, přerušení peněžních pochodů, pád průmyslu. Pidi potvory prostě příliš peněz pobraly! Prázdná pokladna. Půjčit? Proinvestovat? Podnikatelům podporu poskytnout? Plán? Pozdě přemýšleti.

Poučení pro příště? Předně přiznaná pokora před přírodou, příkladná prevence, připravené pandemické plány, poctivé plnění povinností, ponechaných pár peněz peněženkám pro případ příchodu pohromy, předchystané projevy politiků pro potlačení paniky.

Příjemný prosinec, pohodu, plno prezentů.

Pavel Rušar


Soupis všech publikovaných dílů zde.