Díl šestadvacátý: Oblíbený hospodský Hauck ze Šeráku
Díl šestadvacátý: Oblíbený hospodský Hauck ze Šeráku

Díl šestadvacátý: Oblíbený hospodský Hauck ze Šeráku

Publikováno 17. dubna 2020

Nedlouho tomu, kdy jsme si zde připomněli osobnost Franze Rudolfa provozujícího hospůdku pod Biskupskou kupou. Dnes bych rád pohovořil o dalším hostinském, který se zlatým písmem vepsal do dějin Jeseníků. Jeho křestní jméno sice také znělo Franz, ale pivo čepoval v podstatně větším lokále a o celých 500 m blíže oblakům.

Původní chata Jiřího na Šeráku, jež vznikla jako erbovní a zároveň první pohostinské zařízení Moravsko-slezského sudetského horského spolku (založen r. 1881 v Jeseníku), byla slavnostně otevřena v červenci 1888 a z vděčnosti vratislavskému biskupovi dostala jméno Georgschutzhaus. Jako hostinského a správce chaty v jedné osobě vybral spolek Franze Haucka, toho času provozovatele hospody v Bukovicích. Prvotní pochyby, zdali bude šedesátiletý Hauck náročný provoz ve vysokých horách zvládat, se ukázaly jako zbytečné. Nejenže projevil fortelnost rodilého horala, ale zároveň se díky své vřelé povaze stal záhy symbolem tohoto stále vyhledávanějšího místa. V červnu 1892 zde dokonce pohostil arcivévodu Evžena, který se sem vypravil na celodenní túru.

Když Hauck v říjnu toho roku dřevěnou útulnu přes zimu uzamykal, netušil, že tak činí naposledy. Jak se asi musel cítit, když na konci února 1893 spatřil svou milovanou chatu v plamenech? Dva roky žaláře, které ramzovský tesař Bauer za zapálení objektu obdržel, musely být pro starého krčmáře jen chabým zadostiučiněním. Avšak spolek nezahálel a jako zázrakem vybral tolik peněz, že se stavbou nové kamenné budovy se začalo ještě téhož roku! Již následující léto sem opět mířily zástupy turistů, které nemohl obsluhovat nikdo jiný než osvědčený „otec Hauck“. O jeho oblibě svědčí nejen nespočet pochvalných zmínek v dobovém tisku, ale i řada pohlednic s jeho portrétem. Kromě obsluhy a údržby chaty také pravidelně zapisoval teplotu a míru srážek.

Čas je však neúprosný. S příchodem nového století se i na čiperném staříkovi začal projevovat pokročilý věk. Když jej na počátku roku 1904 navštívilo několik přátel, povšimli si, že chřadne. „Na shledanou v příštím roce nahoře!“, loučil se s nimi rozverně. Nahoru se ale již nepodíval. Dne 4. května podlehl nádorovému onemocnění. Laskavému hostinskému bylo 76 let.

Matěj Matela


Soupis všech publikovaných dílů zde.
 
Fotografie
Pohlednice z konce 19. století s fotografií otce Haucka vlevo nahoře (zdroj: soukromá sbírka Lukáše Abta).
Interiér šerácké chaty doplněný dvěma symboly – v popředí sedí Franz Hauck, za ním pak slepý harfenista Feike (zdroj: soukromá sbírka Lukáše Abta).
Na jesenickém hřbitově je dodnes k vidění náhrobek Emilie Hauckové, dcery Franze Haucka.