Sbírky Vlastivědného muzea Jesenicka

Vlastivědné muzeum Jesenicka je správcem dvou samostatných muzejních sbírek, a sice Sbírky původního Okresního vlastivědného muzea v Jeseníku (MJE/002-04-30/107002) s podsbírkami historickou, geologickou, botanickou, zoologickou a archeologickou,  a Sbírky původního Městského muzea v Javorníku (MJA/002-04-30/108002) s jedinou, historickou podsbírkou.

JESENÍK

     

JAVORNÍK