Expozice Čarodějnických procesů
na Jesenicku v 17. století

Stálá expozice ve sklepení Vodní tvrze

Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Šestá jesenická T-expedice začala

Šestá jesenická T-expedice začala

08.06.2024
Téměř čtyři desítky mladých badatelů z Jesenicka i z dalších koutů republiky začali po týdnech online přípravy bádat v Jeseníkách, Rychlebských horách a podhůří.
Přednáška ke 140. výročí narození rozporuplného Edvarda Beneše

Přednáška ke 140. výročí narození rozporuplného Edvarda Beneše

28.05.2024
V úterý 28. května se v Rytířském sále Vlastivědného muzea Jesenicka konala přednáška „Edvard Beneš: od Paříže po Prahu a zpět. Jak se měnil jeho vztah k demokracii a národnostním menšinám“ věnovaná 140. výročí narození prezidenta Edvarda Beneše, která se zaměřila na osobní život a politickou kariéru tohoto významného politika.
Muzejní a galerijní noc 2024

Muzejní a galerijní noc 2024

24.05.2024
Letošní muzejní a galerijní noc probíhala poprvé ve spolupráci s MKZ Jeseník, a to ve dnech 23. a 24. května 2024. Zatímco hlavní program MKZ se konal 23. května vernisáží výstavy umělce Petra Válka, ústřední část VMJ byla pro návštěvníky připravena o den později v Rytířském sále Vodní tvrze.
Přednáška představila projevy protestantismu na Jesenicku v 16. století

Přednáška představila projevy protestantismu na Jesenicku v 16. století

16.05.2024
Ve čtvrtek 16. května proběhla v Rytířském sále Vodní tvrze přednáška Mgr. Jana Petráska „Luterské zpustošení“ v biskupově knížectví. Reformace v 16. století na Jesenicku, která posluchačům představila pramenné stopy v záležitosti projevů protestantismu v regionu a možnou interpretaci vlivu a rozsahu reformovaného náboženského učení.