Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Spojené festivaly za námi

Spojené festivaly za námi

26.09.2022
V CENTRU JESNĚNÍ 2022 je za námi. Děkujeme, že jste s námi prožili tento jedinečný víkend naplněný uměním, literaturou, divadlem, pouliční slavností, tancem a mnohým dalším.
Naši netopýři

Naši netopýři

19.09.2022
Dne 11. 9. 2022 proběhla v Tančírně v Račím údolí přednáška „Naši netopýři“.
Muzeum zachycuje historickou paměť Jesenicka

Muzeum zachycuje historickou paměť Jesenicka

06.09.2022
V rámci projektu Mizející paměť z kraje pod Pradědem vyzpovídali ředitel muzea Pavel Rušar s vlastivědným badatelem Pavlem Macháčkem svou „druhou oběť“. Tou byla paní B. M., sedmadevadesátiletá pamětnice z Jeseníku.
Exkurze po loveckých chatách Pradědské hornatiny

Exkurze po loveckých chatách Pradědské hornatiny

03.09.2022
První zářijovou sobotu se za nádherného počasí uskutečnila exkurze po loveckých chatách Pradědské hornatiny. Jedenáct účastníků vedených znalkyní jesenických loveckých chat a autorkou webu Lovecké chaty v Jeseníkách Zdeňkou Jordanovou se sešlo na Červenohorském sedle.
European Heritage Days 2022

European Heritage Days 2022

01.09.2022
Cílem každoročních Dnů evropského kulturního dědictví (European Heritage Days, dále EHD) je zpřístupnit široké veřejnosti muzea, galerie, památky apod.
Odhalení pamětní desky npor. A. Guhra

Odhalení pamětní desky npor. A. Guhra

16.08.2022
V sobotu 13. srpna se ve Zlatých Horách před budovou Obvodního oddělení Policie ČR uskutečnil pietní akt spojený s odhalením pamětní desky nadporučíku četnictva Antonu Guhrovi (1868–1920). Rodák ze Sosnové na Opavsku zastával od roku 1914 funkci okresního četnického velitele v Jeseníku. Navzdory svému německému původu zůstal ve službě i po vzniku Československa a čeští nadřízení jej hodnotili jako schopného důstojníka.
Exkurze za drobnými vodními živočichy

Exkurze za drobnými vodními živočichy

15.08.2022
V sobotu 13. 8. 2022 se ve Staré Červené Vodě uskutečnila přírodovědná exkurze pro děti i dospělé „Za drobnými vodními živočichy“, kterou vedla bioložka Vlastivědného muzea Jesenicka Mgr. Ludmila Slezáková.