Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Beseda o řeckokatolickém faráři Nevickém a fenoménu Štefánik

Beseda o řeckokatolickém faráři Nevickém a fenoménu Štefánik

19.05.2022
Ve čtvrtek 19. května proběhla v prostorách Rytířského sálu Vodní tvrze netradiční přednáška spojená s besedou. Zhruba dvě desítky účastníků si vyslechly povídání o řeckokatolickém faráři Viktoru Nevickém, perzekvovaném komunistickou diktaturou, jehož osudy přiblížil nejen přednášející Matěj Matela, odborný pracovník VMJ, ale i vzácný host dorazivší až z Bratislavy – vnučka otce Nevického paní Tamara Dudášová.
Kyberkriminalita a podvodné jednání přes internet

Kyberkriminalita a podvodné jednání přes internet

17.05.2022
V úterý 17. května proběhla ve Vodní tvrzi přednáška na téma „Kyberkriminalita a podvodné jednání přes internet“. Přednášku si pro veřejnost připravili policisté z územního odboru Jeseník, kteří se právě touto trestnou činností zabývají.
Vidnavské mokřiny

Vidnavské mokřiny

14.05.2022
Rozdíl v nadmořské výšce jednotlivých částí Jesenicka je obrovský, a tak vedle nejvyšší hory Moravy, Pradědu, zahrnuje i místo, které leží o více než 1 250 výškových metrů níže – přírodní rezervaci Vidnavské mokřiny. Rovinaté území na sever od Vidnavy, zvané také jako Vidnavské loučky, bylo vyhlášeno přírodní rezervací v roce 1996 z důvodu zachování ohrožených a mokřadních rostlinných společenstev a na ně vázaných živočichů.