Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Kniha Zvoník z Cukmantlu slavnostně pokřtěna

Kniha Zvoník z Cukmantlu slavnostně pokřtěna

29.06.2022
V podvečerních hodinách 28. června proběhl za hojné účasti veřejnosti na nádvoří Vodní tvrze křest nejnovější publikace Vlastivědného muzea Jesenicka, pojednávající o dvou desítkách pozoruhodných životních osudů spjatých s Jeseníky.
Krása ukrytá ve zříceninách

Krása ukrytá ve zříceninách

28.06.2022
V pondělí 27. června se v Račím údolí uskutečnil křest knihy, na které se podíleli také pracovníci Vlastivědného muzea Jesenicka.
Knihovnický systém v Knihovně Vlastivědného muzea Jesenicka

Knihovnický systém v Knihovně Vlastivědného muzea Jesenicka

24.06.2022
Jedním z vytyčených cílů nového směřování knihovny po roce 2018, kdy byl knihovní fond převzat knihovníkem Pavlem Žurkem, se stalo zpřístupnění knihovního fondu odborné i široké veřejnosti, což bez plnohodnotného knihovního systému nebylo dosud zcela možné.
Lesní hry 2022

Lesní hry 2022

22.06.2022
Státní podnik Lesy ČR, Lesní správa Jeseník uspořádala v úterý 14. června v Černé Vodě úspěšnou vzdělávací akci pro jesenické školáky. Jedno z tematických stanovišť obsadila také bioložka Vlastivědného muzea Jesenicka, Mgr. Ludmila Slezáková.
Botanická exkurze Kytičky osady Hraničky

Botanická exkurze Kytičky osady Hraničky

21.06.2022
V sobotu 18. června proběhla pod vedením Vojtěcha Tarašky botanická exkurze, jejíž cílem se staly květnaté louky v okolí zaniklé osady Hraničky. Exkurze se uskutečnila po záštitou Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti.
Pracovníci muzea v rozhlasovém pořadu o rozdělení Slezska

Pracovníci muzea v rozhlasovém pořadu o rozdělení Slezska

16.06.2022
Letos uplyne 280 let od chvíle, kdy rakouské země důsledkem válek Marie Terezie s pruským králem Fridrichem II. ztratily většinu území Slezska. Toto kulaté výročí připomněl pořad Přímo z místa, připravený Miroslavem Kobzou a odvysílaný Českým rozhlasem Olomouc.