Expozice Čarodějnických procesů
na Jesenicku v 17. století

Stálá expozice ve sklepení Vodní tvrze

Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Vlastivědné muzeum dokumentuje současné dění na Jesenicku – v tomto roce zemědělství a lokální produkci potravin

Vlastivědné muzeum dokumentuje současné dění na Jesenicku – v tomto roce zemědělství a lokální produkci potravin

05.06.2023
Jedním z cílů muzeí není pouze shromažďovat a uchovávat ve sbírce doklady doby dávno minulé, ale mělo by se zároveň alespoň v určité míře pokusit dokumentovat i současnost pomocí aktuálních dokumentů a předmětů, ideálně v soubornější a ucelenější kolekci. Ta se do budoucna může stát základem jak pro výzkum konkrétní oblasti lidské činnosti, tak i případně – po uplynutí dostatečného časového odstupu – k případnému zařazení do muzejní sbírky.
Muzejní exkurze na Osoblažsko s geologem a historikem

Muzejní exkurze na Osoblažsko s geologem a historikem

20.05.2023
V sobotu 20. května se zájemci o regionální vlastivědu vydali se svými průvodci, historikem VMJ Janem Petráskem a geologem VMJ Martinem Hanáčkem, do poněkud vzdálenějších míst jesenického podhůří, než kam exkurze našeho muzea většinou směřují. Cílem se stalo východní Osoblažsko.
Dvě muzea Olomouckého kraje spojí síly (nejen) v oblasti kreativního vzdělávání a muzejní pedagogiky

Dvě muzea Olomouckého kraje spojí síly (nejen) v oblasti kreativního vzdělávání a muzejní pedagogiky

11.05.2023
Vlastivědné muzeum Jesenicka a Vlastivědné muzeum v Olomouci budou od druhé poloviny roku 2023 spolupracovat intenzivněji než doposud. Zaměří se na příklady dobré praxe a spolupráci v oblasti vzdělávacích programů, virtuální reality a umělé inteligence. Cílem spolupráce bude i zvýšení šancí při získávání dotací a grantů z národních a nadnárodních zdrojů.
Workshop kreativního vzdělávání Inovačního centra Olomouckého kraje

Workshop kreativního vzdělávání Inovačního centra Olomouckého kraje

10.05.2023
Cílem dvoudenního workshopu bylo představení východisek a praxe Kreativního vzdělávání. Workshop prakticky uchopil teoretické koncepty kreativního učení, které používá Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (kreativní návyky myšlení, vysokofunkční prostředí k učení, designový proces a participativní proces), a nabídl je pedagogům, umělcům i muzejníkům.