Geologická podsbírka

Geologická podsbírka

Geologická podsbírka Vlastivědného muzea Jesenicka je tvořena především horninami, nerosty, rudninami, zkamenělinami a ukázkami mikrogeomorfologických forem Jesenicka.

Nejstarší exponáty pocházejí z počátku 20. století, přičemž její velká část dokumentuje především období 20. a 30. let 20. století. Její základem tvoří sběry Ing. F. Kieglera a Ing. B. Kralika. Ty byly shromážděny pro pět stálých geologických expozic, které byly umístěny v Horních Heřmanicích, Javorníku (v tzv. Zámeckém muzeu), Vidnavě (zde byly dvě - v Městském muzeu a v sídle firmy Didier) a v Žulové. Do konce 70. let 20. století se dochovala jen expozice v Javorníku, která se v té době stala součástí sbírek Okresního vlastivědného muzea v Šumperku. Další exponáty pocházejí ze sbírek jesenických škol a také sbírek soukromých. V roce 1996, po znovuobnovení jesenického okresu, se všechny tyto exponáty uložené ve sbírce Okresního vlastivědného muzea v Šumperku staly základem geologické sbírky nově vytvořeného Vlastivědného muzea Jesenicka. Od tohoto roku probíhá systematické rozšiřování těchto sběrů o veškeré geologické materiály Jesenicka. Prvním odborným pracovníkem oddělení geologie Vlastivědného muzea Jesenicka byl Ing. Jaromír Jedlička. Jeho nástupcem se pak od roku 1998 stal RNDr. Jan Hauk, CSc., později pak RNDr. Viera Večeřová.

Významná část sbírky je vystavena ve stálé geologické expozici Vlastivědného muzea Jesenicka v rámci expozice Spirála času Země, zbývající část je uložena v depozitáři oddělení geologie Vlastivědného muzea Jesenicka.

V případě zájmu o badatelskou návštěvu kontaktujte kurátora podsbírky, Mgr. Martina Hanáčka, PhD.
Fotografie
Geologická podsbírka
Geologická podsbírka
Geologická podsbírka
Geologická podsbírka
Geologická podsbírka
Geologická podsbírka
Geologická podsbírka
Geologická podsbírka
Geologická podsbírka