Archeologická podsbírka

Archeologická podsbírka

Samostatná archeologická podsbírka vznikla v roce 2006 vyčleněním z podsbírky historické, i přesto se okamžitě stala kvantitativně nejrozsáhlejší částí sbírkového fondu Vlastivědného muzea Jesenicka čítající dnes na 16.000 sbírkových předmětů.

Co do chronologického zařazení spočívá její těžiště ve vrcholném a pozdním středověku a novověku. Velká část podsbírky pochází ze starých archeologických výzkumů a darů, u nichž je však problematické určit přesné nálezové okolnosti.

V případě zájmu o badatelskou návštěvu kontaktujte kurátora podsbírky, Mgr. Milana Rychlého.
Fotografie
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka
Archeologická podsbírka