Díl šestačtyřicátý: Zapomenutý portrét matky Johanna Rippera
Díl šestačtyřicátý: Zapomenutý portrét matky Johanna Rippera

Díl šestačtyřicátý: Zapomenutý portrét matky Johanna Rippera

Publikováno 7. května 2020

V týden starém příspěvku jste se mohli dočíst o Zdence Friedrich-Ripper a na znovuobjevené kresbě spatřit její podobu zamlada. V dnešním díle představíme podobiznu nikoliv dcery Johanna Rippera, nýbrž naopak jeho matky. Její ztvárnění ukrýval bez většího zájmu takřka tři desítky let v depozitářích muzea polozapomenutý obraz, zakoupený v roce 1992 od soukromého majitele. Bližší okolnosti předchozího vlastnictví bohužel nezůstaly zaznamenány, což je vzhledem k evidentnímu předchozímu držení v rodině Ripperů velice na škodu. Zadní strana rámu totiž skrývá přípisek, učiněný dle jeho obsahu vlastnoručně Zdenkou Friedrich-Ripper: „Meine liebe Grossmutter Therese Juliane Schelz, verehelichte Ripper, aus Eggenburg (geb. 1797 + 26. 12. 1842).“

Korektní historický postup ideálně vyžaduje potvrzení údajů z jiných zdrojů. Jenže abychom mohli obraz skutečně ztotožnit s matkou Johanna Rippera, nebylo možné kvůli absenci důkladnějšího zpracování života Priessnitzova zetě sáhnout po literatuře, ale provést výzkum archivního materiálu, nejlépe v podobě matrik. Přinejmenším znalost Ripperova data a místa narození (2. 7. 1830 v Meziříčí u Tábora), případně rovněž datum jeho svatby s Priessnitzovou dcerou Marií Annou, pomohly celý proces výrazně urychlit. Z jakého prostředí tedy jeden z nejvýznamnějších místních činitelů pocházel? Jeho otec, taktéž Johann Ripper, pracoval jako geometr na katastru (právě mezi lety 1826 až 1830 bylo v Čechách prováděno první vyměřování tzv. stabilního katastru). Více matrika bohužel neuvádí. Informačně velkorysejší je zápis u matky Theresie, která byla dcerou Leopolda Schölze, obchodníka z dolnorakouského městečka Eggenburg. Odtamtud pocházela také její matka Juliana, rozená Zuck či Zuch.

Na obraze o rozměrech 37 x 31 cm tedy můžeme skutečně spatřit podobu Ripperovy matky. Portrétista ji zachytil zhruba v období Ripperova narození, tedy mezi jejím 30. a 40. rokem, sedící u stolu v zahradě a držící snítku pomněnek, s účesem a oblečením odpovídajícím tehdejšímu biedermeierovskému období. Pozornost je však nutné rovněž upřít na autora této olejomalby. Dle signace „Machek A. fecit“ by mělo jít o významného českého portrétistu Antonína Macheka, zhotovovatele podobizen takových velikánů, jakými byli J. Dobrovský, P. J. Šafařík, J. K. Tyl či J. Jungmann.

Jan Petrásek


Soupis všech publikovaných dílů zde.
 
Fotografie
Přípisek Zdenky Friedrich-Ripper na zadní straně rámu (zdroj VMJ).
Záznam z matriky o otci, matce a kmotru J. Rippera (zdroj Státni oblastní archiv v Třeboni).