Díl dvaatřicátý: Model nerealizovaného návrhu sousoší Vincenze Priessnitze?
Díl dvaatřicátý: Model nerealizovaného návrhu sousoší Vincenze Priessnitze?

Díl dvaatřicátý: Model nerealizovaného návrhu sousoší Vincenze Priessnitze?

Publikováno 23. dubna 2020

Podoba patrně nejslavnějšího jesenického rodáka a zakladatele vodoléčby Vincenze Priessnitze se dochovala v poměrně vysokém počtu vyobrazení, v některých případech vytvořených rukou umělce významné kvality či slavného jména. Díla postrádající podpis tvůrce a jiné náležité informace o svém původu se pak, obrazně řečeno, krčí v depozitářích doslova ve stínu hodnotnějších uměleckých ztvárnění. Někdy však pomůže náhoda či štěstěna a sbírkový předmět poodhalí něco málo ze svého tajemství.

Přesně takový případ se týká sádrového modelu plastiky vodního doktora, která postrádá signaturu autora či dataci. Soška o celkové výšce 62 cm svým pojetím vychází z takřka kanonického Priessnitzova zobrazení, jak je známe z olejomalby Karla Riedela z roku 1870 (připomeňme, že originál obrazu byl zničen při bombovém útoku ve vstupní hale sanatoria Priessnitz v roce 1997). V rámci nedávného nálezu ikonografického materiálu, který byl využit patrně ve starší muzejní expozici vodoléčby a po deinstalaci skončil zapomenut na několik desetiletí na dně krabice, se objevily rovněž tři snímky představující původní návrh Priessnitzova pomníku odhaleného v roce 1909 v dnešních Smetanových sadech. Veřejnou soutěž na realizaci monumentu vyhrál jeden z nejvýznamnějších slezských sochařů a regionální rodák Josef Obeth. Lze se domnívat, že právě nalezené snímky zachycují buď původní soutěžní návrh pomníku, či další pozměněnou verzi, neboť mezi soutěží a realizací díla uběhlo celých sedm let.

Na snímcích návrhu lze již spatřit výslednou formu, osnovu a rozložení pomníku s ústřední Priessnitzovou sochou a postranními alegoriemi nemoci a utrpení na levé straně, na pravé pak zdraví a síly, zprostředkovanými nejen učením Priessnitze, ale symbolicky rovněž jako vítězství přírody a zejména vody. Porovnáme-li snímky s výslednou podobou, je zřejmé, že nejvýraznější proměnou prošla centrální plastika „gräfenbergského génia“, která se zároveň dosti přibližuje sádrovému modelu. Zda se skutečně jedná o nerealizovaný předobraz z dílny Obetha, prokáže až další archivní výzkum po uvolnění karanténních opatření.

Jan Petrásek


Soupis všech publikovaných dílů zde.
 
Fotografie
Detail návrhu památníku (zdroj VMJ).
Detail návrhu památníku (zdroj VMJ).
Detail návrhu památníku (zdroj VMJ).
Památník Vincenze Priessnitze ve Smetanových sadech od Josefa Obetha (zdroj VMJ).
Reprodukce obrazu od Karla Riedera (zdroj VMJ).