Díl třicátý: Dávná tajemství hradu Kaltenštejn odkryly archeologické výzkumy
Díl třicátý: Dávná tajemství hradu Kaltenštejn odkryly archeologické výzkumy

Díl třicátý: Dávná tajemství hradu Kaltenštejn odkryly archeologické výzkumy

Publikováno 24. listopadu 2020

Čtenáři různých domácích deníků jistě zaregistrovali dvě zprávy archeologického obsahu týkající se našeho kraje. Tou první je záchranný archeologický výzkum na hradě Kaltenštejn (Studený kámen) patřící do katastru Černé Vody, který provádí archeologové ze Slezského zemského muzea v Opavě pod vedením PhDr. Jiřího Juchelky, Ph.D., spolu s archeologem Vlastivědného muzea Jesenicka Mgr. Milanem Rychlým.

Celé Jesenicko je proslulé nejen nádhernou a zachovalou přírodou, ale i tím, že jde o „kraj hradních zřícenin“. Atraktivita pro historiky i turisty je však ta světlá strana pomyslné mince, ona druhá je bohužel poněkud tragičtější. Tyto pozůstatky dávných dob jsou totiž systematicky ničeny častými nájezdy divokých kopáčů, zlatokopů, kteří vzácné památky pomocí detektoru kovů devastují a vykrádají. Právě z těchto důvodů bylo výše zmíněnými institucemi rozhodnuto o záchranném nedestruktivním výzkumu. V dnešní době se však i tato věda „lopaty a rýče“ neobejde bez moderních aplikovaných metod, které výzkumy jak ulehčují, tak i urychlují. Proto byly využity dnes již nezbytné metody, jako je georadar, fotogrammetrie, dron či aktuální zaměřovací postupy včetně grafických programů. Pomocí těchto přístrojů tak byla poprvé v historii velmi přesně zaměřena lokalita hradu. Dále byla díky georadaru vyloučena možnost, že by se zde nacházela studna (některé historické prameny ji situovaly do míst za první branou). Bylo objeveno a následně vyčištěno torzo historické dlažby na komunikaci, která vedla za přední bránou, nalezli jsme přes 3 000 kovových, keramických a kamenných artefaktů, které dokládají nejenom všední život v tehdejší době, ale i litý boj, který se na hradě odehrával v 15. století, a to – jak už tomu tak bývá – kvůli ženě. Podle historických zápisů se hradu roku 1441 zmocnil lstí Zikmund Rachna, když před tím unesl dceru kladského hejtmana Půty z Častolovic. Při následné akci biskupských vojsk byl hrad dobyt, únosce s kumpány byli následně mučeni a na hradě popraveni. A právě díky tomuto výzkumu už můžeme potvrdit, jakým směrem biskupská vojska útočila.

Zbývající měsíce v roce už budou patřit dalším odborným pracovníkům muzeí. Nalezené předměty se totiž musí náležitě zpracovat, zakreslit, zaregistrovat, konzervátoři je vyčistí a následně ošetří tak, aby je mohly spatřit i budoucí generace. A přestože se archeologové vrátí na hrad až příští rok, hrad zcela jistě nezůstane bez ochrany – lokalita se stále bude chodit kontrolovat.

Milan Rychlý


Soupis všech publikovaných dílů zde.
 
Fotografie
Příprava dronu.
Průzkum lokality pomocí detektoru kovů.
Začišťování středověké cesty za první bránou.
Porada ohledně dalšího postupu.
Zaměřování nelegálních výkopů.
Zaměřování nelegálních výkopů.
Zaměřování nelegálních výkopů.
Zaměřování nelegálních výkopů.
Přípravy dronu k zaměřování.
Přípravy dronu k zaměřování.
Přípravy dronu k zaměřování.
Začišťování středověké cesty za první bránou.
Začišťování středověké cesty za první bránou.
Začišťování středověké cesty za první bránou.