Publikační činnost VMJ

Publikační činnost VMJ

 

Nabízíme

 

FENOMÉN RYCHLEBSKÉ HORY

Autor: Pavel Macháček

Rok vydání: 2023

Rychlebské hory jsou jedním z nejkrásnějších pohoří České republiky, ve kterém lze nalézt neporušenou přírodu, historické památky i moderní sportovní infrastrukturu. Objevte zatopené lomy, krápníkové jeskyně a pozoruhodné skalní formace. Poznejte historii gotického hradu Rychleby nebo slavné secesní restaurace Tančírna. Vydejte se na bikerské stezky a užijte si adrenalin na zdejších trailech. To vše a mnohem víc s publikací plnou historických i aktuálních fotografií, ze kterých dýchá jedinečná atmosféra.

Cena: 349 Kč

 

 

BAREVNÁ PALETA JESENICKA
katalog výstavy

Editor: Pavel Rušar

Rok vydání: 2023

Katalog výstavy Barevná paleta Jesenicka seznámí čtenáře s autory děl vystavených na stejnojmenné výstavě, která proběhla v první polovině roku 2023 ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, a také s díly samotnými. Námětem obrazů jsou nejčastěji krajiny s jesenickými motivy. Významné regionální i světoznámé autory doplnili představitelé insitního umění a také studenti střední umělecké školy, jejichž kariéra je teprve v počátcích. Katalogovým heslům předchází kunsthistorická studie prof. Pavla Šopáka, která se zaměřuje na dějiny výtvarného umění na Jesenicku obecně.

Cena: 290 Kč

   

ZVONÍK Z CUKMANTLU
Dvacet pozapomenutých osobností předválečných Jeseníků

Autor: Matěj Matela

Rok vydání: 2022

Anotace: Oblast Jeseníků a podhůří byla odedávna bohatá nejen na ložiska železné rudy či rozsáhlé zalesněné plochy, ale i na významné a zajímavé lidi. Vysídlením původního německého obyvatelstva po druhé světové válce však paměť na drtivou většinu z nich zanikla. Kniha si vetkla za cíl toto přerušení historické a kulturní kontinuity alespoň zčásti napravit a představuje dnešnímu čtenáři dvě desítky pozoruhodných lidských osudů spojených právě s nejvyššími moravsko-slezskými horami. Po mnoha desítkách let tak znovuožije dílo šikovných umělců a spisovatelů, oblíbení správci horských chat opět roztočí pípy a rázovití hajní zasednou za stoly loveckých chat…

Cena: 430 Kč

   

FENOMÉN PRADĚD 

Autor: Matěj Matela

Rok vydání: 2023

Anotace: Publikace pojednává o nejvyšší hoře Moravy a našeho Slezska doslova ze všech možných úhlů, od přírodního bohatství přes historii chat či obou rozhleden až po zajímavé osobnosti či možnosti turistického a sportovního vyžití. Samozřejmě nechybí ani vyprávění o mocném duchu hor Pradědovi či okolních sídlech. Publikace je doplněna množstvím fotografií a ilustrací, současných i historických. 

Cena: 369 Kč

   

ČTI JESENÍKY

Autor: kolektiv autorů

Rok vydání: 2021

Anotace: Kniha se zabývá Jeseníky a jejich severním podhůřím (Hrubý Jeseník, Zlatohorská pahorkatina, Góry Opawskie). Zaměřena je na unikátnost obrazového materiálu a čtivost doprovodného textu. Kniha je určena celému spektru čtenářů od 12 let a nabízí se i možnost využití ve vzdělávání. Můžete se těšit nejen na komplexní vhled do krajiny Jeseníků, ale také autentické obrazový vjem.

Cena: 490 Kč

   

ČTI RYCHLEBY

Autor: kolektiv autorů

Rok vydání: 2022

Anotace: Obrazová encyklopedie mapující Rychlebské hory, okolí Králického Sněžníku a polské pohraničí Rychlebských hor. Kniha obsahuje spoustu dosud nepublikovaného materiálu jak v obrazovém materiálu, tak textových informacích. Na po staletí rozdělený hřeben Rychlebských hor v ní můžete shlížet nejen z české, ale i polské strany.

Cena: 590 Kč

   

Z UMĚLECKÉ DÍLNY RODINY KUTZERŮ
Kresebné návrhy oltářů a plastik

Autor: Michaela Neubauerová

Rok vydání: 2005

Anotace: Vlastivědné muzeum Jesenicka otevřelo v jubilejním roce 2005, v roce stého výročí slavnostního otevření muzea v Jeseníku, výstavu Z umělecké dílny rodiny Kutzerů, jejimž cílem bylo představit studijní kresby, skicy, bozzetta a šablony sochařských prací dvou významných členů kdysi slavné jesenické umělecké rodiny - sochařů a řezbářů Bernarda a Raimunda Kutzerových z Horního Údolí. Výstava čítala přes 280 kusů kresebného a studijního materiálu z rodinné pozůstalosti.

Cena: 100 Kč

   
 

 

 


V případě zájmu o nákup publikací kontaktujte sekretariát VMJ
na tel. čísle 606 787 371 nebo na e-mailové adrese sekretariat@muzeumjesenik.cz

 

 

 

 

 

Odborné periodické publikace

Vlastivědné muzeum Jesenicka se výrazným způsobem podílí na publikační činnosti jesenického regionu. Od roku 2000 vydává ve spolupráci se Státním okresním archivem Jeseník vlastivědný sborník Jesenicko.

Již od roku 2003 spoluorganizuje Vlastivědné muzeum Jesenicka společně se Státním okresním archivem Jeseník, Obecním úřadem Bílá Voda, Městskými kulturními zařízeními Jeseník a společností Vincenze Priessnitze svatováclavská setkaní v Jeseníku, jejichž cílem je rozvíjet povědomí o historii a tradicích Jesenicka v širším slezském a moravském rámci. Nedílnou součástí semináře je také publikace odborných příspěvků ve formě sborníku.

 

SBORNÍKY
SVATOVÁCLAVSKÝCH SETKÁNÍ

VLASTIVĚDNÉ SBORNÍKY
JESENICKO

 

 


V případě zájmu o nákup sborníku kontaktujte sekretariát VMJ
na tel. čísle 606 787 371 nebo na e-mailové adrese sekretariat@muzeumjesenik.cz

 

 

 

 

Další nabízené tituly

Na recepci v prostorách Vodní tvrze a rodného domu V. Priessnitze je možné zakoupit celou škálu knižních titulů s regionální tematikou. Kompletní přehled aktuálně nabízených titulů Vám poskytnou pracovníci recepce Vodní tvrze na e-mailové adrese info@muzeumjesenik.cz nebo na telefonním čísle +420 725 073 539.

 

Odkaz
Fotografie
Publikační činnost VMJ

Dostupné tituly je možné zakoupit na recepci Vodní tvrze v Jeseníku či objednat prostřednictvím sekretariátu Vlastivědného muzea Jesenicka na e-mailové adrese sekretariat@muzeumjesenik.cz. V případě zájmu o studium rozebraných titulů kontaktujte knihovníka VMJ na e-mailové adrese knihovnik@muzeumjesenik.cz.     Přehled vydaných čísel     SBORNÍ ... (více)

Dostupné tituly je možné zakoupit na recepci Vodní tvrze v Jeseníku či objednat prostřednictvím sekretariátu Vlastivědného muzea Jesenicka na e-mailové adrese sekretariat@muzeumjesenik.cz. V případě zájmu o studium rozebraných titulů kontaktujte knihovníka VMJ na e-mailové adrese knihovnik@muzeumjesenik.cz.     Přehled vydaných čísel     JESENIC ... (více)