O nás

Aktuální akce a výstavy

 

Vážení návštěvníci,
 

z důvodu probíhající rekonstrukce nejsou ve Vodní tvrzi k dispozici toalety.

Děkujeme za pochopení.


Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Kalendář akcí zde.
 


Aktuální výstavy ve Vodní tvrzi

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

2. února až 4. září 2022 v hlavním výstavním sále Vodní tvrze

Vlastivědné muzeum Jesenicka si Vás dovoluje pozvat na nevšední výstavu, jež bude prezentovat šikovnost našich lidí, kteří dané výrobky zhotovili buď kvůli nedostupnosti artiklu na trhu, nebo jen tak pro radost. Prohlédnete si běžné, ale i nevšední produkty fenoménu kutilství, za nímž stojí ony proslulé „zlaté české ručičky“.

Autoři: Mgr. Milan Rychlý, Pavel Macháček

Vstupné: 60 / 30 Kč 

CHLAPI OD MILÍŘŮ. UHLÍŘSTVÍ V JESENÍKÁCH I OBECNĚ

6. dubna až 19. června 2022 v Galerii Vodní tvrze

Na nevelké pasece skryté v lesní houštině dýmají tři milíře. Opodál stojí prostá dřevěná bouda, před kterou právě usedli dva umounění muži a rozdělali oheň. Unavené letní slunce pomalu ustupuje za vrchol Pradědu a pach popela splývá s vůní pečené slaniny... Podobný obraz se jistě naskytl každému, kdo nejvyšší moravsko-slezské hory před druhou světovou válkou navštívil. Přijměte pozvání na výpravu ke starým jesenickým uhlířům, ale i za historií a charakteristickými rysy tohoto řemesla, jež stálo u počátků naší civilizace. Výstavu vedle bohatého textového a obrazového materiálu doplní i působivé dioráma, zobrazující výrobu uhlí v tichu nočního lesa.

V rámci výstavy proběhnou tři komentované prohlídky, a to 21. dubna, 12. května a 16. června, vždy od 15.00 hod. (případná změna bude včas oznámena).

Autor: Mgr. Matěj Matela

Výtvarné provedení: Mgr. Kamila Reichmannová

Vstupné: 60 / 30 Kč 

Přednášky

S VŮNÍ RŮŽE STOLISTÉ. POHNUTÉ OSUDY ŘECKOKATOLICKÉHO KNĚZE VIKTORA NEVICKÉHO A RODINY ŠTEFÁNIKOVÝCH

19. května 2022 od 18.00 hod. v Rytířském sále Vodní tvrze 

Přijměte pozvání na vyprávění o nelítostném kole osudu 20. století a zároveň o mimořádně strhující síle člověka. Podobně jako mnoho svých druhů i slovenský farář Viktor Nevický doplatil na zrušení řeckokatolické církve komunistickou mocí roku 1950. Osud jej spolu s rodinou jeho dcery zavál až do Jeseníku…

Po historickém úvodu se o své vzpomínky na nelehké časy podělí vnučka otce Nevického paní Tamara Dudášová, praneteř Milana Rastislava Štefánika, s níž se v rámci 30. výročí rozpadu někdejšího státu dotkneme i otázky česko-slovenských vztahů.

Přednášející a moderátor večera: Mgr. Matěj Matela

Vstup zdarma

HEINRICH FRANZ BOBLIG – ZLÝ DUCH MORAVSKO-SLEZSKÝCH DĚJIN?

24. května 2022 od 18.00 hod. v Rytířském sále Vodní tvrze 

Kdo byl pan Boblig z Edelstadtu, rodák ze Zlatých Hor? Jednalo se o bezuzdného pronásledovatele čarodějnic a nenasytného zloděje jejich majetku? Tak jej známe z literatury či filmu. Přednáška chce představit jiného pana Bobliga, jako přísného soudce, který se řídil příkazy nejvyššího soudu, a zároveň poukázat na skutečnost, že čarodějnice v celém kraji nebyly jen pasivními oběťmi soudní mašinérie „doby temna“.

Přednášející: Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Vstup zdarma

KYBERKRIMINALITA A PODVODNÉ JEDNÁNÍ PŘES INTERNET

17. května 2022 od 10.00 a 13.00 hod. v Rytířském sále Vodní tvrze 

Přednáší policisté pracovního týmu KYBER PČR ÚO Jeseník.

Přednáška proběhne 17. května 2022 od 10.00 a 13.00 hod. v Rytířském sále Vodní tvrze.

Vstup zdarma

Přednášky v Tančírně v Račím údolí

KALTENŠTEJN: HISTORIE MOHUTNÉHO HRADU

22. května 2022 od 15.00 hod. v Tančírně v Račím údolí

Posluchači se dozví nejen o dávné historii této pevnosti, ale seznámí se i s předběžnými výsledky několikaletého záchranného výzkumu, který na tomto hradě probíhá. Přednáška bude doplněna o bohatý obrazový materiál.

Vraťme se tedy s archeologem Vlastivědného muzea Jesenicka Mgr. Milanem Rychlým do časů, kdy nám vládli králové a bezpečnost kraje zajišťovaly pevné hrady.

Přednáška v neděli 22. května od 15.00 hod. v Tančírně v Račím údolí.

Pořádá Tančírna v Račím údolí.

Vstupné dobrovolné

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v budově SOUDU v Javorníku.

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení