Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy


Od 11. května 2021 je Vodní tvrz přístupná veřejnosti
za dodržení přísných hygienických opatření.

Podmínkou je vstup se zakrytými dýchacími cestami,
dodržování rozestupů (alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti)
a použití dezinfekce při vstupu do vnitřních prostor.

 


Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Kalendář akcí zde.
 


Akce a výstavy ve Vodní tvrzi

ZMIZELÝ HRUBÝ JESENÍK

15. září 2021 až 2. ledna 2022, hlavní výstavní sál / galerie Vodní tvrze

Obraz nejvyššího moravsko-slezského pohoří v dobách, kdy ze stěn shlížela tvář starého mocnáře a později prvního československého prezidenta, přináší fotografická výstava Vlastivědného muzea Jesenicka. Několik desítek unikátních archivních snímků, které pochází z muzejních sbírek i od soukromých sběratelů, jsou díky moderní technice zároveň doplněny současnými fotografiemi, a návštěvník tak může sám posoudit, nakolik se dané místo do dnešních dnů změnilo. Výstavou provází tři zvířecí společníci symbolizující geomorfologické členění Hrubého Jeseníku. Do Pradědské hornatiny se tak vypravíte spolu s kamzíkem horským, Keprnickou hornatinu poznáte s tetřívkem obecným a hvozdy Medvědské hornatiny zase s dávným obyvatelem těchto hor medvědem hnědým.

Autoři: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská, Mgr. Matěj Matela

Vstupné: 60 / 30 Kč

Přednášky a exkurze

ZAJÍMAVÉ BOTANICKÉ LOKALITY NA JESENICKU (přednáška)

21. října 2021 od 18.00 hod., Rytířský sál Vodní tvrze

Největším bohatstvím Jesenicka je bezesporu zdejší příroda. Od nížin na Vidnavsku po vrchol Pradědu panují velmi rozličné přírodní podmínky. V nejvyšších partiích hor se dosud zrcadlí poslední doba ledová, zatímco kulturní krajina zemědělsky obhospodařovaného podhůří je výslednicí přírodních procesů a mnohasetletého působení člověka. Také květena různých koutů Jesenicka je proto velmi rozmanitá a v mnoha ohledech jedinečná. Na přednášce se seznámíme s vybranými botanickými lokalitami, které dobře reprezentují bohatství a pestrost jesenické flóry.

Přednášející: Mgr. Vojtěch Taraška

Vstup zdarma

Další akce

JESENÍKY A PODHŮŘÍ V DÍLE SLEZSKÉHO BUDITELE FRANTIŠKA SLÁMY

Zajímá-li Vás, jak na oblast Opavska, Bruntálska, Jesenicka či nejvyšších horských poloh nahlížel před více jak 130 lety český buditel František Sláma, přijměte pozvání na třídílný pořad, jenž proběhne ve Zdravé kavárně vždy od 18.00 hod. 

  • 14. ŘÍJEN: Z Opavy do Osoblahy
  • 18. LISTOPADU: Kde Slezsko dosahuje nebe
  • 9. PROSINCE: V kraji frývaldovském

Těšit se na Vás bude Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ.

Nutná rezervace a zakoupení vstupenek předem ve Zdravé kavárně!

Vstupné: 20 Kč

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v budově SOUDU v Javorníku.

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení