Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy

 

Vážení návštěvníci,
 

Od 22. listopadu se mění pravidla pro vstup do VMJ:

Návštěvníci mezi sebou musí dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru, nejde-li o členy jedné domácnosti či žáky a studenty z jedné školy. 

Skupinové prohlídky jsou možné. Pokud se jí účastní více než 20 osob, musí účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících  podmínek:

a) prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,

b) aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Ve vnitřních prostorech muzea je nutné mít nasazený respirátor.  Jiná ochrana obličeje nebude akceptována.

Více informací zde.

Děkujeme za pochopení.


Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Kalendář akcí zde.
 


Připravujeme

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

2. února až 4. září 2022 v hlavním výstavním sále Vodní tvrze

Vlastivědné muzeum Jesenicka si Vás dovoluje pozvat na nevšední výstavu, jež bude prezentovat šikovnost našich lidí, kteří dané výrobky zhotovili buď kvůli nedostupnosti artiklu na trhu, nebo jen tak pro radost. Prohlédnete si běžné, ale i nevšední produkty fenoménu kutilství, za nímž stojí ony proslulé „zlaté české ručičky“.

Autoři: Mgr. Milan Rychlý, Pavel Macháček

Vstupné: 60 / 30 Kč 

CHLAPI OD MILÍŘŮ. UHLÍŘSTVÍ V JESENÍKÁCH I OBECNĚ

6. dubna až 19. června 2022 v Galerii Vodní tvrze

Na nevelké pasece skryté v lesní houštině dýmají tři milíře. Opodál stojí prostá dřevěná bouda, před kterou právě usedli dva umounění muži a rozdělali oheň. Unavené letní slunce pomalu ustupuje za vrchol Pradědu a pach popela splývá s vůní pečené slaniny... Podobný obraz se jistě naskytl každému, kdo nejvyšší moravsko-slezské hory před druhou světovou válkou navštívil. Přijměte pozvání na výpravu ke starým jesenickým uhlířům, ale i za historií a charakteristickými rysy tohoto řemesla, jež stálo u počátků naší civilizace. Výstavu vedle bohatého textového a obrazového materiálu doplní i působivé dioráma, zobrazující výrobu uhlí v tichu nočního lesa.

V rámci výstavy proběhnou tři komentované prohlídky, a to 21. dubna, 12. května a 16. června, vždy od 15.00 hod. (případná změna bude včas oznámena).

Autor: Mgr. Matěj Matela

Výtvarné provedení: Mgr. Kamila Reichmannová

Vstupné: 60 / 30 Kč 

Přednášky

REJVÍZSKÁ HORNATINA POHLEDEM PŘÍZEMNÍM I NEBESKÝM

27. ledna 2022 od 18.00 hod. v Rytířském sále Vodní tvrze

Na Rejvízskou hornatinu se v přednášce podíváme nejprve z hlediska běžné procházky, zaměříme se na fyzickou geografii, zejm. geomorfologii, a představíme si zajímavé tvary zdejšího reliéfu. Následně však navážeme procházkou vesmírnou, která nám zprostředkuje unikátní pohled moderních satelitních technologií. A pokud myslíte, že se bude jednat o pouhé fotky z kosmu, pak vězte, že jste na omylu...

Přednášející: Mgr. Pavel Rušar

Vstup zdarma

KAM I KRÁL CHODIL SÁM ANEB Z HISTORIE ZÁCHODŮ

17. února 2022 od 18.00 hod. v Rytířském sále Vodní tvrze

Vlastivědné muzeum Jesenicka Vás zve na neobvyklou přednášku o historii záchodů a všem, co s vykonáváním této základní lidské potřeby souvisí. Zavítáme do dob pravěku, starého Říma, středověku i do současnosti.

Přednášející: Mgr. Milan Rychlý

Vstup zdarma

JESENIČTÍ PYTLÁCI V DOBÁCH STARÉHO MOCNÁŘSTVÍ 

24. března 2022 od 18.00 hod. v Rytířském sále Vodní tvrze

Kdo by občas nedostal chuť na kus šťavnaté zvěřiny. A když si ji člověk ještě k tomu sám uloví, požitek je o to větší. Jenže co svět světem stojí, zdaleka ne všichni střelci mají k odstřelu právo. Nejinak tomu bylo i na Jesenicku před první světovou válkou, kde tzv. lesní pych představoval poměrně rozšířený nešvar. Dopadený pytlák svou zálibu většinou odnesl několikatýdenním pobytem ve věznici či modřinami po hajného sukovici, avšak nejednou došlo i ke tragédiím... 

Přednášející: Mgr. Matěj Matela 

Vstup zdarma

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v budově SOUDU v Javorníku.

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení