Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy

 

 


Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Kalendář akcí zde.
 

 


 

Připravujeme

 

ŘÁD NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ V JESENÍKÁCH A ARCIVÉVODA EVŽEN HABSBURSKÝ

21. února až 2. června 2024 v Hlavním výstavním sále Vodní tvrze

Když roku 1621 získal bruntálské panství řád německých rytířů, pro východní část Hrubého Jeseníků tím započalo období hospodářského a kulturního rozmachu. Pomyslný zlatý věk pak nastal s rokem 1894, kdy do křesla velmistra řádu usedl mladý arcivévoda Evžen Rakousko-Těšínský, osvícený filantrop a mecenáš, za jehož éry vznikala školská zařízení, nemocnice či horské chaty. Tuto slavnou epochu i životní osudy významného příslušníka habsburského domu přibližuje společná výstava jesenického a bruntálského muzea.

V rámci výstavy proběhne komentovaná prohlídka 21. května v 15.00 hod. u příležitosti 161. výročí Evženova narození.

Autoři: Mgr. Matěj Matela, Mgr. Veronika Juriková

Výtvarnice: Mgr. Kamila Reichmannová

Vstupné: 60/30 Kč

 

NEKOSTELY, NEKAPLE

5. března až 26. května 2024 v Galerii Vodní tvrze

V Olomouckém kraji existuje řada kostelů a kaplí, které změnily svůj původní církevní účel užívání. Tyto objekty byly předány ke světskému využití a nabyly zcela nového významu – slouží ke kulturním a vzdělávacím akcím nebo jako tělocvičny, sklady, ubytovací, obchodní či léčebné prostory. Autorka se dlouhodobě zajímá o kulturní památky naší země. Padesát pět původně zmapovaných církevních objektů, které dnes slouží k jiným účelům, doplnili pracovníci Vlastivědného muzea v Jeseníku Pavel Macháček a Milan Rychlý o další zajímavé objekty v regionu.

Autorka: Michaela Bučková

Vstupné 60/30 Kč.

 

Přednášky a exkurze

 

PŘEDNÁŠKA „Luterské zpustošení“ v biskupově knížectví. Reformace v 16. století na Jesenicku

16. květen 2024, 18.00 hod.  Rytířský sál Vodní tvrze

Zatímco v 15. století nezaznamenalo husitství ve Slezsku výraznější ohlas, výbuch reformačního učení o jedno století později zde velice záhy našel první příznivce a rychle se šířil. A to tak silně, že poměrně brzy bylo možné označit Slezsko za protestanskou zemi, byť se situace v jednotlivých knížectvích mohla částečně lišit. To platí i pro knížectví niské, kde se i navzdory tomu, že jeho hlavou byl vratislavský biskup, ohlasy reformace a zejména luterství nejednou silně projevily. Jaká byla situace v jeho jižní horské části, na Jesenicku, a co vůbec víme o zdejších projevech protestantismu, představí přednáška Mgr. Jana Petráska.

Přednášející: Mgr. Jan Petrásek

Vstup volný

 

EXKURZE Za opevněnými sídly Račího údolí

18. květen 2024, odjezd z Jeseníku v 7.35

Vlastivědné muzeum Jesenicka zve zájemce o regionální historii na vycházku do Račího údolí, kudy ve středověku vedla důležitá kupecká stezka, kterou chránily tři drobné fortifikace: Hrádek nad doly, Pustý zámek a Rychleby.Odjezd z Jeseníku v 7.35 ze stanoviště č. 6. Příjezd do Javorníku na náměstí v 8.25. Odjezd buď ve 12.34 z Račího údolí rozcestí, nebo později ve 14.01 od vlakového nádraží.

Průvodce: Mgr. Milan Rychlý

Vstup volný

 

GALERIJNÍ A MUZEJNÍ NOC V JESENÍKU

24. květen 2024, 18.00 hod.  Rytířský sál Vodní tvrze

Srdečně Vás zveme na Galerií a muzejní noc Jeseník dne 24. května v jesenické Vodní tvrzi, která přinese inspirativní aktivity a zážitky pro všechny návštěvníky díky mezinárodnímu programu CINED.

Speciálními hosty budou paní Lucie Hlavicová a paní Eva Spilková, společně představí pásmo krátkých filmů s délkou od 3 do 7 minut Počátky kinematografie, vhodné jak pro starší, tak pro nejmenší diváky. Připravte se na povídání a interaktivní diskuze během projekce, které dodají Vašemu zážitku z filmového večera nový rozměr. Pro zájemce budou připraveny také dílny.

Pro ty, kteří chtějí zakončit večer hlubším pohledem do historie, nabízíme večerní prohlídky stálé expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století, a to ve 20.00 a 21.00 hodin v prostorách sklepení Vodní tvrze

Mezinárodní program CINED Vstup volný
Stálá expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století Vstupné poloviční

 

PŘEDNÁŠKA Edvard Beneš: od Paříže po Prahu a zpět. Jak se měnil jeho vztah k demokracii a národnostním menšinám

28. květen 2024, 18.00 hod.  Rytířský sál Vodní tvrze

Přednáška se zaměří na život a politickou kariéru Edvarda Beneše, významného českého politika, který se narodil přesně před 140 lety, 28. května 1884. Prozkoumáme jeho rodinné vazby, vzdělání i rozporuplný vztah k demokracii a národnostním menšinám, který se vyvíjel během jeho působení coby klíčového státníka v československé politice. Přednáška se tak pokusí poskytnout kontext pro pochopení Benešova odkazu v československých dějinách.

Přednášející: Mgr. Pavel Žurek

Vstup volný

 

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v budově SOUDU v Javorníku.

 

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení