Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy

 

Vážení návštěvníci,
 

Od 22. listopadu se mění pravidla pro vstup do VMJ:

Návštěvníci mezi sebou musí dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru, nejde-li o členy jedné domácnosti či žáky a studenty z jedné školy. 

Skupinové prohlídky jsou možné. Pokud se jí účastní více než 20 osob, musí účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících  podmínek:

a) prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,

b) aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Ve vnitřních prostorech muzea je nutné mít nasazený respirátor.  Jiná ochrana obličeje nebude akceptována.

Více informací zde.

Děkujeme za pochopení.


Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Kalendář akcí zde.
 


Akce a výstavy ve Vodní tvrzi

ZMIZELÝ HRUBÝ JESENÍK

15. září 2021 až 2. ledna 2022, galerie Vodní tvrze

Obraz nejvyššího moravsko-slezského pohoří v dobách, kdy ze stěn shlížela tvář starého mocnáře a později prvního československého prezidenta, přináší fotografická výstava Vlastivědného muzea Jesenicka. Několik desítek unikátních archivních snímků, které pochází z muzejních sbírek i od soukromých sběratelů, jsou díky moderní technice zároveň doplněny současnými fotografiemi, a návštěvník tak může sám posoudit, nakolik se dané místo do dnešních dnů změnilo. Výstavou provází tři zvířecí společníci symbolizující geomorfologické členění Hrubého Jeseníku. Do Pradědské hornatiny se tak vypravíte spolu s kamzíkem horským, Keprnickou hornatinu poznáte s tetřívkem obecným a hvozdy Medvědské hornatiny zase s dávným obyvatelem těchto hor medvědem hnědým.

Autoři: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská, Mgr. Matěj Matela

Vstupné: 60 / 30 Kč

Připravujeme

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ

1. prosince 2021 až 9. ledna 2022, hlavní výstavní sál Vodní tvrze

V hlavním výstavním sále Vlastivědného muzea Jesenicka bude již tradičně k vidění každoroční výstava s vánoční tematikou, na níž si návštěvníci budou moci prohlédnout historické hračky ze sbírek jesenického muzea a Muzea Náchodska. Výstava bude zároveň doplněna povídáním o tom, jak nejkrásnější svátky roku slaví naši sousedé, Skandinávci, Srbové či Gruzíni.

Autoři: Mgr. Milan Rychlý a Mgr. Matěj Matela

Vstupné: 60 / 30 Kč

Přednášky

FRÝVALDOVSKÁ STÁVKA (přednáška)

26. listopadu 2021 od 16.00 hod. v Rytířském sále Vodní tvrze

Od tragické události v tehdejší Dolní Lipové uplyne 25. listopadu 2021 90 let. Krvavý střet dělníků s četnictvem byl v minulosti mnohokrát ideologicky zneužit. Přednáška přiblíží okolnosti, které vedly k listopadovému „Hladovému pochodu“ v roce 1931, události, jež se odehrály na křižovatce v Dolní Lipové, a také to, jak byly v různých dobách interpretovány.

Přednáší odborný pracovník jesenického muzea Pavel Macháček

Vstup volný

MISTR MELANCHOLICKÉ KRAJINY. ŽIVOT A DÍLO MALÍŘE EUGENA JETTELA

2. prosince 2021 od 18.00 hod. v Rytířském sále Vodní tvrze

Při prašné polní cestě vinoucí se rovnou krajinou krášlenou stromy či prostou selskou usedlostí se poklidně pase hovězí dobytek, poblíž vidíme nezvlněnou vodní hladinu. Celý výjev je obestřen zvláštním, podmanivě zádumčivým oparem... Plátna s podobnými motivy bychom našli v dílně malíře, který se narodil roku 1845 v severomoravské vsi Janušov a stal se jedním z nejvýznamnějších představitelů tzv. náladového impresionismu.

Přednášející: Mgr. Matěj Matela

Vstup volný

Další akce

JESENÍKY A PODHŮŘÍ V DÍLE SLEZSKÉHO BUDITELE FRANTIŠKA SLÁMY

Zajímá-li Vás, jak na oblast Opavska, Bruntálska, Jesenicka či nejvyšších horských poloh nahlížel před více jak 130 lety český buditel František Sláma, přijměte pozvání na třídílný pořad, jenž proběhne ve Zdravé kavárně vždy od 18.00 hod. 

  • 14. ŘÍJEN: Z Opavy do Osoblahy
  • 18. LISTOPADU: Kde Slezsko dosahuje nebe
  • 9. PROSINCE: V kraji frývaldovském

Těšit se na Vás bude Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ.

Nutná rezervace a zakoupení vstupenek předem ve Zdravé kavárně!

Vstupné: 20 Kč

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v budově SOUDU v Javorníku.

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení