O nás

Aktuální akce a výstavy


Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Kalendář akcí zde.
 


Aktuální výstavy ve Vodní tvrzi

PŘÍBĚH KNIH A KNIHOVEN NA JESENICKU

10. ledna až 16. dubna 2023 v Hlavním sále Vodní tvrze

Výstava představí historii knihovnictví a nejvýznamnější literární díla vzniklá na Jesenicku. Její součástí bude rovněž prezentace práce s digitalizovanými texty od přípravy až po samotný výstup zpřístupněný prostřednictvím webového rozhraní. Díky studijnímu místu si návštěvníci budou moci sami vyzkoušet práci s digitalizovanými tisky včetně vstupů do dalších databází.

Autor: Mgr. Pavel Žurek.

Vstupné 60/30 Kč

BAREVNÁ PALETA JESENICKA

17. ledna až 7. května 2023 v Galerii Vodní tvrze

Výstava navazuje na XIX. svatováclavské sympozium, jehož tématem bylo výtvarné umění na Jesenicku a v Jeseníkách ve 20. století. V depozitářích muzeí, archivů, soukromých sbírkách a v dalších pramenech se podařilo najít překvapivé množství jmen malířů, kreslířů a grafiků (bez ohledu na jejich národnost), pro které se tento podmanivý kraj stal inspirací jejich umění. Nejen místní tvůrci, ale i renomovaní umělci z Opavy, Vídně či Německa zanechali svá tvůrčí svědectví např. o návštěvě lázní na Gräfenberku, Vřesové studánky či drsných horských úbočí s rozeklanými skalami a prastarými stromy.

Garanti výstavy: Mgr. Pavel Rušar, Mgr. Květoslav Growka, Doc. Pavel Šopák

Vstupné 60/30 Kč

Přednášky a exkurze

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST JESENÍKY

26. ledna 2023 od 18.00 hod v Rytířském sále Vodní tvrze

Přednáška pojedná o tom nejvzácnějším, co horská příroda Jeseníků nabízí, budou zmíněny faktory, které zdejší přírodu ohrožují. Dozvíte se, kde konkrétně tyto nejcennější přírodní úseky najdete a jak o ně ochránci přírody pečují. 

Přednášející: Mgr. Vít Slezák, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Vstup zdarma

Ostatní akce

ZÁDUŠNÍ MŠE KE 100. VÝROČÍ ÚMRTÍ HUGA PEKARKA

neděle 19. února 2022 v 10.15 hod., kostel svatého Jana Křtitele v Bělé pod Pradědem

V sobotu 18. února uplyne přesně 100 let od úmrtí výrazné postavy předválečného jesenického lesnictví, lesního rady Huga Pekarka, jenž sloužil vratislavskému biskupství nejprve na polesí Vidly a následně v Horním Domašově. Jeho památku uctí zádušní lesnická mše v hornodomašovském kostele, na kterou jste srdečně zváni.

Vstup zdarma

 

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v budově SOUDU v Javorníku.

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení