Rodný dům Vincenze Priessnitze

Rodný dům Vincenze Priessnitze

Expozice Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberk

Expozice věnovaná zakladateli vodoléčby Vincenzi Priessnitzovi byla zřízena v roce 1999 při příležitosti 200. výročí jeho narození, které bylo zařazeno mezi významná kulturní jubilea UNESCO. Byla otevřena v budově, kterou Priessnitz na místě svého rodného domu nechal v roce 1822 postavit k léčebným účelům, čímž vznikl vůbec první vodoléčebný ústav na světě.

Expozice měla dle autorů za cíl přispět k oživení zájmu o osobnost tohoto geniálního léčitele a přiblížit jeho odkaz dnešnímu člověku. Lze v ní najít bohaté pramenné i hmotné doklady k Priessnitzovu životu a dílu, rodinné osobní předměty a rovněž dokumenty, které zájemcům přiblíží vývoj lázní a vodoléčby po zakladatelově smrti až do současnosti. K nejcennějším exponátům bezesporu patří originály i věrohodné kopie vzácných archiválií (zápis v matrice o narození a křtu Vincenze Priessnitze, jeho cestovní pas, část rukopisu), rodinné šperky, obrazy z muzejní sbírky nebo část naprosto ojedinělé kolekce vodoléčebné literatury. Zajímavosti expozice je kupř. maketa lázeňské scény z 19. století nebo figurína samotného Priessnitze v životní velikosti.

V současnosti probíhají přípravy, které povedou k vybudování nové, interaktivní a moderně pojaté expozice věnované „vodnímu géniovi“, jeho učení a vývoji lázní. Spolu s celkovou rekonstrukcí stávajících expozičních ploch dojde rovněž k zvětšení prostoru o druhé patro budovy a tím k rozšíření o další dvě místnosti.

 

Expozice nedisponuje bezbariérovým přístupem.

 

Otevírací dobu, navštěvní řád a ceník vstupů naleznete v sekci Kdy nás navštívit.
Fotografie
Rodný dům Vincenze Priessnitze
Rodný dům Vincenze Priessnitze, SOkA Jeseník
Rodný dům Vincenze Priessnitze

4. 10. 1799 - 28. 11. 1851 "Bude ještě dlouho trvat, než bude Priessnitz uznán tím, čím byl: lékařským Kolumbem." Z dopisu zdravotního rady Dr. med. E. Pinglera Johanu Ripperovi z 29. března 1879 Tento geniální léčitel samouk vzešel z prostých poměrů. Osudem byl předurčen stát se hospodářem na rodném statku. Ke kladům jeho osobnosti nepatřilo a ... (více)