Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století

Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století

Stálá expozice v umístěná v upravených prostorách sklepení Vodní tvrze představuje historii rozsáhlého honu na čarodějnice, ke kterému došlo v jesenickém regionu v letech 1622–1695. Příčiny, které bohužel zavedly stovky nevinných lidí z tohoto kraje na smrt, musíme hledat ve více na sobě závislých aspektech. V době, o níž expozice pojednává, zuřila v Evropě třicetiletá válka, která s sebou přinesla zničené vesnice, týrané a zavražděné obyvatele, hladomor a epidemie.

Tehdejší obyvatelé Jesenicka, stejně jako jejich soukmenovci z ostatních oblastí nejen českých zemí, nechápali, čím si vysloužili tak mocný boží hněv. Do jejich myslí se tak počala vkrádat představa, že za tím musí stát ďáblovi pomocníci, kteří zastavením své duše škodí lidem, jejich majetku a úrodě. Tento chorý názor o přisluhovačích pekla poměrně rychle přerostl v davovou hysterii a pronásledování nevinných lidí obviněných z hrdelního zločinu čarodějnictví. O masové rozšíření procesů se pak postarala i místní vrchnost a představitelé městských správ, kteří kromě toho, že si ani nedovolili popřít existenci ďábla a jeho pomocníků, měli z vedení procesů nemalé zisky.

Na Jesenicku procesy s čarodějnicemi trvaly více jak sedm desetiletí a počtem obětí, rozsahem a brutalitou nemají v celé střední Evropě obdoby. Expozice vyzdvihuje mimořádnost procesů a dává jim nadregionální rozměr.

 


Rezervace prohlídek prostřednictvím rezervačního systému,
e-mailové adresy info@muzeumjesenik.cz nebo na tel. čísle +420 725 073 539

 

 

Díky rozsáhlým stavebním úpravám je expozice dostupná všem návštěvníkům nad 13 let po celý rok. Téma je prezentováno za použití nejmodernější prezentační techniky. Návštěvník expozici prochází za pomoci audioprůvodce, a to ve čtyřech jazykových mutacích – češtině, angličtině, němčině a polštině. V úvodní části je díky unikátnímu filmovému zpracování prvního čarodějnického případu na Jesenicku z roku 1622, projektovaného na stěnu ze suché mlhy (tzv. fogscreen), uveden do celé problematiky. Další části expozice v podobě osmi panelů, dotykových obrazovek i speciálního výstavního fundusu (např. repliky mučicích nástrojů) následně systematicky vysvětlují či názorně přibližují další události, které utvářely a živily toto bující podhoubí vzájemné lidské nedůvěřivosti.

Unikátnost expozice spočívá i v prvotním zpracování archivního materiálu z procesů s čarodějnicemi, dnes uloženém převážně v polských archivech. K nejdůležitějším listinám pak byly vytvořeny ručně psané repliky, díky nimž se každý návštěvník seznámí s autentickými doklady a svědky tohoto tragického období jesenických dějin. K dispozici je i studijní místo s digitalizovaným archivním materiálem.

Expozice byla v roce 2011 oceněna II. místem v soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava.


Reportáž M. Kobzy Nejbrutálnější čarodějnické procesy 17. století začaly na Jesenicku před 395 lety na stránkách ČRo Olomouc.

 

 

Otevírací dobu, navštěvní řád a ceník vstupů naleznetev sekci Kdy nás navštívit.
Fotografie
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století
Ke stažení