Historie a archeologie Jesenicka

Historie a archeologie Jesenicka

Ve své nynější podobě představuje Historie a archeologie Jesenicka nejstarší stálou expozici v prostorách Vodní tvrze v Jeseníku. Návštěvníky čekají celkem tři místnosti. První z nich prezentuje zájemcům výsledky bádání a archeologických výzkumů od pravěku až do 19. století. Dozvíte se tak informace nejen o sídelních strukturách Jesenicka, ale i o rozvoji řemesel, těžbě nerostného bohatství či někdejší lidové zbožnosti. Ústředním bodem prostoru je skleněný tubus ukrývající polychromovanou dřevěnou plastiku Pražského Jezulátka pravděpodobně z 18. století, jež pochází z kláštera sester sv. Kláry ve Vratislavi a na Jesenicko se dostala v důsledku sekularizační politiky pruského státu. Po zrušení vratislavského kláštera přešla soška do rukou sester řádu sv. Voršily, které v roce 1882 založily klášter v Jeseníku. Pozornost návštěvníků si jistě zaslouží i nádherné malované obrázky na skle, model hamru a stoupy nebo cechovní cínový vítací pohár z roku 1784.

Druhá místnost přibližuje návštěvníkům, že Jesenicko neprocházelo jen obdobími rozkvětu a nerušeného koloběhu života, ale s jeho historií jsou spjaté i četné války a katastrofy. Prakticky každý konflikt od doby husitských válek v 15. století do místních dějin více či méně zasáhl. Ukázky sbírkových předmětů a fotografických dokumentů v této místnosti připomínají nejen přímou bojovou aktivitu armád na zdejším území, ale vysvětlují i následné správní, hospodářské či společenské změny.

Vedle válek město i okolí trápily také přírodní katastrofy jako požáry či povodně, které za sebou často zanechaly jen spoušť a zmařené lidské životy či sny. V jednom z takových požárů v 18. století, který poničil i samotnou Vodní tvrz, bychom našli i kořeny současného vzhledu objektu. Stavební vývoj Vodní tvrze je přiblížen na třech interaktivních modelech. Na doprovodných panelech je pak představena historie tvrze i samotného jesenického muzea.

Třetí a poslední místnost přibližuje slavnou hudební a lázeňskou minulost kraje, spjatou se jmény hudebního skladatele Karla Ditterse z Ditterdorfu nebo zakladatelů vodoléčby Vincenze Priessnitze a Johanna Schrotha. Řada fotografií na stěnách zobrazuje malebnou jesenickou přírodu i četné kulturní památky zdejšího kraje a poskytne návštěvníkům inspiraci k dalším zajímavým výletům po Jesenicku.

 

Otevírací dobu, navštěvní řád a ceník vstupů naleznete v sekci Kdy nás navštívit.
Fotografie
Historie a archeologie Jesenicka
Historie a archeologie Jesenicka
Historie a archeologie Jesenicka
Historie a archeologie Jesenicka
Historie a archeologie Jesenicka
Historie a archeologie Jesenicka
Historie a archeologie Jesenicka