Stálé expozice

Stálé expozice

Ve Vodní tvrzi lze v současnosti navštívit čtyři stálé expozice:

Informace pro osoby se zdravotním postižením

Historický objekt Vodní tvrze není přístupný pro vozíčkáře s výjimkou expozice Fauny a flory Jesenicka.

Otevírací dobu, navštěvní řád a ceník vstupů naleznete v sekci Kdy nás navštívit.

Ve své nynější podobě představuje Historie a archeologie Jesenicka nejstarší stálou expozici v prostorách Vodní tvrze v Jeseníku. Návštěvníky čekají celkem tři místnosti. První z nich prezentuje zájemcům výsledky bádání a archeologických výzkumů od pravěku až do 19. století. Dozvíte se tak informace nejen o sídelních strukturách Jesenicka, ale i o rozvoji řeme ... (více)

Stálá expozice v umístěná v upravených prostorách sklepení Vodní tvrze představuje historii rozsáhlého honu na čarodějnice, ke kterému došlo v jesenickém regionu v letech 1622–1695. Příčiny, které bohužel zavedly stovky nevinných lidí z tohoto kraje na smrt, musíme hledat ve více na sobě závislých aspektech. V době, o níž expozice pojednává, zuřila v Evropě t ... (více)

Stálá expozice ukazuje v interaktivním pojetí pestrost živé složky regionu. Skládá se z prezentace dermoplastických preparátů (vycpanin obratlovců), entomologických sběrů, sádrových modelů, osteologického (kostí, lebky) a oologicko-ornitologického materiálu (vajíčka a hnízda ptáků). Je zde možné srovnat jak přírodovědné exponáty téměř sto let staré, tak i pr ... (více)

Od počátku druhé poloviny roku 2014 mohou návštěvníci Vodní tvrze zavítat do moderní, multimediální expozice s názvem Spirála času Země, která pozoruhodným a poutavým způsobem představuje geomorfologický vývoj Jesenicka v kontextu vzniku a vývoje Země a zároveň dokazuje, že geologii lze prezentovat jako zajímavý vědní obor. Nosným prvkem expozice je spirála ... (více)