Spirála času Země

Spirála času Země

Od počátku druhé poloviny roku 2014 mohou návštěvníci Vodní tvrze zavítat do moderní, multimediální expozice s názvem Spirála času Země, která pozoruhodným a poutavým způsobem představuje geomorfologický vývoj Jesenicka v kontextu vzniku a vývoje Země a zároveň dokazuje, že geologii lze prezentovat jako zajímavý vědní obor.

Nosným prvkem expozice je spirála, po níž se návštěvník pohybuje a díky které postupně odkrývá, jaké procesy stályza vznikem a vývojem Země i formováním tohoto kraje. Snazší orientaci ve velmi dlouhém období několika miliard let usnadňuje zejména mluvený komentář, zprostředkovaný prostřednictvím moderního audioprůvodce ve formě zvukových směrových reproduktorů. Ten je dostupný ve čtyřech jazykových mutacích – češtině, angličtině, němčině a polštině. Česká verze využívá příjemného hlasu a srozumitelného projevu herce a dramatika Arnošta Goldflama.


Rezervace prohlídek prostřednictvím rezervačního systému,
e-mailové adresy info@muzeumjesenik.cz nebo na tel. čísle +420 725 073 539

 

Vedle zmíněných prvků expozice zároveň obsahuje nejen zcela unikátní filmy, které představí řadu mimořádných leteckých záběrů zaznamenávajících geologické jevy typické pro Jesenicko, ale i zajímavé dokumenty natočené pro BBC, jež vybrané geologické procesy názorně vysvětlují. Důležitou součástí expozice jsou bezesporu modely trilobita z lokality Suchého vrchu u Vrbna pod Pradědem, kdysi činné sopky u Zálesí, nepřístupného jeskynního komplexu tzv. Rumového dómu, ale také ledovce, jehož posun a vliv na geologickou strukturu jesenické oblasti v období kvartéru (čtvrtohor) je znázorněn pomocí techniky videomappingu. Množství sbírkových předmětů v podobě nejcennějších kamenů a fosilií, typických pro lokalitu Jeseníků, je prezentováno v moderním výstavním fundusu. Díky fluorescenční vitríně dokonce vybrané minerály ve tmě svítí.

Pro děti i dospělé jsou připraveny doplňující informace na dotykové obrazovce, stejně jako různé hry a kvízy či zajímavé animace převzaté ze Slovenského národního muzea a Slovenské akademie věd.V úplném závěru je pro děti i dospělé připraveno badatelské místo s lupami a exponáty, kde si dle obrázků či názvů mohou návštěvníci vyzkoušet své praktické znalosti.

Expozice byla v roce 2014 oceněna III. místem v soutěži o Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava.

Otevírací dobu, navštěvní řád a ceník vstupů naleznete v sekci Kdy nás navštívit.
Fotografie
Spirála času Země
Spirála času Země
Spirála času Země
Spirála času Země
Spirála času Země
Spirála času Země
Spirála času Země
Spirála času Země
Spirála času Země
Spirála času Země
Spirála času Země
Ke stažení