O nás

Publikační činnost Vlastivědného muzea Jesenicka

Odborné periodické publikace

Vlastivědné muzeum Jesenicka se výrazným způsobem podílí na publikační činnosti jesenického regionu. Od roku 2000 vydává ve spolupráci se Státním okresním archivem Jeseník vlastivědný sborník Jesenicko.

SBORNÍKY
SVATOVÁCLAVSKÝCH SETKÁNÍ

VLASTIVĚDNÉ SBORNÍKY
JESENICKO

Již od roku 2003 spoluorganizuje Vlastivědné muzeum Jesenicka společně se Státním okresním archivem Jeseník, Obecním úřadem Bílá Voda, Městskými kulturními zařízeními Jeseník a společností Vincenze Priessnitze svatováclavská setkaní v Jeseníku, jejichž cílem je rozvíjet povědomí o historii a tradicích Jesenicka v širším slezském a moravském rámci. Nedílnou součástí semináře je také publikace odborných příspěvků ve formě sborníku.


V případě zájmu o nákup sborníku kontaktujte sekretariát VMJ
na tel. čísle 606 787 371 nebo na e-mailové adrese sekretariat@muzeumjesenik.cz

 

Seznam dalších nabízených titulů

Na recepci v prostorách Vodní tvrze a rodného domu V. Priessnitze je možné zakoupit celou škálu knižních titulů s regionální tematikou. Přehled nabízených titulů s krátkými anotacemi naleznete zde:

Michaela Neubauerová: Čarodějnický proces s pastýřovou ženou Barborou Schmiedovou v Jeseníku a Nise roku 1622 (2022)

Na jaře roku 1622 obvinil pastýř z Jeseníku svou ženu Barboru z otravy, žhářství a čarování. Na základě tohoto udání byl zahájen proces vyšetřující zločin čarodějnictví nejen Barbory, ale i dalších žen a mužů z jesenického panství, které první zatčená při tvrdém výslechu u soudu jmenovala jako své spolupachatele. Její případ je prvním zdokumentovaným čarodějnickým případem na Jesenicku a jedním z nejstarších v českých zemích. Cena 50 Kč.

Matěj Matela: Zvoník z Cukmantlu. Dvacet pozapomenutých osobností předválečných Jeseníků (2022)

Oblast Jeseníků a podhůří byla odedávna bohatá nejen na ložiska železné rudy či rozsáhlé zalesněné plochy, ale i na významné a zajímavé lidi. Vysídlením původního německého obyvatelstva po druhé světové válce však paměť na drtivou většinu z nich zanikla. Kniha si vetkla za cíl toto přerušení historické a kulturní kontinuity alespoň zčásti napravit a představuje dnešnímu čtenáři dvě desítky pozoruhodných lidských osudů spojených právě s nejvyššími moravsko-slezskými horami. Po mnoha desítkách let tak znovuožije dílo šikovných umělců a spisovatelů, oblíbení správci horských chat opět roztočí pípy a rázovití hajní zasednou za stoly loveckých chat… Cena 430 Kč.

Jiří Glonek: Na Jeseníky!

Když v roce 1881 nadšenci okolo Johanna Rippera (zetě Vincenze Priessnitze) a notáře Edmunda Rudolpha zakládali ve Frývaldově (dnešním Jeseníku) Moravsko-slezský sudetský horský spolek, zajisté netušili, jak jejich následná činnost a nezměrné obětavé úsilí o zpřístupnění Jeseníků širokým vrstvám společnosti tvář těchto hor změní. Jak působení spolku a řady jedinců začne psát různé kapitoly historie turistiky v Jeseníkách, spojené nejen se stavbami turistických chodníků, chat, rozhleden, nebo jak se vše promítne například i do překotného rozvoje zimních sportů. Rok 1881 však představuje pouze jeden mezník spojený s organizovanou turistikou v Jeseníkách. K němu ovšem vedla dlouhá cesta, při níž musel člověk nejprve nalézt v horách a v potulování se po nich zalíbení. Věc, která nám dnes připadá zcela normální, prodělala během staletí řadu proměn a zvratů. Jak a kdy tedy došlo k proměně estetického vnímání od zatracovaných a přehlížených hor až po vysoce oceňovanou a vyhledávanou horskou krajinu? A co způsobilo, že se horské turistice začal věnovat stále větší okruh společnosti? Jak vše uvedené probíhalo v Jeseníkách a přilehlých pohořích? A podle čeho se vlastně první cestovatelé v jesenických horách pohybovali?
Odpovědi naleznete v objemné knize o 576 stranách, doprovázené bohatým obrazovým materiálem i soupisem jesenických turistických map a bedekrů do roku 1945. Cena 375 Kč.

Karel Jedonek: Pohádky a pověsti Rychlebských hor I až III

Rychlebské hory se vyznačují specifickou atmosférou, která se odráží ve zdejších zajímavých příbězích. Pověsti, legendy a pohádky tohoto kraje sebral a upravil správce zábřežského muzea Karel Jedonek, pro něhož jsou rychlebské hvozdy a zaniklé vesnice srdeční záležitostí. Cena 160 Kč.

Zdeněk Gába: Vlastivědné zajímavosti z přírody Jeseníků

Titul je určen jak znalcům přírody Jeseníků, tak také těm, kteří by chtěli krásy nejvyššího moravského pohoří začít objevovat. Čtenáře provede od těch nejnižších partií (vidnavské nížiny, moravičanské lomy) až po vrchol Pradědu. Cena 360 Kč.

Zdeněk Gába, Petr Možný: Putování k horské chatě Paprsek na starých pohlednicích a fotografiích

Chata Paprsek patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům Rychlebských hor i celé severní Moravy. Pomocí starých pohlednic a fotografií publikace zobrazuje nejen historický vývoj tohoto objektu, ale také sídel, přes které k chatě dojdete (např. Staré Město, Malé Vrbno, Branná, Ostružná, či Ramzová). Cena 390 Kč.

Zdeněk Gába, Petr Možný: Horské chaty v Jeseníkách na starých pohlednicích a fotografiích

Poskytují vítané přístřeší pro znavené turisty, svým estetickým provedením krášlí okolní drsnou krajinu a jejich zdi pamatují mnohé z pohnutých dějin tohoto kraje. Poznejte jedinečnou atmosféru horských chat nejvyšších moravských hor, jako jsou Ovčárna, Švýcárna, Františkova myslivna, chata Jiřího na Šeráku či zaniklá Poštovní chata na Pradědu. Cena 390 Kč.

Miloš Kočka, Alois Kubík: Vincenz Priessnitz. Světový přírodní léčitel

Titul pojednává o jedné z nejvýraznějších osobností Jesenicka, světoznámém zakladateli vodoléčby Vincenzi Priessnitzovi. Čtenář se seznámí nejen s jeho zajímavým životem, ale také s jednotlivými léčebnými procedurami, které dokumentují dobové kresby i výpovědi pacientů. Cena 350 Kč.

Bohumila Tinzová, Marián Čep: Sochař Josef Obeth

Josef Obeth patří k největším osobnostem výtvarného umění severní Moravy a Slezska na počátku 20. století. Publikace podrobně a přehledně představuje Obethův život a dílo, čtenář rovněž ocení i množství historické dokumentace, plánů a fotografií. Cena 275 Kč.

Josef Lowag: Slezské lidové a hornické pověsti z Jeseníků

Knihu tajemných, někdy až hororově laděných pověstí z autorské dílny Josefa Lowaga vyšly roku 1903, českého překladu se však dočkaly až po více než sto letech. Pojďte se vypravit na rejvízská rašeliniště, do hvozdů v okolí Vrbna a Horního Údolí či do podzemí, kde bohatství hor střeží vousatí gnómové... Vyprodáno.

Jan Havelka: Cesta na Praděd. Cestopis z konce 19. století

Na počátku 80. let 19. století se skupina učitelů a studentů olomouckého gymnázia rozhodla pokořit nejvyšší horu Moravy. O tom, jak složitým, strastiplným, ale i nanejvýš romantickým úkonem tehdy dobytí Pradědu bylo, podal půvabnou zprávu jeden z účastníků výpravy, kantor a novinář Jan Havelka. Cena 220 Kč.

Lukáš Abt: Atlas jesenických pramenů

Jesenicko se vyznačuje nebývale vysokým počtem vodních zřídel. Autor zmapoval historii jednotlivých pramenů i jejich současný stav, objevil zajímavé příběhy s nimi spojené, a přináší tak jedinečné svědectví o neodmyslitelné součásti přírody a kultury tohoto kraje. Cena 390 Kč.

Miloš Kočka: Prameny živé vody. Vincenz Priessnitz

Kniha populárně naučnou formou a živým jazykem vypravuje o životě zakladatele vodoléčby Vincenze Priessnitze a o tom, jak složitým úkolem bylo dokázat konzervativní lékařské veřejnosti, že lze léčit pouhou vodou, pobytem na čerstvém vzduchu a fyzickou prací. Vyprodáno.

Vít Lucuk: Vzpomínky zůstaly. Osudy lidí z Jesenicka, Javornicka, Vidnavska, Žulovska a Šumperska 1938–1989

Autentické vzpomínky pamětníků ze severní Moravy a Slezska na dobu druhé světové války i komunistické totality jsou plné bolesti a pokoření, ale i neuvěřitelné odvahy a houževnatosti. Kniha je volným pokračováním úspěšných knih „Zapomenutí svědkové“ a „Přežili svou dobu“. Cena 260 Kč.

Dostupné tituly je možné zakoupit na recepci Vodní tvrze v Jeseníku či objednat prostřednictvím sekretariátu Vlastivědného muzea Jesenicka na e-mailové adrese sekretariat@muzeumjesenik.cz. V případě zájmu o studium rozebraných titulů kontaktujte knihovníka VMJ na e-mailové adrese knihovnik@muzeumjesenik.cz. Přehled vydaných čísel ... (více)

Dostupné tituly je možné zakoupit na recepci Vodní tvrze v Jeseníku či objednat prostřednictvím sekretariátu Vlastivědného muzea Jesenicka na e-mailové adrese sekretariat@muzeumjesenik.cz. V případě zájmu o studium rozebraných titulů kontaktujte knihovníka VMJ na e-mailové adrese knihovnik@muzeumjesenik.cz. Přehled vydaných čísel ... (více)