Svatováclavské setkání v Jeseníku

Svatováclavské setkání v Jeseníku

XX. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ

na téma VODA V JESENÍKÁCH A NA JESENICKU

Na jubilejní XX. ročník svatováclavského setkání Vás zvou pracovníci Vlastivědného muzea Jesenicka, Státního okresního archivu Jeseník a Společnosti Vincenze Priessnitze. Tradiční odborné sympozium, které se uskuteční dne 29. září 2020 od 9.00 hodin v Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria, otevře téma vody v Jeseníkách a na Jesenicku.

Tematické rozpětí je letos skutečně široké, vždyť voda v našem životě rezonuje v nejrůznějších podobách, nejen coby životodárná kapalina, ale i jako podnět k vědeckému bádání, inspirace umělcům, místo rekreace a sportovního vyžití, nenahraditelný estetický prvek krajiny, historický a sociální determinant, ale též nebezpečný živel. Prostor se tak nabízí nejen hydrologům, geologům či přírodovědcům, ale rovněž historikům, archeologům, geografům, vlastivědným badatelům, ba i filozofům nebo rybářům…

Výjimečnost letošního ročníku spočívá v třídenním trvání akce – začne již v pondělí 28. září tradičním setkáním v Bílé Vodě a kulturním programem. Jako součást hlavního konferenčního dne (29. září) je pro účastníky rovněž zajištěna komentovaná prohlídka výstavy k tématu v objektu Vodní tvrze (letos na téma Bohatství vody a ledu) a výstavy fotografií z připravované tematické soutěže pro školy. Ve středu 30. září pak proběhne exkurze na téma Vracíme vodu do krajiny Jeseníků a Jesenicka.

Podrobnosti k programu akce budou upřesněny na webových stránkách VMJ v průběhu roku.

Ke stažení