Svatováclavské setkání v Jeseníku
Svatováclavské setkání v Jeseníku

Svatováclavské setkání v Jeseníku

XIX. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ

na téma VÝTVARNÉ UMĚNÍ JESENICKA
A JESENÍKŮ 20. STOLETÍ

Již XIX. ročník svatováclavského setkání letos připravili Vlastivědné muzeum Jesenicka, Státní okresní archiv Jeseník a Společnost Vincenze Priessnitze. Na tradičním odborném sympoziu, které se uskuteční od 9.00 hodin dne 27. září v Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria, se letos máme šanci seznámit s uměleckou tvorbou na Jesenicku ve 20. století, zejména s malířskou tvorbou v rozmanitých podobách. Forma drobných příspěvků o trvání přibižně patnáctiminutovém bude příjemná i širší veřejnosti a studentům.

V odpoledních hodinách se pak budou moci zájemci seznámit se dvěma tematickými výstavami, a to formou komentované prohlídky. V 15:00 začínáme ve Vodní tvrzi s výstavou Heinrich Wolf a v 16:00 pak pokračujeme v Katovně s výstavou Současné výtvarné umění na Jesenicku. Slavnostní den před svátkem sv. Václava zakončíme promítáním němého filmu Stavitel chrámu s živým hudebním doprovodem od 18:30 v Kině Pohoda.

Dne 28. září, tedy na Den české státnosti, si připomeneme násilnou internaci řádových sester v době nástupu vlády komunistické strany, a to v kostele od 09.30 hodin s následnou pietní procházkou na hřbitov v obci Bílá Voda na Javornicku.

PROGRAM AKCE

pátek 27. září 2019 od 9.00 hod., Zimní zahrada, PLL a.s.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ JESENICKA A JESENÍKŮ 20. STOLETÍ

Vlastivědné sympozium v rámci XIX. svatováclavského setkání v Jeseníku představí nejen německé a české malíře našeho regionu. Pro účastníky je připraven stejnojmenný sborník referátů.

Pořádají SOkA Jeseník, VMJ a Společnost V. Priessnitze

Vstup volný

pátek 27. září 2019 v 15.00 hod., Vlastivědné muzeum Jesenicka

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY HEINRICH WOLF

Vstup volný

pátek 27. září 2019 v 16.00 hod., Katovna

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY SOUČASNÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA JESENICKU

Vstup volný

pátek 27. září 2019 v 18.30 hod., Kino Pohoda

STAVITEL CHRÁMU

V rámci XIX. svatováclavského setkání v Jeseníku proběhne projekce němého filmu z roku 1919 doprovázená živou hudbou. Starodávná legenda, strhující příběh. Čtyřicet minut expresivních výrazů soudobé herecké elity, rychlé střihy, ale i dlouhé záběry na hořící katedrálu. To je Stavitel chrámu, němý film o architektu Petru Parléři, který kvůli dokončení slavné katedrály sv. Víta uzavře smlouvu s ďáblem. Dojem z tohoto vizuálního umění na plátně umocní tradičně, netradičně až avantgardně provedená živá hudba. Pod vedením kytaristy Radima Přidala se ve zpívaných áriích představí operní zpěvačka Barbora Jirásková, na kontrabas a klarinet zahraje Marian Friedl a čtveřici hudebníků uzavře Matěj Drabina s perkusy.

Pořádá VMJ a MKZ Jeseník

Vstup volný

sobota 28. září 2019 v 9.30 hod., Bílá Voda, kostel Navštívení Panny Marie; hřbitov

VŠE SVATÁ A PIETNÍ AKT K PŘIPOMENUTÍ NÁSILNÉ INTERNACE ŘÁDOVÝCH SESTER V DOBĚ VLÁDY KOMUNISTICKÉ STRANY

Fotografie
Svatováclavské setkání v Jeseníku
Svatováclavské setkání v Jeseníku
Svatováclavské setkání v Jeseníku
Ke stažení