Knihovna

Knihovna

Knihovna Vlastivědného muzea Jesenicka, p. o., poskytuje potřebné zázemí pro pracovníky muzea při jejich vědecké činnosti. Současně také plní funkci veřejné knihovny pro odbornou veřejnost. Knihovní fond obsahuje bezmála 9 000 položek a zahrnuje odborné tisky jak regionálního, tak také všeobecného charakteru.

V případě zájmu o návštěvu studijního místa kontaktujte prosím knihovníka, pana Bc. Pavla Žurka,
na e-mailové adrese muzeum.knihovnik@jen.cz nebo na telefonním čísle +420 775 863 061.