Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Digitální archiv VMJ na eSbírkách

Digitální archiv VMJ na eSbírkách

10.11.2020
Vlastivědné muzeum Jesenicka zpřístupňuje od roku 2020 kulturní dědictví ve své správě v digitalizované podobě prostřednictvím rozhraní eSbírek. Jednotlivé položky budou na portál přidávány průběžně, přičemž v současnosti pokračuje zpracování obrazového materiálu historické podsbírky Původního okresního vlastivědného muzea v Jeseníku.
Vánoční jarmark ve Vodní tvrzi se v roce 2020 neuskuteční

Vánoční jarmark ve Vodní tvrzi se v roce 2020 neuskuteční

02.11.2020
Vlastivědné muzeum Jesenicka, MKZ Jeseník a Šermířský spolek Jeseník jakožto organizátoři tradičního vánočního jarmarku, který se každoročně koná před Vodní tvrzí, po vyhodnocení situace vzhledem k pokračující pandemii covid-19 oznamují, že se letošní ročník bez náhrady ruší.
Když návštěvník nemůže do muzea podruhé, musí také podruhé muzeum k návštěvníkovi

Když návštěvník nemůže do muzea podruhé, musí také podruhé muzeum k návštěvníkovi

14.10.2020
Nestihli jsme se ještě vzpamatovat z první vlny koronavirové nákazy a máme tu vlnu druhou. Po ní se k nám nesou nová opatření vlády, která zavírají – obdobně jako při vlně první – školy, restaurace, bary, divadla, hrady, zámky a také muzea. Dostát své vzdělávací a osvětové funkci, kterou nám ukládá zřizovací listina, musíme opět ve světle moderních technologií a internetu. Obnovujeme tedy oblíbenou webovou a facebookovou vlastivědnou sérii, u jejíhož názvu připojujeme pořadovou číslovku a doufáme, že je nebudeme nuceni za pár měsíců měnit.