Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Zapojte se do mapování ohrožených druhů rostlin na Jesenicku!

Zapojte se do mapování ohrožených druhů rostlin na Jesenicku!

19.03.2020
Přestože v celé zemi platí karanténní opatření, vycházky do přírody jsou z tohoto nařízení vyjmuty. Využijte toho. Právě teď jsou totiž v plném květu sněženky a bledule! Víte, že oba tito „poslové jara“ figurují na červeném seznamu ohrožených druhů? Ani na Jesenicku se nejedná o nikterak hojné druhy, přesto je na svých vycházkách do přírody tu a tam můžete potkat a potěšit se jejich půvabem.
Publikace v Acta Musei Moraviae

Publikace v Acta Musei Moraviae

24.02.2020
Geolog Vlastivědného muzea Jesenicka, Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., publikoval ve spolupráci s Mgr. J. Holušou článek s názvem ZANIKLÝ ODKRYV KVARTERNÍCH SEDIMENTŮ U BUKOVÉ NA SEVERNÍM OKRAJI ŽULOVSKÉ PAHORKATINY, a to v odborném recenzovaném časopise Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae.
Soutěž pro mladé fotografy na téma „Voda na Jesenicku a v Jeseníkách“

Soutěž pro mladé fotografy na téma „Voda na Jesenicku a v Jeseníkách“

17.02.2020
U příležitosti XX. svatováclavského setkání připravují organizátoři řadu doprovodných akcí reflektujících téma letošního sympozia – tento rok se doslova ponese na vlnách potoků, řek, rybníků a pramenů našich krásných hor a podhůří. Tématem je totiž VODA v nejrozmanitějších podobách. A protože životodárná kapalina představuje vedle všech svých zásadních funkcí pro planetu i neodmyslitelný estetický prvek naší krajiny, vyhlašujeme tímto FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ SNÍMKY ZPODOBŇUJÍCÍ METAMORFÓZY JESENICKÉ VODY.