Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Toulavá kamera ve Vodní tvrzi

Toulavá kamera ve Vodní tvrzi

15.05.2019
V neděli 12. května 2019 byla v rámci pořadu Toulavá kamera České televize odvysílána reportáž o Vodní tvrzi, v níž se objevili mimo jiné dva pracovníci VMJ, ředitel Mgr. Pavel Rušar a geolog Mgr. Martin Hanáček, Ph.D.