Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
O osadě Vidly na vlnách Českého rozhlasu Olomouc s Matějem Matelou

O osadě Vidly na vlnách Českého rozhlasu Olomouc s Matějem Matelou

28.04.2020
Máte-li rádi putování působivými lesy a horskými osadami Jeseníků, pak si určitě nenechte ujít pořad z cyklu "Přímo z místa" Českého rozhlasu Olomouc, v rámci něhož se náš kolega Matěj Matela, zabývající se historií a zaniklou lidovou kulturou jesenických hor, vypravil spolu s Miroslavem Kobzou do nádherné osady Vidly. Řeč bude o dávných i nedávných dějinách tohoto romantického místa i příbězích s ním spojených... 
Zapojte se do mapování ohrožených druhů rostlin na Jesenicku!

Zapojte se do mapování ohrožených druhů rostlin na Jesenicku!

19.03.2020
Přestože v celé zemi platí karanténní opatření, vycházky do přírody jsou z tohoto nařízení vyjmuty. Využijte toho. Právě teď jsou totiž v plném květu sněženky a bledule! Víte, že oba tito „poslové jara“ figurují na červeném seznamu ohrožených druhů? Ani na Jesenicku se nejedná o nikterak hojné druhy, přesto je na svých vycházkách do přírody tu a tam můžete potkat a potěšit se jejich půvabem.
Publikace v Acta Musei Moraviae

Publikace v Acta Musei Moraviae

24.02.2020
Geolog Vlastivědného muzea Jesenicka, Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., publikoval ve spolupráci s Mgr. J. Holušou článek s názvem ZANIKLÝ ODKRYV KVARTERNÍCH SEDIMENTŮ U BUKOVÉ NA SEVERNÍM OKRAJI ŽULOVSKÉ PAHORKATINY, a to v odborném recenzovaném časopise Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae.