Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Muzeum je od 18. prosince 2020 uzavřeno

Muzeum je od 18. prosince 2020 uzavřeno

18.12.2020
V souladu s pravidly Protiepidemického systému ČR budou s účinností od 18. prosince 2020 uzavřeny všechny objekty ve správě Vlastivědného muzea Jesenicka, a to do odvolání.
Muzeum je opět otevřeno

Muzeum je opět otevřeno

03.12.2020
Kromě čtyř stálých expozic zde můžete navštívit i dvě výstavy, jejichž trvání jsme vzhledem k podzimnímu uzavření naší instituce prodloužili.
Digitální archiv VMJ na eSbírkách

Digitální archiv VMJ na eSbírkách

10.11.2020
Vlastivědné muzeum Jesenicka zpřístupňuje od roku 2020 kulturní dědictví ve své správě v digitalizované podobě prostřednictvím rozhraní eSbírek. Jednotlivé položky budou na portál přidávány průběžně, přičemž v současnosti pokračuje zpracování obrazového materiálu historické podsbírky Původního okresního vlastivědného muzea v Jeseníku.