Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Když návštěvník nemůže do muzea podruhé, musí také podruhé muzeum k návštěvníkovi

Když návštěvník nemůže do muzea podruhé, musí také podruhé muzeum k návštěvníkovi

14.10.2020
Nestihli jsme se ještě vzpamatovat z první vlny koronavirové nákazy a máme tu vlnu druhou. Po ní se k nám nesou nová opatření vlády, která zavírají – obdobně jako při vlně první – školy, restaurace, bary, divadla, hrady, zámky a také muzea. Dostát své vzdělávací a osvětové funkci, kterou nám ukládá zřizovací listina, musíme opět ve světle moderních technologií a internetu. Obnovujeme tedy oblíbenou webovou a facebookovou vlastivědnou sérii, u jejíhož názvu připojujeme pořadovou číslovku a doufáme, že je nebudeme nuceni za pár měsíců měnit.
Slavnostní otevření Wesselényiho pramene

Slavnostní otevření Wesselényiho pramene

30.09.2020
Díky dlouholetému úsilí pramenologa Lukáše Abta a Městu Jeseník se podařilo zrekonstruoval nejstarší pramen z celého okolí, jenž nese jméno jedné z nejvýraznějších postav maďarských dějin.
XX. svatováclavské setkání v Jeseníku

XX. svatováclavské setkání v Jeseníku

30.09.2020
Ve dnech 28. až 29. září 2020 se uskutečnilo tradiční — a také jubilejní, dvacáté — svatováclavské setkání v Jeseníku. Kromě tradičních partnerů, tedy Vlastivědného muzea Jesenicka, Státního okresního archivu Jeseník a Společnosti Vincenze Priessnitze, se letos do příprav zapojily také Národní pedagogický institut ČR a Městská kulturní zařízení Jeseník.
Sborník příspěvků k XX. svatováclavskému setkání v Jeseníku nyní v prodeji

Sborník příspěvků k XX. svatováclavskému setkání v Jeseníku nyní v prodeji

29.09.2020
V úterý 29. září 2020 se v prostorách Zimní zahrady Priessnitzových léčebných lázní uskutečnil jubilejní 20. ročník svatováclavského setkání v Jeseníku na téma VODA V JESENÍKÁCH A NA JESENICKU. Pokud jste akci z jakýchkoli důvodů zmeškali, nezoufejte. Sborník všech přednesených příspěvků doplněných o mnohé další, na něž se v průběhu konference nedostalo, naleznete v právě vydané publikaci.