Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Vyšlo dvacáté Jesenicko

Vyšlo dvacáté Jesenicko

25.06.2019
Vlastivědné muzeum Jesenicka a Státní okresní archiv Jeseník připravili čtenářům vlastivědného sborníku Jesenicko příjemné překvapení. Dvacáté číslo totiž dostalo nový, slušivější kabát. Grafik Filip Raif mu navrhl úspornější formát a hlavně sborník vytisklo Studio-4 ve Zlatých Horách v barvě.