Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Zlatý list 2021 ve Vodní tvrzi

Zlatý list 2021 ve Vodní tvrzi

18.09.2021
Vlastivědné muzeum Jesenicka se dne 17. 9. připojilo k SVČ Duha Jeseník při organizaci soutěže pro základní školy s názvem Zlatý list – v roce 2021 to již byl 49. ročník.
Vlastivědné muzeum Jesenicka se připojilo k festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu

Vlastivědné muzeum Jesenicka se připojilo k festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu

06.09.2021
Vlastivědné muzeum Jesenicka se k akci připojilo a nabídlo k dispozici prostory nově zrekonstruovaného Rytířského sálu ve Vodní tvrzi. Po skončení zahajovacího koncertu se účinkující umělci spolu s významnými zástupci Olomouckého kraje, čestnými hosty festivalu, vrcholnými představiteli měst, obcí, se sponzory a donátory festivalu setkali na společenském setkání právě ve Vodní tvrzi.