T-EXPEDICE

T-EXPEDICE

T-expedice je vzdělávací a badatelský program pro nadané žáky ve věku 13 až 18 let. Spočívá v zapojení dětí a jejich učitelů do badatelského procesu, a to v přírodních i humanitních vědách. Badatelská témata jsou vypisována pro každý rok zvlášť. T-expedici na Jesenicku pořádají Vlastivědné muzeum Jesenicka a Národní pedagogický institut ČR.

Fotoreportáž z T-EXPEDICE Jeseník 2020.

T-EXPEDICE Jeseníky 2021


Přihlášky: od 1. do 31. března 2021

Online příprava: duben a květen 2021

Prezenční část: 12. až 19. června 2021

Závěrečná online část: červenec 2021


/každá sekce bude mít do určité míry individuální harmonogram, jde pouze orientační informace/
 

Další informace k T-EXPEDICI 2021 v Jeseníkách zde.

Doporučený věk žáků: 13 až 18 let

Sekce v rámci T-EXPEDICE Jeseníky 2021

SEKCE FYZIKÁLNÍ:
Rakety nad Jeseníky

Viděl jsi někdy vodní raketu? Naplníš PET lahev vodou, natlakuješ ji a ona vyletí do vzduchu. Jak přesně to funguje? Jak se taková věc staví? Jak to udělat, aby vyletěla co nejvýš? Pokud bys chtěl najít odpovědi na tyto nebo podobné otázky, tak se přihlaš do této sekce. Společně provedeme na vodních raketách fyzikální měření, vytvoříme raketu nesoucí snímkovací systém a dozvíme se spoustu nových věcí.

SEKCE PROGRAMÁTORSKÁ: 
Tvorba webové aplikace

V rámci programátorské sekce se budeme věnovat vývoji rezervačního systému. Webová stránka bude umožňovat návštěvníkům Muzea Vincenze Priessnitze rezervaci na expozice. Společně tedy projdeme celý proces návrhu a programování webových aplikací. Základní předpoklady jsou znalost HTML a základní znalost PHP nebo jiného objektového jazyka. Zbytek (jako např. práce s frameworkem Laravel) se badatelé doučí v rámci on-line přípravy.

SEKCE BOTANICKÁ:
Botanika – Diverzita vs. diverzita: porovnání biologické rozmanitosti různých biotopů z hlediska botaniky a entomologie

Letošní botanická sekce bude probíhat v těsné spolupráci se sekcí zoologickou. Naším společným úkolem bude porovnat diverzitu cévnatých rostlin a vybraných skupin hmyzu na různých plochách, reprezentujících různé biotopy. V rámci botanické sekce využijeme možností klasifikace biotopů a rostlinných společenstev, na studovaných plochách vyhodnotíme diverzitu cévnatých rostlin (taxonomickou, funkční) a zjistíme zastoupení ochranářsky významných druhů (ohrožených, invazních). Své závěry porovnáme s výsledky zoologické sekce a budeme hledat vzájemné souvislosti (korelace) mezi našimi daty. Naučíme se metodám terénní botaniky, sběru dat, určování a konzervace rostlin, práci s odbornou literaturou a hodnocení dat na počítači. Odměnou za náročnou práci nám bude možnost strávit několik dní v terénu uprostřed krásné jesenické přírody.

SEKCE ENTOMOLOGICKÁ:
Entomologie – Diverzita vs. diverzita: porovnání biologické rozmanitosti různých biotopů z hlediska botaniky a entomologie

Na letošní T-expedici bude entomologická sekce úzce spolupracovat se sekcí botanickou. Naším společným záměrem bude mapovat biodiverzitu na vytipovaných lokalitách a studovat jejich provázanost. Jinými slovy nás tedy bude zajímat, jaký hmyz nalezneme na jakých rostlinách, případně v jejich okolí. Výzkum bude mít část terénní, na kterou naváže analýza dat a zpracování výsledků. Vyzkoušíte si tak autentickou práci entomologa - od chytání síťkou, přes určování hmyzu, po úmornou práci u počítače a vyhodnocování dat.

SEKCE CHEMICKÁ:
Analýza tajemné látky ve sklepení Vodní tvrze

Ve sklepení Vodní tvrze byla nalezena látka, která napadla vodovodní systémy, fogscreen i technické systémy expozice. Laboratoři v Jeseníku se ji nepodařilo určit. Podaří se to mladým badatelům? Navrhnout postup, co s látkou, jak se jí zbavit? Pomohou muzeu opět bezpečně zprovoznit expozici?

SEKCE ARCHITEKTONICKÁ:
Architektura 10x jinak

Co je to ARCHITEKTURA? Jak myslet KREATIVNĚ a KRITICKY? Jak MODELOVAT, KRESLIT a DESIGNOVAT? Co je to VEŘEJNÝ PROSTOR, jak se ŽIVOT VE MĚSTECH změnil za PANDEMIE?
Jak sebevědomě prezentovat projekt a vyjadřovat se vizuálně? V kurzu Architektura desetkrát jinak: Město za pandemie se budeme učit dívat kolem sebe, debatovat, tvořit, vymýšlet a zkoumat. Ukážu Ti pohled na svět očima architekta, podobně jako mě vedli moji tutoři na University of Cambridge.
Neprobíhá v prezenčním týdnu kromě 18. června.

Fotografie
T-EXPEDICE