Vzdělávání

T-EXPEDICE

T-expedice je vzdělávací a badatelský program pro nadané žáky ve věku 13 až 18 let. Spočívá v zapojení dětí a jejich učitelů do badatelského procesu, a to v přírodních i humanitních vědách. Badatelská témata jsou vypisována pro každý rok zvlášť. T-expedici na Jesenicku pořádají Vlastivědné muzeum Jesenicka a SVČ a zařízení pro DVPP DUHA Jeseník.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

T-EXPEDICE JESENÍKY 2023

Informace o dalším ročníku budou zveřejněny na sklonku roku 2022.