T-EXPEDICE

T-EXPEDICE

T-expedice je vzdělávací a badatelský program pro nadané žáky ve věku 13 až 18 let. Spočívá v zapojení dětí a jejich učitelů do badatelského procesu, a to v přírodních i humanitních vědách. Badatelská témata jsou vypisována pro každý rok zvlášť. T-expedici na Jesenicku pořádají Vlastivědné muzeum Jesenicka a SVČ a zařízení pro DVPP DUHA Jeseník.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 

 

T-EXPEDICE JESENÍKY 2023

I v roce 2023 nabízí Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci se SVČ DUHA Jeseník oblíbenou badatelskou akci pro nadané a zvídavé žáky – T-expedici Jeseníky. Můžete se těšit na nové zážitky a kamarády a samozřejmě také znalosti a dovednosti. Před samotnou expedicí díky online přípravě poznáte svůj tým a záměr, kterému se budete na expedici společně věnovat. Získáte potřebný vhled do oboru, který pak při prezenční části využijete. Vaše týdenní bádání bude zakončeno poster konferencí, na které budete mít prostor prezentovat plody svojí práce. A dokonce si budete moci zkusit publikovat i článek, kterým se pak budete moci pochlubit třeba u maturity nebo při přijímacích zkouškách na vysokou školu.


VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA TOMTO ODKAZU.
 

 

Hydrobiologie – vodní bezobratlí jako indikátory kvality vody

Drobní vodní živočichové pozornosti člověka často unikají. Umí se totiž dobře skrývat pod kameny, zahrabaní do dna nebo přichycení na rostlinách. Jejich význam je však pro lidstvo nesporný. Nejen že se stávají potravou větších živočichů, ale také se aktivně podílejí na samočisticím procesu řeky, a z přítomnosti některých druhů vodních bezobratlých tak lze hodnotit kvalitu vody. Toho využijeme při našem bádání, kdy budeme lovit, určovat, srovnávat a počítat, až se dopátráme toho, jak čistá voda v jesenických řekách vlastně je. Zároveň zhodnotíme stav biologických sbírek Vlastivědného muzea Jesenicka a uvidíme, zdali je doplníme vhodnými exponáty.

Garantuje: Mgr. Ludmila Slezáková
Expert: Mgr. Ludmila Slezáková
Pedagogický doprovod: Ing. Jana Hálová a Zdeňka Pěkná
Prostředí: google classroom; google meet
Určeno pro badatele: 13 až 16 let (v době konání prezenční části T-expedice – 10. června)
Počet míst: 10

 

Entomologie – obživa hmyzu ve vztahu k prostředí 

Už tradičně je součástí jesenické T–expedice entomologický záměr. Cílem letošního bádání bude popsat návaznost mezi typem prostředí a způsobem obživy hmyzu. Zjistit, v jakém biotopu je vyšší zastoupení masožravců a kde zas opylovačů. Badatelé si vyzkouší vědecké metody, terénní práci, práci s muzejními sbírkami (a zejména její obohacení) a spolupráci v týmu. Vytáhněte síťky a naostřete atlasy, protože s entomologií je na co se v Jeseníkách těšit.

Garantuje: Kristián Hubatka
Expert: Mgr. Martin Starý
Pedagogický doprovod: Bc. Iva Stará a Mgr. Silvie Karásková
Prostředí: google classroom; google meet
Určeno pro badatele: 15 až 19 let (v době konání prezenční části T-expedice – 10. června)
Počet míst: 10

 

Architektura a urbanismus – městský prostor

Každý z nás někdy navštívil nějaké město nebo v něm přímo žije. Už jste se někdy zamysleli nad tím, jak takové město vzniklo? Jak funguje? Jak se vyvíjí? Hledáme ty z vás, kteří rádi malují a prostor jim není cizí. Chtěl by ses stát na chvíli architektem a vyzkoušet si, jak pracuje? Společně budeme pomáhat městu Jeseníku, aby mohlo lépe sloužit svým obyvatelům, ale i místnímu vlastivědnému muzeu, aby mohlo lépe schraňovat sbírky. Zároveň si vyrobíme modely našich návrhů. Láká vás to? Tak přijďte za námi!

Garant: Ing. arch. Svatava Podlahová
Expert: Ing. arch. Svatava Podlahová
Pedagogický doprovod: Pavla Ježová a Ing. Jana Švubová
Prostředí: google meet
Určeno pro badatele: 14 až 18 let (v době konání prezenční části T-expedice – 10. června)
Počet míst: 10

 

Fyzika, technika – raketová sekce

Zajímáš se o kosmonautiku, letectví či fyziku? Chtěl by sis vyzkoušet postavit raketu nebo funkční raketový motor? Zajímalo by tě, jaké raketové palivo a konstrukce motoru je nejúčinnější? Pokud tvá odpověď alespoň na jednu z těchto otázek zněla ANO, tak se přihlas do této sekce. Společně budeme stavět a testovat raketové motory, zjišťovat, jak je vyrobit co nejvýkonnější, a na konec i námi vyvinutý motor použijeme k testovacímu letu rakety, kterou sestrojíme.

Garantuje: Tomáš Michal
Expert: RNDr. Stanislav Zelenda
Pedagogický doprovod: Ing. Lenka Küschnerová
Prostředí: google classroom; google meet
Určeno pro badatele: 15 až 19 let (v době konání prezenční části T-expedice – 10. června)
Počet míst: 10

 

Chemie – stabilita kosmetických vzorků 

V chemické sekci se budeme zabývat přípravou kosmetických výrobků. Na námi vyrobených výrobcích budeme zkoušet a rozvíjet stabilitní zkoušky, kdy se vzorky vystavují extrémní zátěži. Na základě chování vzorků pod touto zátěží se budeme snažit stanovit metodu pro predikci doby, po jakou budou výrobky za běžných podmínek stabilní, obecně známou jako „datum minimální trvanlivosti“. Budeme se pohybovat a pracovat v profesionální laboratoři firmy vyvíjející a vyrábějící kosmetiku, jejíž výrobky jsou odtud distribuovány do celého světa.

Garantuje: Bc. Ondřej Janík
Expert: Bc. Ondřej Janík
Pedagogický doprovod: Michaela Holerová, Mgr. Hana Henychová
Prostředí: google meet.
Určeno pro badatele: 15 až 19 let (v době konání prezenční části T-expedice – 10. června)
Počet míst: 10

 

 

 

 

Fotografie
T-EXPEDICE