Čtvrtá jesenická T-expedice

Čtvrtá jesenická T-expedice

11.07.2022
Ve dnech 4.–11. června 2022 proběhl další ročník jesenické T-expedice. Tuto badatelskou a vzdělávací akci letos pořádalo Vlastivědné muzeum Jesenicka se Střediskem volného času DUHA Jeseník za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Olomouckého kraje a Města Jeseník. Partnery byly společnost Naturfyt Bio, Střední průmyslová škola Jeseník, Gymnázium Jeseník, Základní škola Jeseník a Základní škola Česká Ves.

Přes třicet žáků se podle svých zájmů rozdělilo do šesti sekcí, ve kterých se věnovali vědeckému výzkumu, v případě divadelní sekce pak přípravě divadelního vystoupení. Badatelé v chemické sekci připravovali kosmetické výrobky, mýdla, krémy na ruce či tělová mléka. Následně navrhovali a prováděli pokusy pro testování jejich stability. Výrobky vystavovali změnám teplot a pomocí mechanického namáhání v centrifuze posuzovali jejich viskozitu.

Problematikou světelného znečištění noční oblohy se zabývala sekce astronomická. Měření badatelé prováděli jasoměrem na 16 místech na Jesenicka, z nichž nejtemnější se ukázaly zvolené oblasti okolo Nových Vilémovic a Skorošic. Badatele zajímala i kvalita osvícení městských budov v Jeseníku a mezi jejich návrhy bychom nalezli např. úpravu osvětlení muzejní Vodní tvrze. U většiny dalších budov navrhovali mladí vědci osvětlení spíše žlutých odstínů, neboť méně škodí přírodě.

Entomologická sekce zkoumala vztahy mezi opylujícím hmyzem a rostlinami, které opylují. V týmu zvolili dvě lokality, (Hraničky v Rychlebských horách a nad lokalitou Karla Čapka ve Zlatochlumském hřbetu), kde pozorovali opylovače na květech. Šlo např. o zástupce pestřenek, motýlů, včel, čmeláků a dalších. Potvrdila se jejich hypotéza, že hmyz s dlouhým ústním ústrojím bude opylovat především hluboké květy, ale jak se ukázalo, na celkové velikosti hmyzu naopak tolik nezáleží a třeba čmelák opyluje často i drobnější květy.

Výskyt jedovatých rostlin v ulicích města Jeseník mapovala botanická sekce. Zajímal je tedy výskyt, četnost i toxicita rostlin. Své nálezy zanášeli do mapy a prováděli fotodokumentaci. Celkem zmapovali 58 druhů jedovatých rostlin, z nichž většina patřila k čeledi pryskyřníkovitých. Ze skupiny extrémně toxických rostlin zaznamenali 6 – kýchavici bílou, jalovec, tis červený, náprstník, štědřenec odvislý a čemeřici. Badatelé se budou následně zamýšlet nad rizikovostí určitých míst z hlediska bezpečnosti.

Raketoví inženýři navázali na své úspěchy z předchozích ročníků T-expedice a pokračovali ve výrobě vodních raket a pokusech s nimi. Letos se zaměřili na zdokonalování konstrukce rakety, např. přidali druhý stupeň rakety a odhazování měřicí jednotky na samostatném padáku. Sestrojili i elektronickou jednotku se senzorem pro měření kvality ovzduší, kterou ale kvůli nevhodnému počasí nemohli spolehlivě prověřit.

Divadelníci se věnovali improvizaci a zároveň individuálnímu rozvoji studentů, jejich mluvenému projevu a komunikačním schopnostem. Své herecké umění na závěr předvedli členové sekce v Divadle Petra Bezruče, kde pro veřejnost sehráli několik improvizovaných scének a také vlastní krátké drama na motivy rychlebských pověstí.

Ostatní sekce výsledky své týdenní práce prezentovaly téhož dne na poster konferenci, která se konala na nádvoří Vodní tvrze.

Badatelé byli několikrát navštíveni, jejich aktivity pečlivě sledovala starostka města Jeseník Zdeňka Blišťanová i místostarosta Tomáš Vlazlo a svými otázkami potrápil nejednoho badatele také Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury. Všichni tři se řadí mezi velké podporovatele akce a organizátoři za jejich účast velmi děkují. Organizátoři budou akci připravovat i pro následující rok. Máte-li tedy zvídavé ratolesti ve věku 13 až 18 let, sledujte web Vlastivědného muzea Jesenicka v sekci „vzdělávání“.

Fotografie
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice
Čtvrtá jesenická T-expedice