Vzdělávání

Nabídka edukačních programů pro školy

Vlastivědné muzeum Jesenicka nabízí zájemcům z řad padagogů možnost zajištění edukačních programů přizpůsobených potřebám různých věkových skupin žáků a studentů.

V případě zájmu o sjednání termínu edukačního programu prosím kontaktujte Mgr. Pavla Rušara (muzeum@jesenik.net). Žádáme zájemce, aby z provozních důvodů sjednávali termíny edukačních programů alespoň 30 dnů před konáním vzdělávacího programu.

Cena: 25 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma)

Aktuální nabídka edukačních programů

Dřevorubci, uhlíři a pastevci. Stará povolání jesenických hor

Anotace edukačního programu: V horských oblastech Jeseníků nebyl nikdy jednoduchý život. Přednáška povypráví o fortelných chlapech, kteří zde i přes nepříznivé podmínky žili, pracovali a vytvářeli specifickou atmosféru Pradědovy říše. Jedni v potu tváře káceli stromy, další splavovali dřevo, pálili uhlí či pásli na vysokohorských loukách dobytek…

Určeno pro: studenti SŠ

Časová náročnost programu: 60 minut

Adolf Lorenz, zakladatel dětské ortopedie a rodák z Vidnavy

Anotace edukačního programu: V roce 1854 se ve Vidnavě narodil chlapec, jehož jméno budou o pár desetiletí později znát napříč celým světem. Přelomové metody doktora Adolfa Lorenze, jednoho z otců moderní ortopedie, změnily dějiny medicíny a dodnes pomáhají milionům potřebným. Na dráhu lékaře měl nastoupit i jeho mladší syn Konrad, ten se však vydal jinou cestou. Zaměřil se na výzkum vrozeného chování zvířat, což mu roku 1973 vyneslo Nobelovu cenu.

Určeno pro: studenti SŠ

Časová náročnost programu: 60 minut

Němci proti Hitlerovi. Příběhy regionálních politiků, kteří se postavili nacismu

Anotace edukačního programu: Byli často prvními, kdo v německé politice po první světové válce pocítil závan čehosi zkaženého. Svého protinacistického smýšlení se pak nehodlali vzdát ani tváří v tvář nenávisti ze strany říšského státního aparátu i sousedů. Po porážce Hitlera se však kýženého klidu nedočkali. Řeč je o odpůrcích nacistické ideologie z řad sudetských Němců, které nelítostné kolo dějin zasáhlo vskutku plnou silou – čelili perzekucím ze strany nacistů i komunistů. Přednáška přiblíží pohnuté osudy poslanců Otty Halkeho, Aloise Kunze a Rudolfa Heegera.

Určeno pro: studenti SŠ

Časová náročnost programu: 60 minut

Když se řekne minerál

Místo konání: expozice Spirála času Země

Anotace edukačního programu: Badatelsky orientovaný edukační program Když se řekne minerál je koncipován pro stálou geologickou výstavu Spirála času Země. Tato expozice se zaměřuje na geologický vývoj oblasti Jesenicka od počátku vzniku Země po současnost a seznamuje návštěvníky se základními horninotvornými minerály, horninami a řadou dalších geologických jevů. Během programu si žáci objasní základní mineralogické pojmy na prezentovaných přírodninách a badatelskou formou se pokusí determinovat daný nerost na základě jeho specifických vlastností. Hravou formou tak tento program představuje kouzlo nerostného bohatství, kterým se Jesenicko pyšní. Edukační program doplňuje učivo vzdělávací oblasti v RVP Člověk a příroda.

Optimální počet žáků: 20 žáků (maximum 25 žáků)

Určeno pro: žáci 8. a 9. třídy ZŠ

Časová náročnost programu: 90 minut

Cíle programu: Žáci se během badatelského programu seznámí se základními vlastnostmi nerostů, na základě nichž budou schopni rozpoznat běžné minerály (křemen, kalcit, slída, živec). Bádáním dokážou určit přibližnou tvrdost minerálu za pomocí badatelského kufříku a objasní vybrané mineralogické pojmy. Aktivní práce s přírodninami podporuje vzdělávací efekt.

Fotografie
Když se řekne minerál
Když se řekne minerál
Když se řekne minerál
Když se řekne minerál
Když se řekne minerál
Dřevorubci, uhlíři a pastevci. Stará povolání jesenických hor
Adolf Lorenz, zakladatel dětské ortopedie a rodák z Vidnavy
Němci proti Hitlerovi. Příběhy regionálních politiků, kteří se postavili nacismu