Vzdělávání

Nabídka edukačních programů pro školy

Vlastivědné muzeum Jesenicka nabízí zájemcům z řad padagogů možnost zajištění edukačních programů přizpůsobených potřebám různých věkových skupin žáků a studentů.

V případě zájmu o sjednání termínu kteréhokoli z nabízených edukačních programů prosím kontaktujte Mgr. Pavla Rušara (muzeum@jesenik.net). Žádáme zájemce, aby z provozních důvodů sjednávali termíny edukačních programů alespoň 30 dnů před konáním vzdělávacího programu.

Cena: 25 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma)

Aktuální nabídka edukačních programů

Když se řekne minerál

Místo konání: expozice Spirála času Země

Anotace edukačního programu: Badatelsky orientovaný edukační program Když se řekne minerál je koncipován pro stálou geologickou výstavu Spirála času Země. Tato expozice se zaměřuje na geologický vývoj oblasti Jesenicka od počátku vzniku Země po současnost a seznamuje návštěvníky se základními horninotvornými minerály, horninami a řadou dalších geologických jevů. Během programu si žáci objasní základní mineralogické pojmy na prezentovaných přírodninách a badatelskou formou se pokusí determinovat daný nerost na základě jeho specifických vlastností. Hravou formou tak tento program představuje kouzlo nerostného bohatství, kterým se Jesenicko pyšní. Edukační program doplňuje učivo vzdělávací oblasti v RVP Člověk a příroda.

Optimální počet žáků: 20 žáků (maximum 25 žáků)

Časová náročnost programu: 90 minut

Cíle programu: Žáci se během badatelského programu seznámí se základními vlastnostmi nerostů, na základě nichž budou schopni rozpoznat běžné minerály (křemen, kalcit, slída, živec). Bádáním dokážou určit přibližnou tvrdost minerálu za pomocí badatelského kufříku a objasní vybrané mineralogické pojmy. Aktivní práce s přírodninami podporuje vzdělávací efekt.

Ochraňuj mě, dokud můžeš!


V době realizace nové expozice Fauny a flóry Jesenicka, tj. do podzimu roku 2023,
není edukační program Ochraňuj mě, dokud můžeš! dostupný.

 

Místo konání: expozice Fauna a flóra Jesenicka

Anotace edukačního programu: Ekologicky zaměřený vzdělávací program Ochraňuj mě, dokud můžeš! seznamuje žáky s významnými druhy rostlin a živočichů, kteří obývají velmi cenné ekosystémy v našem kraji. Smyslem programu je uvědomění si, jak vzácné ekosystémy zde máme a důležitost jejich ochrany. Poukazuje také na to, jak je život rozmanitý a představuje klíčové faktory, které tuto biodiverzitu ohrožují. Nejen, že se žáci seznámí s chráněnými druhy v našem kraji, ale pomocí exponátů si některé druhy mohou zblízka prohlédnout, což podporuje vzdělávací efekt. Program stimuluje kritické myšlení, podporuje klíčové kompetence a hravou formou se žáci dozví základní ekologické poznatky. Vzdělávací obor v RVP: Přírodopis a průřezové téma environmentální výchovy.

Cílová skupina: žáci 2. stupně základních škol

Optimální počet žáků: 20 žáků (maximálně 25 žáků)

Časová náročnost programu: 60 minut

Cíle programu: V tomto programu se žáci seznámí s vybranými chráněnými druhy v našem kraji a získají přehled o významných ekosystémech, které je nezbytné trvale ochraňovat. Smyslem programu je uvědomění si důležitosti těchto oblastí pro podporu jejich ochrany. Žáci si objasní některé ekologické pojmy a dozví se řadu zajímavostí a poznatků z přírodních věd orientované na území Jesenicka. Program se dotýká environmentální problematiky ochrany přírody a negativního vlivu člověka.

Fotografie
Když se řekne minerál
Když se řekne minerál
Když se řekne minerál
Když se řekne minerál
Když se řekne minerál
Ochraňuj mě, dokud můžeš!
Ochraňuj mě, dokud můžeš!
Ochraňuj mě, dokud můžeš!
Ochraňuj mě, dokud můžeš!
Ochraňuj mě, dokud můžeš!