Nabídka edukačních programů pro školy

Nabídka edukačních programů pro školy

Vlastivědné muzeum Jesenicka nabízí zájemcům z řad padagogů možnost zajištění edukačních programů přizpůsobených potřebám různých věkových skupin žáků a studentů.

V případě zájmu o sjednání termínu edukačního programu prosím kontaktujte Mgr. Ludmilu Slezákovou. Žádáme zájemce, aby z provozních důvodů sjednávali termíny edukačních programů alespoň 30 dnů před konáním vzdělávacího programu.

Cena: 30 Kč / žák (pedagogický doprovod zdarma)

 

 

Aktuální nabídka edukačních programů

 

KDYŽ SE ŘEKNE MINERÁL

 

Místo konání: expozice Spirála času Země

Anotace: Badatelsky orientovaný edukační program Když se řekne minerál je koncipován pro stálou geologickou výstavu Spirála času Země. Tato expozice se zaměřuje na geologický vývoj oblasti Jesenicka od počátku vzniku Země po současnost a seznamuje návštěvníky se základními horninotvornými minerály, horninami a řadou dalších geologických jevů. Během programu si žáci objasní základní mineralogické pojmy na prezentovaných přírodninách a badatelskou formou se pokusí determinovat daný nerost na základě jeho specifických vlastností. Hravou formou tak tento program představuje kouzlo nerostného bohatství, kterým se Jesenicko pyšní. Edukační program doplňuje učivo vzdělávací oblasti v RVP Člověk a příroda.

Optimální počet žáků: 20 žáků (maximum 25 žáků)

Určeno pro: žáci 8. a 9. třídy ZŠ

Časová náročnost programu: 90 minut

Cíle programu: Žáci se během badatelského programu seznámí se základními vlastnostmi nerostů, na základě nichž budou schopni rozpoznat běžné minerály (křemen, kalcit, slída, živec). Bádáním dokážou určit přibližnou tvrdost minerálu za pomocí badatelského kufříku a objasní vybrané mineralogické pojmy. Aktivní práce s přírodninami podporuje vzdělávací efekt.

 

 

 

 

PUTOVÁNÍ GEOLOGICKOU HISTORIÍ PLANETY ZEMĚ

 

Místo konání: expozice Spirála času Země

Anotace: Kdy žili dinosauři? A jak vznikla planeta Země? Na tyto otázky společně najdeme odpověď v edukačním programu Putování geologickou historií planety Země. Hravou formou se dozvíte, jak to vypadalo na naší planetě v minulosti, zabrouzdáme do oboru paleontologie, kde si na názorných ukázkách objasníme, co to jsou zkameněliny a představíme se fascinující živoucí fosilie. Na závěr si ověříte své znalosti ve vědomostním kvízu.

Optimální počet žáků: 20

Určeno pro:  2. až 5. ročník ZŠ 

Časová náročnost programu: 60 minut

 

 

 

 

VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH ZDROJŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Místo konání: Rytířský sál Vodní tvrze

Anotace: Vlastivědné muzeum Jesenicka nabízí středním školám edukační program „Využití digitálních zdrojů ve vzdělávání“, který se zaměřuje na novinky ve čtenářské gramotnosti. Program studenty seznámí s možnostmi, které jim poskytují muzejní knihovny, a ukáže jim, jak efektivně využívat digitální zdroje při studiu. Součástí programu jsou pracovní listy s Milotou a Sávou, dvěma sympatickými postavičkami, které provázejí studenty celým programem.

Optimální počet žáků: 18

Určeno pro:  SŠ

Časová náročnost programu: 90 minut

 


 

Fotografie
Když se řekne minerál
Když se řekne minerál
Když se řekne minerál
Když se řekne minerál
Když se řekne minerál