Vzdělávání

Přednášky a exkurze


Aktuální nabídka přednášek a exkurzí přístupných široké veřejnosti je dostupná
v sekci Aktuální akce a výstavy nebo  Kalendář akcí.
 

 

 

Individuální nabídka přednášek a exkurzí pro skupiny

Vlastivědné muzeum Jesenicka nabízí možnost sjednání individuálního termínu odborných přednášek pro skupiny. Přednášku je možno realizovat v prostorách Rytířského sálu Vodní tvrze, nebo na jiném vybraném místě dle požadavků objednatele.

Minimální počet posluchačů ve skupině je 10 osob. 

V případě zájmu o sjednání termínu přednášky prosím kontaktujte Mgr. Ludmilu Slezákovou.

Žádáme zájemce, aby z provozních důvodů sjednávali termíny přednášek alespoň 30 dnů před jejím konáním.

 

 

 

 

Aktuální nabídka přednášek a exkurzí

 

DŘEVORUBCI, UHLÍŘI A PASTEVCI. STARÁ POVOLÁNÍ JESENICKÝCH HOR

 

Anotace: V horských oblastech Jeseníků nebyl nikdy jednoduchý život. Přednáška povypráví o fortelných chlapech, kteří zde i přes nepříznivé podmínky žili, pracovali a vytvářeli specifickou atmosféru Pradědovy říše. Jedni v potu tváře káceli stromy, další splavovali dřevo, pálili uhlí či pásli na vysokohorských loukách dobytek…

Určeno pro: studenti SŠ

Časová náročnost programu: 60 minut

 

 

 

 

ADOLF LORENZ, ZAKLADATEL DĚTSKÉ ORTOPEDIE A RODÁK Z VIDNAVY

 

Anotace: V roce 1854 se ve Vidnavě narodil chlapec, jehož jméno budou o pár desetiletí později znát napříč celým světem. Přelomové metody doktora Adolfa Lorenze, jednoho z otců moderní ortopedie, změnily dějiny medicíny a dodnes pomáhají milionům potřebným. Na dráhu lékaře měl nastoupit i jeho mladší syn Konrad, ten se však vydal jinou cestou. Zaměřil se na výzkum vrozeného chování zvířat, což mu roku 1973 vyneslo Nobelovu cenu.

Určeno pro: studenti SŠ

Časová náročnost programu: 60 minut

 

 

 

 

NĚMCI PROTI HITLEROVI. PŘÍBĚHY REGIONÁLNÍCH POLITIKŮ, KTEŘÍ SE POSTAVILI NACISMU

 

Anotace: Byli často prvními, kdo v německé politice po první světové válce pocítil závan čehosi zkaženého. Svého protinacistického smýšlení se pak nehodlali vzdát ani tváří v tvář nenávisti ze strany říšského státního aparátu i sousedů. Po porážce Hitlera se však kýženého klidu nedočkali. Řeč je o odpůrcích nacistické ideologie z řad sudetských Němců, které nelítostné kolo dějin zasáhlo vskutku plnou silou – čelili perzekucím ze strany nacistů i komunistů. Přednáška přiblíží pohnuté osudy poslanců Otty Halkeho, Aloise Kunze a Rudolfa Heegera.

Určeno pro: studenti SŠ

Časová náročnost programu: 60 minut

 

 

 

 

PÁD KOMUNISTICKÉHO REŽIMU OBECNĚ A NA JESENICKU

 

Anotace: Přednáška představí politickou a hospodářskou situaci konce 80. a počátku 90. let minulého století, kdy se Československo spolu s dalšími státy východní Evropy vymanilo z komunistické totality. Po obecném úvodu do problematiky již bude zacíleno na protirežimní odpor regionu Jesenicka (formy disentu, přenos zakázaných materiálů přes hranice apod.) a průběh událostí Sametové revoluce ve městě Jeseník v komparaci s celorepublikovým děním.

Určeno pro: studenti SŠ

Časová náročnost programu: 60 minut

 

 

 

 

KDE TO VLASTNĚ ŽIJEME? HISTORICKÝ VÝVOJ JESENICKA V PRŮBĚHU STOLETÍ 
(dostupný od 1. prosince 2022)

 

Anotace: Cílem přednášky tvořené prezentací spojené s aktivním zapojením účastníků je přiblížit žákům II. stupně ZŠ (resp. nižšího gymnázia) historický vývoj Jesenicka od počátků kolonizace do současnosti a jeho místo v zemském a státním vývoji (Niské knížectví, rakouské Slezsko, otázka mezníků 1918 a 1938, existence samostatného okresu). 

Určeno pro:  II. stupeň ZŠ (resp. studenty nižšího gymnázia)

Časová náročnost programu: 90 minut

 

 

 

 

ZMIZELÉ JESENICKO. KDE BYLY A PROČ UŽ NĚKTERÉ OSADY NA JESENICKU NEEXISTUJÍ
(dostupný od 1. prosince 2022)

 

Anotace: Cílem přednášky tvořené prezentací spojené s aktivním zapojením účastníků je přiblížit žákům II. stupně ZŠ (resp. nižšího gymnázia) vývoj osídlení Jesenicka a příčiny demografického propadu po druhé světové válce. 

Určeno pro:  II. stupeň ZŠ (resp. studenty nižšího gymnázia)

Časová náročnost programu: 60 minut

 

 

 

 

JARNÍ PŘÍRODOU
(pouze v jarních měsících)

 

Místo konání: Jeseník, Smetanovy sady

Anotace: Vycházka za rozkvétajícími bylinami i dřevinami do Smetanových sadů. Dostupná pouze v jarních měsících.

Určeno pro:  žáci I. a II. stupně ZŠ

Časová náročnost programu: 60 minut