Vzdělávání

Pracovní listy s regionální tématikou pro II. stupně ZŠ

Tyto materiály jsou jedním z výstupu projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009718, který byl spolufinancován EU. Místní akční plán se na Jesenicku realizuje od roku 2016. Jedním z jeho největších cílů je rozvíjet spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání v území ORP Jeseník. Podrobné informace naleznete na tomto webu nebo FB profilu Vzdělávání Jesenicko.

Ke stažení