Pátá T-expedice v Jeseníkách a Rychlebských horách

Pátá T-expedice v Jeseníkách a Rychlebských horách

20.06.2023
Vzdělávací a badatelský projekt zvaný T-expedice Jeseníky proběhl v našem regionu už popáté. Tentokrát se zúčastnilo pět desítek mladých badatelů z Jesenicka i zbytku republiky, doprovodilo je osm pedagogů a desítka expertů; kromě dvou hlavních organizátorů – Vlastivědného muzea Jesenicka a SVČ DUHY Jeseník – se zapojilo dalších devět regionálních institucí. Závěrečnou poster konferenci ve Vodní tvrzi navštívilo téměř 150 návštěvníků.

Letošní T-expedice lákala tématy. Technická sekce opustila koncept vodních raket a pustila se na tenký led raket palivových. U různých typů paliva obsahujícího dusičnan draselný zkoumali mladí vědci tah a specifický impulz. Doslova v posledních minutách T-expedice se pak s nejvhodnějším palivem podařilo po dílčích neúspěších raketu vystřelit několik set metrů do výšky. Ke kýženému záznamu krajiny Jesenicka ze vzduchu však nedošlo z důvodu selhání kamerového systému. I přesto se jednalo o velký úspěch vykoupený maximálním nasazením všech badatelů a expertů.

Urbanistická sekce se zaměřila na úpravu urbánního prostoru kolem střední průmyslovky a na výstavbu nových depozitářů pro naše muzeum. Návrh úpravy jesenického veřejného prostoru spočíval v proměně nevyužívané travnaté plochy „za EMKEM“ v atraktivní prostor pro veřejnost i studenty průmyslovky. Místo bylo v návrhu obohaceno o kavárnu s venkovním posezením, stage pro koncerty, půjčovnu koloběžek, most pro pěší a bezpečný přístup k vodnímu toku. Dvoupatrová budova nových depozitářů byla situována do areálu „za podjezdem“. Dle vyjádření některých kurátorů je návrh velkolepý a nemá chyby, nebylo však možno nezaznamenat také vyjádření zástupců vedení muzea, kteří hovořili o tom, že jedinou chybou je předpokládaná cena stavby, která se vyšplhala až na 350 milionů korun. Studenti však oprávněně podotkli, že starosti spjaté se získáváním potřebné částky již nespadají do jejich urbanistického badatelského záměru v rámci T-expedice. Oba své návrhy budou studenti prezentovat jesenické Komisi pro rozvoj města.

Hydrobiologická a Entomologická sekce přispěly k přírodnímu poznání jesenického regionu. Zatímco hydrobiologové se zaměřili na čistotu stojatých a tekoucích vod na Jesenicku pomocí bioindikátorů započítávajících vodní bezobratlé živočichy, entomology zaujaly doposud nepříliš prozkoumané potravní preference hmyzu na různých biotopech v oblasti Rychlebských hor. Výsledkem prvních bylo mimo jiné zjištění, že Černý potok vykazuje např. díky nálezům jepicí, klínatek, raků a ploštěnek známky II. třídy čistoty vody (dobrá kvalita vody), druzí potvrdili hypotézy spočívající v tom, že více opylovačů míří do lučního než do lesního biotopu a že v lesním biotopu převažují hmyzí predátoři. Zdali to platí obecně, je těžko soudit, průkazná evidence se vztahuje pouze k lokalitě Hraniček. Obě biologické badatelské sekce rovněž rozšířily muzejní sbírky.

Chemická sekce se zaměřila na zkoumání stability chemických emulzí a směsí, zejména měsíčkového krému. Badatelé se mimo jiné zabývali teplotou vzorku, teplotou a počtem otáček v testovacím stroji (centrifuga) a viskozitou. Jejich hlavním výsledkem bylo zdokonalení metodiky, která bude v partnerské společnosti dále využívána. V závěrečné fázi T-expedice chemický tým diskutoval s vedením muzea o vytvoření krému, který by odrážel moudrost historických pramenů s ohledem na využívání místních bylin a tonik.

Letošní T-expedici Jeseníky doplnili také badatelé a konstruktéři ze spolku Montessori-Vápenná. Jejich dlouhodobý projekt spočíval ve vytvoření modelu jaderné elektrárny v Černobylu před jejím výbuchem v roce 1986. Funkčnímu modelu s budovami a ochlazovacími systémy chyběla snad pouze jaderná báze. Model byl prezentován společně s modelem urbanistické sekce zachycujícím prostor kolem střední průmyslovky na závěrečné poster konferenci ve Vodní tvrzi.

Oba modely se těšily velkému zájmu veřejnosti. Kolem nich byly připraveny postery badatelských sekcí společně s dalšími ukázkami a výsledky vědecké práce. Nádvoří tvrze bylo přeplněno, badatelé museli u svých posterů a modelů odpovídat na otázky položené náhodnými návštěvníky, pedagogy, ale i erudovanými experty z různých oborů.

T-expedice Jeseníky 2023 byla finančně podpořena ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ze strany Olomouckého kraje. Partnery bylo město Jeseník, společnost Naturfyt Bio, Gymnázium Jeseník, Střední průmyslová škola Jeseník, Základní škola Jeseník a Základní škola Česká Ves. VMJ bude akci připravovat i pro rok 2024, máte-li zvídavé ratolesti ve věku 13 až 19 let, sledujte web a Facebook muzea.

Fotografie
20230613_094341.jpg
20230613_102043.jpg
20230615_190113.jpg
20230616_135146.jpg
20230616_135819.jpg
20230616_140747.jpg
20230616_141052.jpg
20230616_141754.jpg
20230616_141922.jpg
20230616_142537.jpg
20230616_142659.jpg
20230616_142752.jpg
20230616_142928.jpg
20230616_143020.jpg
20230616_143129.jpg
20230616_143307.jpg
20230616_134226.jpg
20230616_151807.jpg
T-expedice plakát web.jpg