Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku!

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé i krátkodobé muzejní expozice. Mimo to spravuje stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

událo se
0%
Křest knihy Čarodějnické procesy na Jesenicku

Křest knihy Čarodějnické procesy na Jesenicku

15.10.2021
V pátek 15. října byla po ročním odkladu pokřtěna kniha shrnující nejnovější poznatky k dějinám čarodějnických procesů na jesenickém a zlatohorském panství v 17. století.
Podcast s Filipem Benešem o jesenických lesích

Podcast s Filipem Benešem o jesenických lesích

11.10.2021
Hostem #19 dílu podcastu HOVORY Z HOR je pan Ing. Filip Beneš, lesní správce Lesů České republiky. Pan Beneš nám například prozradí, jak velkou plochu zasáhl kůrovec v Jeseníkách, nebo jak působí vykácení stromů na místní zvěř.
V prodeji nový sborník příspěvků ke svatováclavskému setkání v Jeseníku

V prodeji nový sborník příspěvků ke svatováclavskému setkání v Jeseníku

05.10.2021
Na odborném semináři XXI. svatováclavského setkání, jenž se konal 29. září v Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria, byl všem účastníkům již tradičně k dispozici sborník. Letošní mnohostranně uchopitelné téma „Paměť jesenických hor“ přilákalo řadu vlastivědných badatelů z Jesenicka i mimo region, kteří přispěli nanejvýš zajímavými a podnětnými studiemi.
Děti z jesenických mateřinek poznávaly Jesenicko

Děti z jesenických mateřinek poznávaly Jesenicko

05.10.2021
Středisko volného času a zařízení DVPP DUHA Jeseník ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka, p. o., připravily v úterý 5. 10. pro děti z jesenických mateřských škol akci Poznáváme region.