Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy

Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Akce a výstavy ve Vodní tvrzi

HEINRICH WOLF

18. září až 10. listopadu 2019, Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

V loňském roce získalo Vlastivědné muzeum Jesenicka do správy 14 obrazů od Heinricha Wolfa a jeden od Josefa Appela, tzv. „polovycpaniny.“ Jedná se o taxidermické reliéfní obrazy ptactva pocházejícího z našeho regionu z 1. pol. 20. století. Jednotlivé druhy jsou zakomponované do jejich přirozeného prostředí, každý výjev je pečlivě propracován, tělo obklopuje malba krajiny. Výjev dokončuje masivní rám v podobě větví stromu. Na obrazech můžeme vidět např. kachny, tetřevy, ledňáčky, sovy, dudky, koroptve, bažanty, dravé ptáky, ale rovněž fretky. Díla se využívala jako učební pomůcky a byla oblíbenou dekorací v interiérech. Heinrich Wolf (1873–1938) se narodil v Javorníku-Vsi, preparátorem se vyučil v Landeku. Cestoval po německých městech, kde sbíral zkušenosti. V roce 1900 si otevřel v Jeseníku preparátorskou dílnu. Za svoje obrazy získal řadu ocenění. V Jeseníku roku 1938 i zemřel. Ve výstavě, která se koná v rámci XIX. svatováclavského setkání v Jeseníku, budete moci zhlédnout obrazy polovycpanin i z dílny jiných autorů.

Vernisáž se uskuteční v úterý 17. 9. 2019 od 18.00 hod. ve Vodní tvrzi. Vystoupí Jeseničtí trubači, vstup na vernisáž je zdarma.

Kurátor výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

NEBYLI JSME SAMI / NIE BYLIŚMY SAMI

2. října až 24. listopadu 2019, Galerie Vodní tvrze

Dvojjazyčnou panelovou výstavu, jež vznikla u příležitosti letošního 30. výročí pádu komunistického režimu ve střední Evropě, vytvořilo VMJ společně s polskými kolegy z niského muzea. Pojedná o okolnostech roku 1989 v ČSSR a PLR, přiblíží disidentské aktivity v 70. a 80. letech, výrazná část pak bude věnována spolupráci československých a polských opozičních aktivistů, kteří se setkávali na hřebenech Krkonoš či Rychlebských hor. Výstava bude zároveň reflektovat regionální rozměr, tj. jak se proti komunismu bouřili jedinci na Jesenicku a Nisku. K vidění budou velkoformátové snímky důležitých mezníků novodobých dějin obou národů, dále dobové dokumenty či odborná literatura. V rámci výstavy proběhne např. přednáška pro školy či diskusní panel s odborníky a významnými osobnostmi (19. listopadu) spojený s odhalením pamětní desky vzniku místní sekce Občanského fóra v Katovně.

Vernisáž proběhne v úterý 1. října 2019 v 18.00 hod. v galerii jesenické Vodní tvrze. Zazní písně Karla Kryla v podání jeho bratra Jana Kryla. Výstava potrvá do 24. 11. 2019, poté se přesune do Nisy, kde bude k vidění od 6. 12. 2019 do 31. 1. 2020.

Výstava vznikla ve spoluprácí s těmito institucemi: Muzeum Powiatowe w Nysie, Centrum společných aktivit, Paměť národa, Europejskie Centrum Solidarności, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pamäti národa, Knihovna Václava Havla, Archiv hlavního města Prahy a Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce.

Autoři výstavy: Mgr. Matěj Matela, Mgr. Adriana Zalewska-Wąsowicz

Výtvarník výstavy: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

Připravujeme

PASTÝŘ GILL V POVĚSTECH NAŠICH HOR

24. října 2019 od 18.00 hod., Vinárna Zdravá kavárna

Ho ho ho! Jestliže při toulkách tajemnými rašeliništi na Rejvízu zaslechnete tento zlověstný pokřik, pak vězte, že nevezmete-li ihned nohy na ramena, se zlou se potážete. Blíží se totiž Gill… Legendární jezerní pastýř (něm. Seehirt), jenž byl za znesvěcení Božího daru proklet, představuje v oblasti jesenické mytologie skutečný poklad, neboť se jedná o jedinou veskrze původní a autentickou
postavu těchto hor. O tomto škaredém hrbatém přízraku, který však dokáže i pomoci, pojedná další z přednášek Matěje Mately, odborného pracovníka VMJ.

Doporučujeme rezervace předem – osobně ve Zdravé kavárně.

Vstupné: 20 Kč

PODZIMNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

23. října 2019 od 9.00 hod., Zrcadlový sál Priessnitzových léčebnýc lázní

Témata přednášek:

  • Jesenicko 1945 – 1948 očima kronikářů (Bc. Kamil Tomášek)
  • Pevnost Klodzko (Mgr. Milan Rychlý)
  • Skryté geologické poklady Jesenicka (RNDr. Viera Večeřová)
  • Zoologické a botanické poklady regionu (Mgr. Martin Starý)
  • Regenhartové a Raymannové (Mgr. Jan Petrásek)
  • Po stopách moravských a slezských vojáků první světové války II. (Ing. Radim Kapavík)

Vstup zdarma

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v Kulturním domě v Javorníku.

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení