Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy

Na základě doporučení Olomouckého kraje se Vlastivědné muzeum Jesenicka od pondělí 15. 2. 2021 NEOTEVÍRÁ.
O znovuotevření Vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení,
tým VMJ

V souladu s pravidly Protiepidemického systému ČR budou s účinností od 18. prosince 2020 uzavřeny všechny objekty ve správě Vlastivědného muzea Jesenicka, a to do odvolání.
Současně je zastaveno konání přednášek a dalších akcí, jakož i poskytování služeb pro veřejnost.
Omlouváme se všem případným návštěvníkům a badatelům za komplikace způsobené změnami v provozní době našeho zařízení.


Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Kalendář akcí zde.
 


Akce a výstavy ve Vodní tvrzi

OD ČERVENÉHO KŘÍŽE K WINTERHILFE

16. září 2020 až 14. února 2021, hlavní výstavní sál Vodní tvrze

Války provází lidstvo od pradáv­na, avšak až v posledních dvou staletích funguje organiza­ce, která zmírňuje utrpení jak vojáků, tak i civilistů – Červený kříž. Ve VMJ návštěvník spatří expo­náty, které dokládají charitativní činnost tohoto mezinárodního hnutí. První svě­tovou válku přiblíží různé štíty ze sbírek muzea a soukromých sbě­ra­telů, druhou světovou válku pak fenomén zvaný Winter­hilfe. Drobné sbě­ratelské předměty, které do­bývají v dnešní době aukce, dříve sloužily k získávání pří­spěvků na pomoc strádajícím vojákům.

Kurátor výstavy: Mgr. Milan Rychlý

Vstupné: 60 / 30 Kč

BOHATSTVÍ VODY A LEDU

23. září 2020 až 14. března 2021, Galerie Vodní tvrze

Zaříznutá údolí potoků s kaskádami vodopádů, podzemní krasové labyrinty, zamlžená rašeliniště, osvěžující prameny i sněhové laviny. To vše neodmyslitelně patří ke koloritu Jeseníků a Rychlebských hor. A co teprve minulost, kdy mráz trhal oblé pahorky na suť, kdy Velká kotlina hostila svůj malý ledovec a skandinávský ledovcový štít se dotýkal severních úbočí horských hřebenů… Jak voda formovala jesenickou krajinu? A jak se podílela na nezměrném bohatství rostlinných a živočišných druhů? Právě to a mnoho jiného se na výstavě dozvíte.

Kurátoři výstavy: Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., Mgr. Vojtěch Taraška

Vstupné: 60 / 30 Kč

SOPKY V GEOLOGICKÉ HISTORII MORAVY A SLEZSKA

23. února až 6. června 2021, hlavní výstavní sál Vodní tvrze

Sopky jsou známým projevem neklidného nitra naší planety a představují neodmyslitelnou součást geologických dějin Moravy a Slezska. Některé burácely na denním světle, jiné žhavě syčely na mořském dně. Nejstarší z nich byly akti vní před stovkami milionů let, nejmladší naopak otřásaly Moravou a Slezskem před pouhými stati síci lety. A máme zde i krásné horniny, jež z magmatu utuhly před skoro dvěma miliardami lety ve Skandi návii, odkud je k nám dosunul čtvrtohorní ledovec. O všech těchto sopkách a jejich horninách se mnohé dozvíte na výstavě „Sopky v geologické historii Moravy a Slezska“.

Výstava bude otevřena denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hod. v hlavním výstavním sále Vodní tvrze v Jeseníku.

Kurátoři výstavy: RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D., RNDr. Vladimíra Jašková, Mgr. Martin Hanáček, Ph.D.

Vstupné: 60 / 30 Kč

ZANIKLÁ KRÁSA MĚSTA JESENÍKU?!

25. září – 14. únor 2021, foyer Vodní tvrze

Vlastivědné muzeum Jesenicka se stalo jedním z pořadatelů soutěže pro základní školy „Jesenický patriot“, která si klade za cíl probudit v místních dětech bližší vztah a sounáležitost k rodnému městu a regionu (blíže k soutěži zde.)

Jeden z tematických okruhů, „Za rozvojem našeho města“, je zakončen právě v sídle muzea ve Vodní tvrzi, kde na školou povinné děti čekají ve foyer tři bannery zachycují proměnu vybraných lokalit v průběhu posledních 30 let. Na stejném místě byla zároveň instalována menší výstava fotografií prezentující proměnu jesenického náměstí v uplynulých takřka dvou stoletích. Na velkoformátových snímcích či menších fotografiích a pohlednicích je možné si prohlédnout původní podobu jesenického náměstí a porovnat je se stavem v poválečném období, a zejména po asanaci náměstí v 60. letech 20. století. Pro účastníky soutěže je foyer volně přístupné, ostatní návštěvníci si mohou výstavu prohlédnout v rámci návštěvy ostatních expozic či aktuálních výstav.

Kurátor výstavy: Mgr. Jan Petrásek

Vstupné: zdarma v rámci prohlídek ostatních výstav či expozic

Přednášky


Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci byly přednášky VMJ plánované na podzim a zimu 2020 zrušeny.

Za celý muzejní kolektiv přejeme hodně zdraví!

 

JESENÍKY A PODHŮŘÍ V DÍLE SLEZSKÉHO BUDITELE FRANTIŠKA SLÁMY

Vlastivědné muzeum Jesenicka Vás srdečně zve na třídílné přednáškové pásmo Jeseníky a podhůří v díle slezského buditele Františka Slámy:

  • 8. října – Z Opavy do Osoblahy - TERMÍN ODSUNUT Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
  • 12. listopadu – Kde Slezsko dosahuje nebe
  • 10. prosince – V kraji frývaldovském

Chcete-li se dozvědět, jak na oblast Opavska, Krnovska, Bruntálska, Jesenicka či nejvyšších horských poloh pohlížel před více jak 130 lety český vlastenec František Sláma, přijměte pozvání na podzimní pořad, jenž opět proběhne v příjemném prostředí jesenické Zdravé kavárny vždy od 18.00 hod.

Těšit se na Vás bude Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ.

Nutná rezervace a zakoupení vstupenek předem, a to osobně ve Zdravé kavárně.

Vstupné 20 Kč

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v Kulturním domě v Javorníku.

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy