Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy

Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Akce a výstavy ve Vodní tvrzi

LESY HROU

19. června až 8. září 2019, Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

Význam lesů pro život na planetě je naprosto zásadní. Produkují kyslík, zadržují vodu, zabraňují zvětrávání půdy, dávají nám dřevo, poskytují útočiště živočichům a v neposlední řadě nás nabíjí energií a dobrou náladou. O to, aby lesy prosperovaly, se každým dnem pečlivě starají lesníci. Právě s nimi jsme připravili výstavu, která zábavnou formou představí lesní společenství v celé jeho šíři. Malí i velcí návštěvníci se např. dozví, v čem jsou stromy podobné lidem, co obnáší práce lesníka a vůbec jaký je smysl trvale udržitelného lesního hospodaření, kteří škůdci nejvíce ničí naše lesy nebo jak je důležité tento složitý a nenahraditelný ekosystém chránit. Pro děti je zde připravené množství her a činností rozvíjejících nejen jejich kreativitu, ale zejména vztah k přírodě. Výstava vycházející z lesní pedagogiky a zásad environmentální výchovy vznikla ve spolupráci s Lesy ČR, s. p.

Autor výstavy: Mgr. Matěj Matela

Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 60 Kč / 30 Kč

JOSEF ČAPEK: NAPŮL VESELE, NAPŮL VÁŽNĚ

6. července až 22. září 2019, Galerie Vodní tvrze

Josef Čapek patřil v kontextu českého prvorepublikového umění mezi nejvýraznější osobnosti. Jeho všestranné dílo, ať už výtvarné, literární či teoretické, však dosud zůstává veřejnosti poměrně neznámé, jelikož stojí ve stínu díla Josefova mladšího bratra Karla.

Výstava, která bude od července do září 2019 k vidění ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, představí návštěvníkům v ucelené formě život a dílo tohoto umělce a ryzího člověka. Zkrátka nepřijdou ani děti, pro které bude připraven malířský koutek, skládačky a další interaktivní prvky, které i jim přiblíží svět, v němž Josef Čapek žila působil. Část exponátů a filmové snímky zapůjčil do výstavy Památník Karla Čapka.

Kurátoři výstavy: Bc. Kamil Tomášek, Mgr. Jan Petrásek

Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

Připravujeme

VÝTVARNÁ DÍLNA S JOSEFEM ČAPKEM

26. července 2019 od 14.00 hod., Galerie Vodní tvrze

Nahlédneme do pestré tvorby Josefa Čapka, známého autora pohádek O pejskovi a kočičce. Ukážeme si, jakými výtvarnými technikami pracoval a také si některé i vyzkoušíme. Dílna se uskuteční od 14.00 do 15.00 hod. ve Vodní tvrzi.

Vstupné: 30 Kč

ZANIKLÁ OSADA HAMBERK (KOHOUT)

24. srpna 2019

Mezi městem Javorník a obci Bílý Potok se na nízkém, zato výrazném vršku nacházejí pozůstatky nejstarší ze zaniklých osad na Jesenicku – byla totiž pravděpodobně založena již ve 13 století. Hamberg za svou dlouhou historii zažil období rozkvětu i časy o poznání těžší, dokonce se stal svědkem jedné pozoruhodné tragédie tehdejší mladé republiky… Pojďme se společně projít s archeologem VMJ Mgr. Milanem Rychlým za tím, co bylo sice materiálně nenávratně zničeno, ale duchovně je stále zachováno.

Odjezd z Jeseníku v 7.35 hod., v 8.25 příjezd do Javorníku, kde bude čekat pracovník VMJ. Odtud se společně vydáme k bývalé osadě. Odjezd zpět z Javorníku buď ve 12.30, nebo ve 14.22 hod.

Vstupné: 30 Kč

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v Kulturním domě v Javorníku.

ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

10. června až 30. září 2019, Kulturní dům Javorník

Výstava bude otevřena od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu pak od 10.00 do 16.00 hod.

vstupné dobrovolné

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení