Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy


Od 11. května 2021 je Vodní tvrz přístupná veřejnosti
za dodržení přísných hygienických opatření.

Podmínkou je vstup se zakrytými dýchacími cestami,
dodržování rozestupů (alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti)
a použití dezinfekce při vstupu do vnitřních prostor.

 


Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Kalendář akcí zde.
 


Akce a výstavy ve Vodní tvrzi

ZMIZELÝ HRUBÝ JESENÍK

15. září 2021 až 2. ledna 2022, hlavní výstavní sál / galerie Vodní tvrze

Obraz nejvyššího moravsko-slezského pohoří v dobách, kdy ze stěn shlížela tvář starého mocnáře a později prvního československého prezidenta, přináší fotografická výstava Vlastivědného muzea Jesenicka. Několik desítek unikátních archivních snímků, které pochází z muzejních sbírek i od soukromých sběratelů, jsou díky moderní technice zároveň doplněny současnými fotografiemi, a návštěvník tak může sám posoudit, nakolik se dané místo do dnešních dnů změnilo. Výstavou provází tři zvířecí společníci symbolizující geomorfologické členění Hrubého Jeseníku. Do Pradědské hornatiny se tak vypravíte spolu s kamzíkem horským, Keprnickou hornatinu poznáte s tetřívkem obecným a hvozdy Medvědské hornatiny zase s dávným obyvatelem těchto hor medvědem hnědým.

Autoři: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská, Mgr. Matěj Matela

Vstupné: 60 / 30 Kč

Přednášky a exkurze

VZNIK KRAJINY VIDNAVSKA (Geologicko-geomorfologická exkurze)

25. září 2021 od 10.00 hod. 

Vidnavsko si prošlo zajímavými geologickými dějinami. Existovala zde rozsáhlá řeka, která na území dnešního Polska ústila do moře. Říční břehy tvořil kaolín, vznikající zvětráváním prvohorní žuly. Čtvrtohorní ledovec sem přivlekl balvany rozmanitých skandinávských hornin, často s mnoha druhy zkamenělin. Když ledovec roztával, živil svou vodou řeky a jezera. Ledovcové nánosy pohřbily původně skalnatější okraj Žulovské pahorkatiny. Svislé pohyby zemské kůry naopak terén rozrůznily – umožnily zahloubení Vidnavské nížiny i kaňonu Černého potoka. Na exkurzi neopomeneme ani historii těžby kaolínu.

Trasa: Vidnava – kaolínové jámy – pískovna u Štachlovic – pískovna u Staré Červené Vody – údolí Černého potoka – soutok Černého potoka a Vidnávky – expozice bludných balvanů ve Velké Kraši – Vidnava. Délka 14–15 km.

Začátek: náměstí ve Vidnavě, 10.00 hod.; Konec: náměstí ve Vidnavě kolem 16.–17. hod.

Exkurzi povede Mgr. Martin Hanáček, Ph.D. (geolog@muzeumjesenik.cz, HanacekM@seznam.cz, mobil: 732 191 686)

Účast bezplatná 

ÚDOLÍM ČERNÉHO POTOKA (Geologicko-geomorfologická exkurze)

9. října 2021

Černý potok se vine nejčlenitější částí Žulovské pahorkatiny. Místy malebně meandruje, někde vyhlodal v žulovém masivu strmé kaňony a jinde zase obnažil robustní skalní tvary. Jeho štěrkové naplaveniny z dob ledových nacházíme vysoko nad dnešní hladinou potoka. Na společné exkurzi vedoucí od Andělských Domků u Žulové po soutok Černého potoka s Vidnávkou ve Velké Kraši si tyto fenomény představíme. Délka trasy kolem 15 km.

Začátek: vlakové nádraží v Žulové, 10.15 hod., Konec: Velká Kraš, kolem 17.00 hod.

Exkurzi povede Mgr. Martin Hanáček, Ph.D. (geolog@muzeumjesenik.cz, HanacekM@seznam.cz, mobil: 732 191 686)

Účast bezplatná 

Další akce

XXI. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ V JESENÍKU
PAMĚŤ JESENICKÝCH HOR

28. a 29. září 2021 

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., Státní okresní archiv Jeseník, Společnost Vincenze Priessnitze, z. s., a Městská kulturní zařízení Jeseník si Vás tímto dovolují srdečně pozvat na 21. ročník svatováclavského setkání, jehož tématem se letos – u příležitosti 140. výročí založení Moravsko-slezského sudetského horského spolku – staly jesenické hory.

Akce tradičně započne 28. září v kostele v Bílé Vodě, kde v 9.30 hod. proběhne mše svatá a pietní akt k uctění památky řádových sester, které sem internoval komunistický režim. Téhož dne v 17.00 hod. se pak Kongresový sál v Priessnitzových léčebných lázních rozezvučí tóny Smyčcového orchestru Jeseník. Druhého dne 29. září v 9.00 hod. bude v Zimní zahradě zahájeno tradičně oblíbené a léty prověřené odborné sympozium, kde se téma nejvyšších moravsko-slezských hor představí z mnoha různých úhlů, ať už jako vyhledávaná turistická oblast, lesnický region, či jako místo s bohatou a často pohnutou historií. Výstupem konference, jejíž závěr je naplánován po jedné hodině, bude tradiční svatováclavský sborník. V 15.00 hod. se pak můžete přidat ke komentované prohlídce fotografické výstavy „Zmizelý Hrubý Jeseník“ ve Vodní tvrzi, která prostřednictvím archivních snímků přibližuje obraz těchto hor v časech předválečných.

Podrobnosti k jednotlivým akcím budou včas upřesněny na webových stránkách muzea, archivu a samostatných plakátech. Případná změna programu vyhrazena.

Více informací k akci na samostatné webové stránce akce.

KŘEST KNIHY ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU

15. října 2021 od 18.00 hod., Rytířský sál Vodní tvrze

Po ročním odkladu bude pokřtěna kniha, shrnující nejnovější poznatky k dějinám čarodějnických procesů na jesenickém a zlatohorském panství v 17. století, která je ale zároveň určena nejširší veřejnosti. Křest bude spojen s malou přednáškou autorky knihy, archivářky a historičky Mgr. Michaely Neubauerové, jež kromě prezentace samotné monografie představí dosavadní výzkum k tématu a místní významné badatele, kteří se jím v minulosti zabývali, zejména dr. Rudolfa Zubera a Vítězslava Zemana.

Vstupné dobrovolné

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v budově SOUDU v Javorníku.

HISTORIE ŽELEZNIC NA JESENICKU

1. července až 30. září 2021, výstavní síň v budově SOUDU v Javorníku

PO - PÁ 8:00 - 16:00 hod.; SO 10:00 - 16:00 hod.

Vstupné dobrovolné

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení