Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy


Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Kalendář akcí zde.
 


Akce a výstavy ve Vodní tvrzi

OD ČERVENÉHO KŘÍŽE K WINTERHILFE

16. září až 29. listopadu 2020, hlavní výstavní sál Vodní tvrze

Války provází lidstvo od pradáv­na, avšak až v posledních dvou staletích funguje organiza­ce, která zmírňuje utrpení jak vojáků, tak i civilistů – Červený kříž. Ve VMJ návštěvník spatří expo­náty, které dokládají charitativní činnost tohoto mezinárodního hnutí. První svě­tovou válku přiblíží různé štíty ze sbírek muzea a soukromých sbě­ra­telů, druhou světovou válku pak fenomén zvaný Winter­hilfe. Drobné sbě­ratelské předměty, které do­bývají v dnešní době aukce, dříve sloužily k získávání pří­spěvků na pomoc strádajícím vojákům.

Kurátor výstavy: Mgr. Milan Rychlý

Vstupné: 60 / 30 Kč

BOHATSTVÍ VODY A LEDU

23. září až 22. listopadu 2020, Galerie Vodní tvrze

Zaříznutá údolí potoků s kaskádami vodopádů, podzemní krasové labyrinty, zamlžená rašeliniště, osvěžující prameny i sněhové laviny. To vše neodmyslitelně patří ke koloritu Jeseníků a Rychlebských hor. A co teprve minulost, kdy mráz trhal oblé pahorky na suť, kdy Velká kotlina hostila svůj malý ledovec a skandinávský ledovcový štít se dotýkal severních úbočí horských hřebenů… Jak voda formovala jesenickou krajinu? A jak se podílela na nezměrném bohatství rostlinných a živočišných druhů? Právě to a mnoho jiného se na výstavě dozvíte.

Kurátoři výstavy: Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., Mgr. Vojtěch Taraška

Vstupné: 60 / 30 Kč

XX. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ 
na téma VODA V JESENÍKÁCH A NA JESENICKU

28. až 30. září 2020

Více informací na stránce akce

Přednášky

PŘEDNÁŠKY V LÁZNÍCH

1. října 2020 od 18.00 hod. v Zrcadlovém sále Priessnitzových léčebných lázní

Vlastivědné muzeum Jesenicka Vás srdečně zve na PŘEDNÁŠKY V LÁZNÍCH:

„Starý z Kopy“. Slezský patriot Viktor Heeger a lázně Jeseník
„Nikdo jiný ve Slezsku nerozuměl duši lidu tak jako on...“
Vyprávění o spisovateli, politikovi a lyžaři Viktoru Heegerovi, který v lázních žil a tvořil v letech 1920 až 1934.
Přednáší Mgr. Matěj Matela.

Osud génia vodoléčby
Co zobrazení Priessnitze na grafikách, obrazech a pomnících vypovídají o tom, jak „vodního doktora“ vnímáme.
Přednáší Mgr. Květoslav Growka.

Vstup zdarma

JESENÍKY A PODHŮŘÍ V DÍLE SLEZSKÉHO BUDITELE FRANTIŠKA SLÁMY

Vlastivědné muzeum Jesenicka Vás srdečně zve na třídílné přednáškové pásmo Jeseníky a podhůří v díle slezského buditele Františka Slámy:

  • 8. října – Z Opavy do Osoblahy
  • 12. listopadu – Kde Slezsko dosahuje nebe
  • 10. prosince – V kraji frývaldovském

Chcete-li se dozvědět, jak na oblast Opavska, Krnovska, Bruntálska, Jesenicka či nejvyšších horských poloh pohlížel před více jak 130 lety český vlastenec František Sláma, přijměte pozvání na podzimní pořad, jenž opět proběhne v příjemném prostředí jesenické Zdravé kavárny vždy od 18.00 hod.

Těšit se na Vás bude Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ.

Nutná rezervace a zakoupení vstupenek předem, a to osobně ve Zdravé kavárně.

Vstupné 20 Kč

Exkurze

ŽULOVSKO V DOBÁCH LEDOVÝCH

3. října 2020, hlavní výstavní sál Vodní tvrze

Jak vznikly členité skály a skalní mísy Žulovské pahorkatiny? Čím je dokázán zásah pevninského ledovce? Jak pahorkatina ovlivňovala postup pevninského ledovce? Které z hor pravděpodobně čněly nad povrch pevninského ledovce a které nikoliv? Byl mezi nimi i Smolný vrch, jak se uvádí? Vydržely by nápor ledovce skalní mísy a štíhlá skaliska? Skutečně ledovec modeloval oblé pahorky u Kobylé? Jak vypadala krajina Žulovska v dobách ledových, ve kterých sem ledovec nezasáhl? Proč mezi Smolným vrchem a Borových vrchem nalézáme větrem ošlehané kameny nazývané hrance, které dnes vznikají třeba v Antarktidě? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět při exkurzi Žulovskou pahorkatinou.

Trasa exkurze: Žulová – Boží hora (vrcholová vyhlídka) – Borový vrch (skalní tvary, bludné balvany) – chata Hubertus (skalní tvary, hrance) – Smolný vrch (skalní tvary, vrcholová vyhlídka) - Šibeničník (tzv. „oblíková“ krajina) – Kobylá; délka trasy: 12 km

Začátek: Žulová, autobusové nádraží, 10:00; konec: Kobylá železniční zastávka, odjezd vlakem do Žulové v 16:19 nebo 18:19.

Exkurzí Vás provede Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., geolog Vlastivědného muzea Jesenicka (geolog@muzeumjesenik.cz, HanacekM@seznam.cz, mobil: 732 191 686)

Vstup zdarma

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v Kulturním domě v Javorníku.

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení