Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy

Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Akce a výstavy ve Vodní tvrzi

LESY HROU

19. června až 8. září 2019, Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

Význam lesů pro život na planetě je naprosto zásadní. Produkují kyslík, zadržují vodu, zabraňují zvětrávání půdy, dávají nám dřevo, poskytují útočiště živočichům a v neposlední řadě nás nabíjí energií a dobrou náladou. O to, aby lesy prosperovaly, se každým dnem pečlivě starají lesníci. Právě s nimi jsme připravili výstavu, která zábavnou formou představí lesní společenství v celé jeho šíři. Malí i velcí návštěvníci se např. dozví, v čem jsou stromy podobné lidem, co obnáší práce lesníka a vůbec jaký je smysl trvale udržitelného lesního hospodaření, kteří škůdci nejvíce ničí naše lesy nebo jak je důležité tento složitý a nenahraditelný ekosystém chránit. Pro děti je zde připravené množství her a činností rozvíjejících nejen jejich kreativitu, ale zejména vztah k přírodě. Výstava vycházející z lesní pedagogiky a zásad environmentální výchovy vznikla ve spolupráci s Lesy ČR, s. p.

Autor výstavy: Mgr. Matěj Matela

Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 60 Kč / 30 Kč

JOSEF ČAPEK: NAPŮL VESELE, NAPŮL VÁŽNĚ

6. července až 22. září 2019, Galerie Vodní tvrze

Josef Čapek patřil v kontextu českého prvorepublikového umění mezi nejvýraznější osobnosti. Jeho všestranné dílo, ať už výtvarné, literární či teoretické, však dosud zůstává veřejnosti poměrně neznámé, jelikož stojí ve stínu díla Josefova mladšího bratra Karla.

Výstava, která bude od července do září 2019 k vidění ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, představí návštěvníkům v ucelené formě život a dílo tohoto umělce a ryzího člověka. Zkrátka nepřijdou ani děti, pro které bude připraven malířský koutek, skládačky a další interaktivní prvky, které i jim přiblíží svět, v němž Josef Čapek žila působil. Část exponátů a filmové snímky zapůjčil do výstavy Památník Karla Čapka.

Kurátoři výstavy: Bc. Kamil Tomášek, Mgr. Jan Petrásek

Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

Připravujeme

HEINRICH WOLF

18. září až 10. listopadu 2019, Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

V loňském roce získalo Vlastivědné muzeum Jesenicka do správy 14 obrazů od Heinricha Wolfa a jeden od Josefa Appela, tzv. „polovycpaniny.“ Jedná se o taxidermické reliéfní obrazy ptactva pocházejícího z našeho regionu z 1. pol. 20. století. Jednotlivé druhy jsou zakomponované do jejich přirozeného prostředí, každý výjev je pečlivě propracován, tělo obklopuje malba krajiny. Výjev dokončuje masivní rám v podobě větví stromu. Na obrazech můžeme vidět např. kachny, tetřevy, ledňáčky, sovy, dudky, koroptve, bažanty, dravé ptáky, ale rovněž fretky. Díla se využívala jako učební pomůcky a byla oblíbenou dekorací v interiérech. Heinrich Wolf (1873–1938) se narodil v Javorníku-Vsi, preparátorem se vyučil v Landeku. Cestoval po německých městech, kde sbíral zkušenosti. V roce 1900 si otevřel v Jeseníku preparátorskou dílnu. Za svoje obrazy získal řadu ocenění. V Jeseníku roku 1938 i zemřel. Ve výstavě, která se koná v rámci XIX. svatováclavského setkání v Jeseníku, budete moci zhlédnout obrazy polovycpanin i z dílny jiných autorů.

Vernisáž se uskuteční v úterý 17. 9. 2019 od 18.00 hod. ve Vodní tvrzi. Vystoupí Jeseničtí trubači, vstup na vernisáž je zdarma.

Kurátor výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

NEBYLI JSME SAMI / NIE BYLIŚMY SAMI

2. října až 24. listopadu 2019, Galerie Vodní tvrze

Dvojjazyčnou panelovou výstavu, jež vznikla u příležitosti letošního 30. výročí pádu komunistického režimu ve střední Evropě, vytvořilo VMJ společně s polskými kolegy z niského muzea. Pojedná o okolnostech roku 1989 v ČSSR a PLR, přiblíží disidentské aktivity v 70. a 80. letech, výrazná část pak bude věnována spolupráci československých a polských opozičních aktivistů, kteří se setkávali na hřebenech Krkonoš či Rychlebských hor. Výstava bude zároveň reflektovat regionální rozměr, tj. jak se proti komunismu bouřili jedinci na Jesenicku a Nisku. K vidění budou velkoformátové snímky důležitých mezníků novodobých dějin obou národů, dále dobové dokumenty či odborná literatura. V rámci výstavy proběhne např. přednáška pro školy či diskusní panel s odborníky a významnými osobnostmi (19. listopadu) spojený s odhalením pamětní desky vzniku místní sekce Občanského fóra v Katovně.

Vernisáž proběhne v úterý 1. října 2019 v 18.00 hod. v galerii jesenické Vodní tvrze. Zazní písně Karla Kryla v podání jeho bratra Jana Kryla. Výstava potrvá do 24. 11. 2019, poté se přesune do Nisy, kde bude k vidění od 6. 12. 2019 do 31. 1. 2020.

Autoři výstavy: Mgr. Matěj Matela, Mgr. Adriana Zalewska-Wąsowicz

Výtvarník výstavy: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

EUROPEAN HERITAGE DAYS

13. až 14. září 2019

VMJ nabídne vstupy k expozicím a výstavám za 50% ceny, a to s komentovanými prohlídkami.

XIX. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ V JESENÍKU

27. až 28. září 2019, Zimní zahrada Priessnitzových léčebných lázní

Vlastivědné sympozium v rámci XIX. svatováclavského setkání v Jeseníku představí nejen německé a české malíře našeho regionu. Více informací zde.

TÝDEN VINCENZE PRIESSNITZE

30. září až 6. října 2019

Týden Vincenze Priessnitze má v roce 2019 připomenout 220 let od narození jesenického „génia vodoléčby". Vlastivědné muzeum Jesenicka se připojilo k aktivitám Priessnitzových léčebných lázní, Společnosti Vincenze Priessnitze a Města Jeseník a připravilo k tomuto výročí zajímavý program. Kromě přednášek a exkurze se budou moci návštěvníci rovněž těšit na nahlédnutí pod pokličku příprav nové expozice v rodném domě Vincenze Priessnitze v lázních.

ZANIKLÁ OSADA HAMBERK (KOHOUT)

24. srpna 2019

Mezi městem Javorník a obci Bílý Potok se na nízkém, zato výrazném vršku nacházejí pozůstatky nejstarší ze zaniklých osad na Jesenicku – byla totiž pravděpodobně založena již ve 13 století. Hamberg za svou dlouhou historii zažil období rozkvětu i časy o poznání těžší, dokonce se stal svědkem jedné pozoruhodné tragédie tehdejší mladé republiky… Pojďme se společně projít s archeologem VMJ Mgr. Milanem Rychlým za tím, co bylo sice materiálně nenávratně zničeno, ale duchovně je stále zachováno.

Odjezd z Jeseníku v 7.35 hod., v 8.25 příjezd do Javorníku, kde bude čekat pracovník VMJ. Odtud se společně vydáme k bývalé osadě. Odjezd zpět z Javorníku buď ve 12.30, nebo ve 14.22 hod.

Vstupné: 30 Kč

VODOPÁDY A SKÁLY V OKOLÍ PRADĚDU

24. srpna 2019

Exkurze povede známou trasou z Karlovy Studánky údolím Bílé Opavy na Praděd, k chatě Švýcárna a přes Malý Děd kolem nejvýše položeného dolu na železnou rudu, skalních útvarů Sokolí skály a Vysokého vodopádu až do Bělé pod Pradědem. Účastníci se seznámí s geologickou stavbou oblasti, s činností vody a arktického klimatu v dobách ledových, dále s mineralogickými výskyty i s průzkumy a těžbou rud, které měly někdy překvapivé historické dopady. Exkurzi povede RNDr. Viera Večeřová. Kontakt: (+420) 732 530 089.

Výjezd v 7.45 hod. z autobusového nádraží v Jeseníku. Od Sokolích skal údolím Studeného potoka s četnými evorzními jevy, například malými vodopádky a obřími hrnci, návrat kolem 16.30 hod. z Bělé pod Pradědem.

Vstupné: 30 Kč

JESENICKÉ HRADY V REGIONÁLNÍ MYTOLOGII

5. září 2019 od 18.00 hod., Zdravá kavárna

Jen málokde v České republice najdeme tak hustou soustavu zřícenin strážních hrádků jako právě v Jeseníkách. Mezi pevnými kamennými zdmi však v dávné minulosti nepřebývali pouze poctiví a loajální strážci dbající na bezpečný průjezd kupeckých vozů, ale také loupeživí rytíři a všelijací zlotřilí jedinci, z nichž mnozí využívali pomoci samotného pekla... Jakým způsobem původní obyvatelé interpretovali pohnuté dějiny Koberštejnu, Edelštejnu, Rabenštejnu či krnovského Cvilína a jak se historická skutečnost liší od fikce, o tom pojedná další ze série přednášek Matěje Mately, odborného pracovníka VMJ.

Čtení se uskuteční ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 18.00 hod. ve Zdravé kavárně.

Doporučujeme rezervace předem – osobně ve Zdravé kavárně.

Vstupné: 20 Kč

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v Kulturním domě v Javorníku.

ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

10. června až 30. září 2019, Kulturní dům Javorník

Výstava bude otevřena od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu pak od 10.00 do 16.00 hod.

vstupné dobrovolné

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení