Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy

Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Akce a výstavy ve Vodní tvrzi

JOSEF ČAPEK: NAPŮL VESELE, NAPŮL VÁŽNĚ

6. července až 22. září 2019, Galerie Vodní tvrze

Josef Čapek patřil v kontextu českého prvorepublikového umění mezi nejvýraznější osobnosti. Jeho všestranné dílo, ať už výtvarné, literární či teoretické, však dosud zůstává veřejnosti poměrně neznámé, jelikož stojí ve stínu díla Josefova mladšího bratra Karla.

Výstava, která bude od července do září 2019 k vidění ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, představí návštěvníkům v ucelené formě život a dílo tohoto umělce a ryzího člověka. Zkrátka nepřijdou ani děti, pro které bude připraven malířský koutek, skládačky a další interaktivní prvky, které i jim přiblíží svět, v němž Josef Čapek žila působil. Část exponátů a filmové snímky zapůjčil do výstavy Památník Karla Čapka.

Kurátoři výstavy: Bc. Kamil Tomášek, Mgr. Jan Petrásek

Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

HEINRICH WOLF

18. září až 10. listopadu 2019, Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

V loňském roce získalo Vlastivědné muzeum Jesenicka do správy 14 obrazů od Heinricha Wolfa a jeden od Josefa Appela, tzv. „polovycpaniny.“ Jedná se o taxidermické reliéfní obrazy ptactva pocházejícího z našeho regionu z 1. pol. 20. století. Jednotlivé druhy jsou zakomponované do jejich přirozeného prostředí, každý výjev je pečlivě propracován, tělo obklopuje malba krajiny. Výjev dokončuje masivní rám v podobě větví stromu. Na obrazech můžeme vidět např. kachny, tetřevy, ledňáčky, sovy, dudky, koroptve, bažanty, dravé ptáky, ale rovněž fretky. Díla se využívala jako učební pomůcky a byla oblíbenou dekorací v interiérech. Heinrich Wolf (1873–1938) se narodil v Javorníku-Vsi, preparátorem se vyučil v Landeku. Cestoval po německých městech, kde sbíral zkušenosti. V roce 1900 si otevřel v Jeseníku preparátorskou dílnu. Za svoje obrazy získal řadu ocenění. V Jeseníku roku 1938 i zemřel. Ve výstavě, která se koná v rámci XIX. svatováclavského setkání v Jeseníku, budete moci zhlédnout obrazy polovycpanin i z dílny jiných autorů.

Vernisáž se uskuteční v úterý 17. 9. 2019 od 18.00 hod. ve Vodní tvrzi. Vystoupí Jeseničtí trubači, vstup na vernisáž je zdarma.

Kurátor výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

Připravujeme

NEBYLI JSME SAMI / NIE BYLIŚMY SAMI

2. října až 24. listopadu 2019, Galerie Vodní tvrze

Dvojjazyčnou panelovou výstavu, jež vznikla u příležitosti letošního 30. výročí pádu komunistického režimu ve střední Evropě, vytvořilo VMJ společně s polskými kolegy z niského muzea. Pojedná o okolnostech roku 1989 v ČSSR a PLR, přiblíží disidentské aktivity v 70. a 80. letech, výrazná část pak bude věnována spolupráci československých a polských opozičních aktivistů, kteří se setkávali na hřebenech Krkonoš či Rychlebských hor. Výstava bude zároveň reflektovat regionální rozměr, tj. jak se proti komunismu bouřili jedinci na Jesenicku a Nisku. K vidění budou velkoformátové snímky důležitých mezníků novodobých dějin obou národů, dále dobové dokumenty či odborná literatura. V rámci výstavy proběhne např. přednáška pro školy či diskusní panel s odborníky a významnými osobnostmi (19. listopadu) spojený s odhalením pamětní desky vzniku místní sekce Občanského fóra v Katovně.

Vernisáž proběhne v úterý 1. října 2019 v 18.00 hod. v galerii jesenické Vodní tvrze. Zazní písně Karla Kryla v podání jeho bratra Jana Kryla. Výstava potrvá do 24. 11. 2019, poté se přesune do Nisy, kde bude k vidění od 6. 12. 2019 do 31. 1. 2020.

Výstava vznikla ve spoluprácí s těmito institucemi: Muzeum Powiatowe w Nysie, Centrum společných aktivit, Paměť národa, Europejskie Centrum Solidarności, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pamäti národa, Knihovna Václava Havla, Archiv hlavního města Prahy a Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce.

Autoři výstavy: Mgr. Matěj Matela, Mgr. Adriana Zalewska-Wąsowicz

Výtvarník výstavy: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

SLAVNOSTNÍ ODHALEÍ DŘEVĚNÉ BUSTY J. LOWAGA

20. září 2019, Vrbno pod Pradědem

Vážení přátelé, regionální patrioti,

srdečně Vás zveme na slavnostní odhalení dřevěné busty geologa a spisovatele Josefa Lowaga (1849–1911), které proběhne v pátek 20. září 2019  od 16.00 hod. ve Vrbně pod Pradědem.

Vznik pomníku inicioval Matěj Matela, odborný pracovník VMJ. Bustu zhotovil řezbář Ivan Láňo ze Železné, kamenný podstavec firma Zemní práce Naděžda Klíčová.

XIX. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ V JESENÍKU

27. až 28. září 2019, Zimní zahrada Priessnitzových léčebných lázní

Již XIX. ročník svatováclavského setkání letos připravili Vlastivědné muzeum Jesenicka, Státní okresní archiv Jeseník a Společnost Vincenze Priessnitze. Na tradičním odborném sympoziu, které se uskuteční od 9.00 hodin dne 27. září v Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria, se letos máme šanci seznámit s uměleckou tvorbou na Jesenicku ve 20. století, zejména s malířskou tvorbou v rozmanitých podobách. Forma drobných příspěvků o trvání přibižně patnáctiminutovém bude příjemná i širší veřejnosti a studentům.

V odpoledních hodinách se pak budou moci zájemci seznámit se dvěma tematickými výstavami, a to formou komentované prohlídky. V 15:00 začínáme ve Vodní tvrzi s výstavou Heinrich Wolf a v 16:00 pak pokračujeme v Katovně s výstavou Současné výtvarné umění na Jesenicku. Slavnostní den před svátkem sv. Václava zakončíme promítáním němého filmu Stavitel chrámu s živým hudebním doprovodem od 18:30 v Kině Pohoda.

Dne 28. září, tedy na Den české státnosti, si připomeneme násilnou internaci řádových sester v době nástupu vlády komunistické strany, a to v kostele od 09.30 hodin s následnou pietní procházkou na hřbitov v obci Bílá Voda na Javornicku.

Více informací zde.

TÝDEN VINCENZE PRIESSNITZE

30. září až 6. října 2019

Týden Vincenze Priessnitze má v roce 2019 připomenout 220 let od narození jesenického „génia vodoléčby". Vlastivědné muzeum Jesenicka se připojilo k aktivitám Priessnitzových léčebných lázní, Společnosti Vincenze Priessnitze a Města Jeseník a připravilo k tomuto výročí zajímavý program. Kromě přednášek a exkurze se budou moci návštěvníci rovněž těšit na nahlédnutí pod pokličku příprav nové expozice v rodném domě Vincenze Priessnitze v lázních.

VODOPÁDY A SKÁLY V OKOLÍ PRADĚDU

21. září 2019

Exkurze povede známou trasou z Karlovy Studánky údolím Bílé Opavy na Praděd, k chatě Švýcárna a přes Malý Děd kolem nejvýše položeného dolu na železnou rudu, skalních útvarů Sokolí skály a Vysokého vodopádu až do Bělé pod Pradědem. Účastníci se seznámí s geologickou stavbou oblasti, s činností vody a arktického klimatu v dobách ledových, dále s mineralogickými výskyty i s průzkumy a těžbou rud, které měly někdy překvapivé historické dopady. Exkurzi povede RNDr. Viera Večeřová. Kontakt: (+420) 732 530 089.

Výjezd v 7.45 hod. z autobusového nádraží v Jeseníku. Od Sokolích skal údolím Studeného potoka s četnými evorzními jevy, například malými vodopádky a obřími hrnci, návrat kolem 16.30 hod. z Bělé pod Pradědem.

Vstupné: 30 Kč

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v Kulturním domě v Javorníku.

ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

10. června až 30. září 2019, Kulturní dům Javorník

Výstava bude otevřena od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu pak od 10.00 do 16.00 hod.

vstupné dobrovolné

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení