Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy

Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Akce a výstavy ve Vodní tvrzi

NEBYLI JSME SAMI / NIE BYLIŚMY SAMI

2. října až 24. listopadu 2019, Galerie Vodní tvrze

Dvojjazyčnou panelovou výstavu, jež vznikla u příležitosti letošního 30. výročí pádu komunistického režimu ve střední Evropě, vytvořilo VMJ společně s polskými kolegy z niského muzea. Pojedná o okolnostech roku 1989 v ČSSR a PLR, přiblíží disidentské aktivity v 70. a 80. letech, výrazná část pak bude věnována spolupráci československých a polských opozičních aktivistů, kteří se setkávali na hřebenech Krkonoš či Rychlebských hor. Výstava bude zároveň reflektovat regionální rozměr, tj. jak se proti komunismu bouřili jedinci na Jesenicku a Nisku. K vidění budou velkoformátové snímky důležitých mezníků novodobých dějin obou národů, dále dobové dokumenty či odborná literatura. V rámci výstavy proběhne např. přednáška pro školy či diskusní panel s odborníky a významnými osobnostmi (19. listopadu) spojený s odhalením pamětní desky vzniku místní sekce Občanského fóra v Katovně.

Vernisáž proběhne v úterý 1. října 2019 v 18.00 hod. v galerii jesenické Vodní tvrze. Zazní písně Karla Kryla v podání jeho bratra Jana Kryla. Výstava potrvá do 24. 11. 2019, poté se přesune do Nisy, kde bude k vidění od 6. 12. 2019 do 31. 1. 2020.

Výstava vznikla ve spoluprácí s těmito institucemi: Muzeum Powiatowe w Nysie, Centrum společných aktivit, Paměť národa, Europejskie Centrum Solidarności, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pamäti národa, Knihovna Václava Havla, Archiv hlavního města Prahy a Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce.

Autoři výstavy: Mgr. Matěj Matela, Mgr. Adriana Zalewska-Wąsowicz

Výtvarník výstavy: Mgr. et Bc. Markéta Kobierská

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

Připravujeme

REGENHART & RAYMANN

26. listopadu 2019 až 8. března 2020, Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

Před dvěma sty lety, v prosinci roku 1819, uzavřel jesenický obchodník s plátnem Josef Raymann smlouvu s vídeňskou podnikatelskou rodinou Regenhartů. Tím byly položeny základy k pozdějšímu vzniku firmy Regenhart & Raymann, která se stala největší textilní továrnou v rakouském Slezsku, sbírala zlaté medaile po světových výstavách, a dokonce byla dvorním dodavatelem na císařský dvůr.
Nejen vybudováním několika továrních komplexů v Jeseníku proměnila firma a obě rodiny tvář města. Výstava obsáhle představí tento zásah do podoby a rozvoje Jeseníku, vylíčí rovněž obě rodinné historie a osudy jednotlivých příslušníků, nastíní vývoj firmy a vyzdvihne její úspěchy na mezinárodním poli. Prezentovány budou také výrobky vzešlé ze zdejších textilních závodů či osobní rodinné předměty.

Vernisáž se uskuteční v úterý 26. 11. 2019 od 18.00 hod. v hlavním výstavním sále Vodní tvrze. Vstup na vernisáž je zdarma.

Kurátor výstavy: Mgr. Jan Petrásek

Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

SOUČASNÁ UMĚLECKÁ TVORBA NA JESENICKU

14. listopadu 2019 od 18.00 hod., Vinárna Zdravá kavárna

Přátelé, přijměte srdečné pozvání na další setkání s místními umělci. Během večera nahlédneme do tvorby čtyř osobností pocházejících z Jeseníků nebo zde tvořících.

Tentokrát představí své práce:

  • RNDr. Libor Malý – fotograf
  • MgA. Adam Krhánek – kyber sochař
  • Vladimír Mach – malíř
  • Mgr. Jana Krhánková – malířka

Večerem bude provázet BcA. Ivana Kužílková, výtvarnice Vlastivědného muzea Jesenicka.

Doporučujeme rezervace předem – osobně ve Zdravé kavárně.

Vstupné: 20 Kč

VÁNOČNÍ JARMARK VE VODNÍ TVRZI A NA ZÁMECKÉM NÁMĚSTÍ

6. a 7. prosince 2019 ve Vodní tvrzi

Více informací zde.

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v Kulturním domě v Javorníku.

HRAVÉ VÁNOCE

25. listopadu 2019 až 31. ledna 2020, Kulturní dům Javorník

Výstava je otevřena od pondělí do pátku vždy od 8.00 hod. do 16.00 hod. Součástí výstavy budou také prodejní trhy.

Vernisáž se uskuteční 22. 11. 2019 od 18.00 hod. v Kulturním domě v Javorníku.

Vstupné dobrovolné

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení

6. a 7. prosince 2019   Už podesáté se Vodní tvrz a přilehlé Zámecké náměstí rozezvučí vánočními tóny při příležitosti Vánočního jarmarku. Ten pro Vás připravili jako minulý rok Vlastivědné muzeum Jesenicka, Městská kulturní zařízení Jeseník a Šermířský spolek Jeseník. Vánoční jarmark se uskuteční ve dnech 6. a 7. prosince, přičemž v páte ... (více)