Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy


Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Kalendář akcí zde.
 


Akce a výstavy ve Vodní tvrzi

REGENHART & RAYMANN
DVĚ RODINY, KTERÉ NAVŽDY PROMĚNILY TVÁŘ MĚSTA

26. listopadu 2019 až 8. března 2020, Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

Před dvěma sty lety, v prosinci roku 1819, uzavřel jesenický obchodník s plátnem Josef Raymann smlouvu s vídeňskou podnikatelskou rodinou Regenhartů. Tím byly položeny základy k pozdějšímu vzniku firmy Regenhart & Raymann, která se stala největší textilní továrnou v rakouském Slezsku, sbírala zlaté medaile po světových výstavách, a dokonce byla dvorním dodavatelem na císařský dvůr.
Nejen vybudováním několika továrních komplexů v Jeseníku proměnila firma a obě rodiny tvář města. Výstava obsáhle představí tento zásah do podoby a rozvoje Jeseníku, vylíčí rovněž obě rodinné historie a osudy jednotlivých příslušníků, nastíní vývoj firmy a vyzdvihne její úspěchy na mezinárodním poli. Prezentovány budou také výrobky vzešlé ze zdejších textilních závodů či osobní rodinné předměty.

Vernisáž se uskuteční v úterý 26. 11. 2019 od 18.00 hod. v hlavním výstavním sále Vodní tvrze. Vstup na vernisáž je zdarma.

Kurátor výstavy: Mgr. Jan Petrásek

Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

EXTRÉMNÍ JEVY NA JESENICKU POHLEDEM METEOROLOGA

15. ledna až 15. března 2020, Galerie Vodní tvrze

Na leden 2020 připravilo Vlastivědné muzeum Jesenicka ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem tematicky ojedinělou výstavu s názvem Extrémní jevy na Jesenicku pohledem meteorologa, která pojednává o výjimečných meteorologických situacích v Jeseníkách a Rychlebských horách v období 1978 až 2017, které jsou možným odleskem klimatických změn.

Návštěvník se bude moci seznámit s průběhem několika vybraných synoptických situací, které budou zaměřeny na meteorologické extrémy na Jesenicku. Speciální kategorie bude věnována bouřkám a bouřkovým jevům. Pozornost bude věnována například velmi nízkým teplotám, extrémně vysokým teplotám, problematice sucha (v poslední době velký problém na velké části ČR), silným nárazům větru, velmi brzkým sněhovým pokrývkám na podzim a naopak pozdním sněhovým pokrývkám na jaře a dalším neobvyklým meteorologickým jevům.

Ve výstavě budou k vidění různé meteorologické přístroje a pomůcky z dob minulých i doby současné, které jsou využívány v „ostrém“ provozu na meteorologických stanicích po celé republice. Návštěvník bude seznámen s odbornou i populární meteorologickou a klimatologickou literaturou doplněnou například starými meteorologickými deníky z 19. století či záznamy žáků o pozorování počasí z doby našich prarodičů i praprarodičů. Perličkami budou originální aerologická sonda, meteorologická budka s vybavením a funkční automatická meteorologická stanice, kterou budou moci návštěvníci vyzkoušet v praxi.

Vernisáž se uskuteční v úterý 14. 1. 2020 od 18.00 hod. ve Vodní tvrzi, vstup na zahájení je zdarma.

Autoři výstavy: Bc. David Abrahámek (ČHMÚ), Mgr. Pavel Rušar (VMJ)

Kurátor výstavy: Bc. David Abrahámek

Výtvarník výstavy: Martha Akritidu

Vstupné 50/25 Kč

ZUBAŘ, CHATAŘ, LYŽAŘ A NENAPRAVITELNÝ ŠPRÝMAŘ OSKAR GUTWINSKI A KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

10. března 2020, Přednáškový sál muzea v ŠUMPERKU

Pojďme se vypravit do starých dobrých časů, kdy jihovýchodní svah majestátního Králického Sněžníku krášlila dřevěná Lichtensteinova chata. Symbolem dnes již zaniklého objektu se na počátku dvacátých let stal Oskar Gutwinski, svérázný zubař ze Šumperka, který na stáří vyměnil bílý plášť za čepičku s andělíčkem vystrkujícím zadek a vytvořil z chaty jedinečné místo setkávání a přátelské nálady. O životních osudech této legendární osobnosti, ale i o magickém Králickém Sněžníku bude vyprávět Matěj Matela, odborný pracovník Vlastivědného muzea Jesenicka.

Vstupné 50 Kč, děti do 6 let zdarma

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v Kulturním domě v Javorníku.

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení