Aktuální akce a výstavy

Aktuální akce a výstavy

Soupis všech pořádaných akcí v podobě měsíčního programu ve formátu PDF
naleznete v sekci KE STAŽENÍ níže.


Akce a výstavy ve Vodní tvrzi

Vzorná hospodyňka aneb Z domácnosti našich babiček

27. března až 9. června 2019

Výstava nabízí pohled do domácností našich babiček v první polovině 20. století a představuje praktické ukázky z jejich každodenního života. Ve výstavním sále Vodní tvrze nahlédnete do prvorepublikové kuchyně s důmyslnými přístroji a pomůckami, které šetřily hospodyňkám čas při vaření jídla. Seznámíte se též s tehdejšími způsoby praní, žehlení a uklízení, jež dokumentují historické pračky, žehličky, mandly nebo první elektrické vysavače. K neocenitelným pomocníkům každé ženy v domácnosti patřily i šicí stroje, které si spolu s dalšími pomůckami k ručním pracím a ukázkami rukodělných výrobků můžete na výstavě prohlédnout také.

Vstupné: 40 Kč / 20 Kč

Připravujeme

MUZEJNÍ NOC VE VODNÍ TVRZI

1. června 2019 od 18.00 do 23.00 hod., nádvoří Vodní tvrze

Více informací zde.

ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK

22. května až 23. června 2019, Galerie Vodní tvrze

Každým rokem uzavírají žáci výtvarného oboru svá studia absolventskou výstavou, na které prezentují výsledky svého dlouholetého studijního úsilí. Letos se jich na závěrečné výstavě představí neuvěřitelných dvacet tři, z nichž každý si zvolil specifické téma, které dlouhodobě zpracovává. Stejnou různorodost jako náměty mají použité techniky kresby, malby, grafiky, fotografie a prostorových prací. Svými díly žáci vyjadřují nejen osvojené technické dovednosti, ale také svůj postoj k živé i neživé přírodě, lidské společnosti, jejímu fungování, historii i k lidskému jedinci. Na absolventské výstavě I. stupně učitelé Jana Krhánková, Iva Svobodová a Lenka Grygová představí své absolventy, z nichž někteří úspěšně vykonali talentové zkoušky na střední školy uměleckého směru a další se stanou žáky druhého stupně.

Vstupné: 20 Kč / 10 Kč

LESY HROU

19. června až 8. září 2019, Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

Význam lesů pro život na planetě je naprosto zásadní. Produkují kyslík, zadržují vodu, zabraňují zvětrávání půdy, dávají nám dřevo, poskytují útočiště živočichům a v neposlední řadě nás nabíjí energií a dobrou náladou. O to, aby lesy prosperovaly, se každým dnem pečlivě starají lesníci. Právě s nimi jsme připravili výstavu, která zábavnou formou představí lesní společenství v celé jeho šíři. Malí i velcí návštěvníci se např. dozví, v čem jsou stromy podobné lidem, co obnáší práce lesníka a vůbec jaký je smysl trvale udržitelného lesního hospodaření, kteří škůdci nejvíce ničí naše lesy nebo jak je důležité tento složitý a nenahraditelný ekosystém chránit. Pro děti je zde připravené množství her a činností rozvíjejících nejen jejich kreativitu, ale zejména vztah k přírodě. Výstava vycházející z lesní pedagogiky a zásad environmentální výchovy vznikla ve spolupráci s Lesy ČR, s. p.

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 18. 6. 2019 od 18.00 hod. v hlavním výstavním sále Vodní tvrze. Na vernisáži vystoupí Eoghan O’Reilly a Ondřej Volčík, vstup na vernisáž zdarma.

Autor výstavy: Mgr. Matěj Matela

Výtvarnice výstavy: BcA. Ivana Kužílková

Vstupné: 60 Kč / 30 Kč

Hornictví v pověstech Jeseníků

27. června  2019 od 18.00 hod., Vinárna Zdravá kavárna

Dobývání nerostných surovin hraje v dějinách našeho kraje nezastupitelnou úlohu, v podstatě lze říci, že stálo za „začátky kultury v původní divočině Jeseníků“, jak píše Josef Lowag. Hornictví tedy zákonitě silně ovlivnilo podobu zdejší mytologie. Nebyli to však pouze horníci, kdo v potu tváře vydobýval z tvrdých jesenických hor zlato a železnou rudu – pomocníky i ochránci jim byli škaredí gnómové a koboldi… Za tajemnými příběhy ze starých štol se vydáte spolu s Matějem Matelou, odborným pracovníkem VMJ. Tedy zdař Bůh!

Doporučujeme rezervace předem – osobně ve Zdravé kavárně. Vstupenky budou v prodeji od 1. 6. 2019.

Vstupné: 20 Kč

Tradiční život v pohůří Jeseníků na příkladu vesnické památkové zóny Údolí

8. června  2019 od 13.00 hod.

Osady Horní a Dolní Údolí si dodnes zachovaly unikátní půvab jesenických podhorských vesnic. Na příkladu těchto malebných sídel si přiblížíme nelehký život v minulosti, ale i současná rizika, kdy si sami můžeme ničit specifickou atmosféru oblasti, a možnosti dalšího rozvoje. Exkurzi povede Bc. Pavel Žurek (tel. č. (+420) 775 863 061).

Místo setkání je na zastávce Zlaté Hory, Horní Údolí, točna. Výprava začíná ve 13.00 hod., spojení z Jeseníku: autobusové nádraží, autobus ve 12.15 hod., stanoviště č. 5 (příjezd 12.50).

Vstupné: 30 Kč

Zaniklá osada Hřibová

22. června  2019 od 8.15 hod.

Mezi osadami Vlčice a Uhelná se nacházejí pozůstatky kdysi malebné vesničky Pilzberg (Hřibová), osady vzniklé mezi 16. a 17.stoletím, jež představovala jeden z klenotů na pomyslném náhrdelníku Rychlebských hor. Pojďme se společně projít s archeologem VMJ Mgr. Milanem Rychlým za tím, co sice bylo materiálně nenávratně zničeno, ale duchovně je stále zachováno.

Odjezd z Jeseníku v 7.35 hod., v 8.15 příjezd do Vlčic, kde na Vás bude čekat pracovník VMJ. Odtud se společně vydáme k bývalé osadě. Odjezd zpět z Vlčic buď ve 12.40, nebo ve 14.32 hod.

Vstupné: 30 Kč

Akce a výstavy v kulturním domě Javorník

Vlastivědné muzeum Jesenicka se společně s Městským kulturním střediskem Javorník spolupodílí na organizaci akcí a výstav v Kulturním domě v Javorníku.

Zvířata a jejich mláďata

10. června až 30. září 2019, Kulturní dům Javorník

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 7. června 2019 v 18. hod. Výstava bude otevřena od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu pak od 10.00 do 16.00 hod.

vstupné dobrovolné

Fotografie
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Aktuální akce a výstavy
Ke stažení
Muzejní noc ve Vodní tvrzi

Vlastivědné muzeum Jesenicka se v roce 2019 připojí k Festivalu muzejních nocí. V sobotu 1. června 2019 od 18.00 do 23.00 hodin otevře Vodní tvrz své brány nejen návštěvníkům výstav a expozic, ale také zájemcům o vědu, hudbu i divadlo. Vstup do všech expozic a výstav ve Vodní tvrzi s výjimkou Expozice čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. století bude umožněn ... (více)