Seznam všech vydání našich periodických publikací nyní i na webových stránkách

Seznam všech vydání našich periodických publikací nyní i na webových stránkách

01.04.2020
Na webových stránkách našeho muzea je nově k dispozici kompletní seznam námi vydávaných periodických publikací.

Vlastivědné muzeum Jesenicka se již řadu let podílí na vydávání dvou periodických publikací, a to vlastivědného sborníku Jesenicko a sborníku svatováclavských setkání v Jeseníku. Až doposud jste však na našich webových stránkách jen marně hledali přehledný výčet všech doposud vydaných čísel. Tomuto stavu je nyní konec.

Na webových stránkách nyní naleznete přehledný soupis všech dosavadních vydání  s informací o jejich dostupnosti a také s možností náhlédnout do jejich obsahu. 

SBORNÍKY
SVATOVÁCLAVSKÝCH SETKÁNÍ

VLASTIVĚDNÉ SBORNÍKY
JESENICKO


V případě zájmu o nákup sborníku kontaktujte sekretariát VMJ
na tel. čísle 606 787 371 nebo na e-mailové adrese sekretariat@muzeumjesenik.cz