Heinrich Wolf (vernisáž)

Heinrich Wolf (vernisáž)

17.09.2019
17. září 2019, Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

V roce 2018 získalo Vlastivědné muzeum Jesenicka do správy 14 obrazů od Heinricha Wolfa a jeden od Josefa Appela, tzv. „polovycpaniny.“ Jedná se o taxidermické reliéfní obrazy ptactva pocházejícího z našeho regionu z 1. pol. 20. století. Jednotlivé druhy jsou zakomponované do jejich přirozeného prostředí, každý výjev je pečlivě propracován, tělo obklopuje malba krajiny. Výjev dokončuje masivní rám v podobě větví stromu. Na obrazech můžeme vidět např. kachny, tetřevy, ledňáčky, sovy, dudky, koroptve, bažanty, dravé ptáky, ale rovněž fretky. Díla se využívala jako učební pomůcky a byla oblíbenou dekorací v interiérech.

Heinrich Wolf (1873–1938) se narodil v Javorníku-Vsi, preparátorem se vyučil v Landeku. Cestoval po německých městech, kde sbíral zkušenosti. V roce 1900 si otevřel v Jeseníku preparátorskou dílnu. Za svoje obrazy získal řadu ocenění. V Jeseníku roku 1938 i zemřel.

Výstava, jejíž kurátorkou je BcA. Ivana Kužílková, tematicky doplňuje XIX. svatováclavské setkání v Jeseníku. Během vernisáže vystoupili Jeseničtí trubači.

Fotografie
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)
Heinrich Wolf (vernisáž)