Meteorologická konference na Rejvíze

Meteorologická konference na Rejvíze

16.05.2024
Ve dnech 14. až 16. května se v hotelu Franz na Rejvíze uskutečnila meteorologická a klimatologická konference Jeseníky 2024.

Partnerem Českého hydrometeorologického ústavu a České meteorologické společnosti bylo při pořádání letošní konference také Vlastivědné muzeum Jesenicka. Z hlediska skladby konferenčních příspěvků lze shrnout, že zazněly referáty s meteorologickou, klimatologickou a hydrologickou tematikou, zaměřené na vyšší nadmořské polohy České republiky a střední Evropy, a specializované referáty týkající se Jesenicka. Za VMJ vystoupila Mgr. Ludmila Slezáková s příspěvkem Adaptace vybraných živočichů a rostlin z jesenické přírody na klimatické podmínky a Pavel Macháček s příspěvkem zaměřeným na vlastivědný nástin jesenických dějin.

Tři partneři vydali ke konferenci i sborník příspěvků, který je k dispozici zdarma v PDF na webu Vlastivědného muzea Jesenicka či na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Fotografie
P1600939.jpg
P1600950.jpg
P1600941.jpg
P1600963.jpg
20240515_162823.jpg
P1600979.jpg
P1610009.jpg
sborník konference zm.jpg