Křest knihy o dramatickém období konce druhé světové války na Jesenicku

Křest knihy o dramatickém období konce druhé světové války na Jesenicku

09.05.2024
Dne 9. května 2024 proběhl v Rytířském sále Vodní tvrze křest knihy historiků slezských dějin Lubomíra Hlavienky a Ondřeje Koláře, kteří dlouhodobě spolupracují s Vlastivědným muzeem Jesenicka.

Autoři se zaměřili na tři témata přelomového roku 1945. Prvním z nich je příchod sovětské armády a etablování nového bezpečnostního aparátu Československé republiky, druhým odpor a rezistence ze strany německého obyvatelstva a třetím pak česko-polské spory na nově konstituované hranici mezi Polskem a Československem. Dramatické události jsou doprovázeny komentáři k obecnému kontextu, nechybí však regionální detaily postihující brutalizaci obyvatelstva ve všech třech zmíněných případech.Odborná monografie „Jesenicko 1945: Mezi válkou a mírem“ je k dostání na recepci Vlastivědného muzea Jesenicka a v knihkupectví Domeček. V budoucnu si ji zájemci mohou zakoupit také ve Slezském zemském muzeu v Opavě, knihu si lze objednat rovněž přes internet na adrese sekretariat@muzeumjesenik.cz.

Nabídka dalších publikací Vlastivědného muzea Jesenicka zde.

Fotografie
20240509_180548.jpg
20240509_181414.jpg
20240509_175240.jpg
20240509_182248.jpg
20240509_183529.jpg
20240509_183542.jpg
20240509_182341.jpg
20240509_183842.jpg
20240509_182945.jpg
20240509_191714.jpg
plakát křest_web zm.jpg