Informační a metodologická schůzka Knihovnické komise Asociace muzeí a galerií ČR v Jeseníku

Informační a metodologická schůzka Knihovnické komise Asociace muzeí a galerií ČR v Jeseníku

10.06.2020

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., je obdobně jako řada dalších muzeí součástí Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG). Velkým přínosem AMG jsou odborné komise, které sdružují archeology, biology, historiky, etnografy nebo též knihovníky, jimž formou seminářů, konferencí nebo metodických příruček nabízejí možnost společných diskuzí a vzájemné spolupráce. Změnou poměrů ve Vlastivědném muzeu Jesenicka byl nastaven i nový kurz, který umožnil do té doby zanedbávanou knihovnu VMJ profesionalizovat prostřednictvím Knihovnické komise AMG.

Knihovnická komise AMG se svou členskou základnou patří k těm největším. Jednotlivé komise se schází několikrát ročně, ať už na velkých celorepublikových hromadných konferencích nebo na nejrůznějších menších informačních a metodických schůzkách, např. při koordinaci provádění digitalizace starých tisků atd.

Blízké vztahy muzejních knihovníků Olomouckého a Moravskoslezského kraje jsou nadále aktivně udržovány. Sekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje knihovnické komise se scházejí dvakrát ročně, přičemž místo setkání se obměňuje. Vlastivědné muzeum Jesenicka, zastoupené knihovníkem Pavlem Žurkem, se stalo novým členem Knihovnické komise. V říjnu loňského roku se náš knihovník zúčastnil schůzky v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, jež byla realizátorkou a která v rámci komise poskytuje pomoc ve vzdělávání a metodologii. Závěrem tohoto jednání bylo vyřčeno přání realizace následujícího jarního setkání v Jeseníku.

Původní termín setkání se kvůli epidemiologickému vývoji musel přesunout na 1. června. V pondělí se tak na tvrzi sešla společnost ve složení: Mgr. Hana Bartošová z Muzea umění Olomouc, Lucie Pundová z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, PhDr. Marie Šedá z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, Irena Zárubová z Muzea Novojičínska, Jana Nováková a Mgr. Jan Zámečník z Muzea v Bruntále. Zástupcem hostitelské instituce byl Mgr. Pavel Žurek. Další členové se bohužel z důvodu nemoci, OČR nebo přípravy výstavy nemohli účastnit. Informační a metodologická schůzka probíhala z důvodu dojezdové vzdálenosti od 10. do 16. hodiny. V přátelské atmosféře probíhala diskuse o současných problémech, především jak si jednotlivé instituce poradily v průběhu krize související s nemocí COVID-19. Dále bylo probíráno vedení a rozšiřování knihovního fondu či nutnost dalšího vzdělávání knihovníků. Součástí schůzky byla též exkurze expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století a samotné knihovny VMJ, kde knihovník poreferoval o úpravách, jež byly v průběhu provozní přestávky provedeny.

Mgr. Pavel Žurek