Zapojte se do mapování ohrožených druhů rostlin na Jesenicku!

Zapojte se do mapování ohrožených druhů rostlin na Jesenicku!

19.03.2020
Přestože v celé zemi platí karanténní opatření, vycházky do přírody jsou z tohoto nařízení vyjmuty. Využijte toho. Právě teď jsou totiž v plném květu sněženky a bledule! Víte, že oba tito „poslové jara“ figurují na červeném seznamu ohrožených druhů? Ani na Jesenicku se nejedná o nikterak hojné druhy, přesto je na svých vycházkách do přírody tu a tam můžete potkat a potěšit se jejich půvabem.

Sněženka podsněžník i bledule jarní patří do čeledi amarylkovitých a jsou příbuzné s narcisy, pokojovými květinami klívií a hvězdníkem, vzdáleně pak také s česneky. Přirozeně se vyskytují v listnatých lesích i na loukách, nejčastěji v blízkosti vodních toků. Oba druhy se samozřejmě také od nepaměti vysazují v zahradách či parcích. Na některých místech mohou být tichými svědky dřívějšího lidského osídlení, po němž se nedochovaly žádné další stopy. Vzhledem k časné době kvetení patří oba druhy k jedněm z prvních nektarodárných a pylodárných rostlin.

Pro ochranu populací ohrožených druhů je potřeba mít co nejpřesnější informace o jejich výskytu a početnosti. Historické údaje získáváme například z herbářů, které slouží jako „botanické archivy“ (vlastní herbář spravuje i VMJ). Pro současné informace se ale musíme vypravit přímo do terénu, kde jsou počty sněženek a bledulí každoročně sledovány.

S mapováním sněženek a bledulí na Jesenicku nyní můžete pomoct i vy. Jak? Jednoduše: narazíte-li na tyto rostliny během svých vycházek do přírody, vyfotografujte je, zaměřte místo nálezu pomocí GPS (nebo si co nejpřesněji slovně poznačte lokalizaci) a pokuste se spočítat (nebo alespoň odhadnout) počet jedinců. Fotografii s údaji pošlete na adresu biolog@muzeumjesenik.cz. Ale pozor: zajímají nás pouze přírodní populace, nikoliv rostliny v zahradách či jejich těsné blízkosti.

Spojte příjemné s užitečným: vycházka do přírody vám zlepší zdraví i náladu, a ještě při tom pomůžete s výzkumem ohrožených druhů!

Fotografie
Bledule patří k nejčasnějším nektarodárným a pylodárným druhům
Bledule jarní u Staříče v Lipové-lázních
Herbářová položka sněženky podsněžníku v herbáři Vlastivědného muzea Jesenicka
Sněženka podsněžník v Lipové-lázních