Soutěž pro mladé fotografy na téma „Voda na Jesenicku a v Jeseníkách“

Soutěž pro mladé fotografy na téma „Voda na Jesenicku a v Jeseníkách“

17.02.2020
U příležitosti XX. svatováclavského setkání připravují organizátoři řadu doprovodných akcí reflektujících téma letošního sympozia – tento rok se doslova ponese na vlnách potoků, řek, rybníků a pramenů našich krásných hor a podhůří. Tématem je totiž VODA v nejrozmanitějších podobách. A protože životodárná kapalina představuje vedle všech svých zásadních funkcí pro planetu i neodmyslitelný estetický prvek naší krajiny, vyhlašujeme tímto FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ SNÍMKY ZPODOBŇUJÍCÍ METAMORFÓZY JESENICKÉ VODY.

Soutěž je určena třem kategoriím: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a studenti středních škol. Své snímky prosím odevzdávejte vytištěné na fotopapíru ve formátu A3 nebo A4 nejpozději do 30. 6. 2020 v Katovně (MIC) nebo v Knihovně Vincenze Priessnitze. Každý účastník může odevzdat nejvíce 2 fotografie, na jejichž zadní straně uvede své jméno, věk a kontakt – nejlépe emailovou adresu. Prosíme, dané snímky pro případné další použití zálohujte v elektronické podobě.

Práce budou vystaveny v hudebním sále Centra společenských aktivit od 1. září, kdy se v 17,00 hodin uskuteční vernisáž, do konce měsíce září. Vyhlášení vítězů a předání ocenění proběhne v pondělí 28. září před koncertem ke Dni české státnosti v Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní, a. s.

Těšíme se na Vaše snímky!

VMJ, SOkA Jeseník, MKZ Jeseník a Společnost Vincenze Priessnitze