Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)

Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)

26.11.2019
26. listopadu 2019, Hlavní výstavní sál Vodní tvrze

Vernisáž výstavy, připomínající letošní dvousetleté výročí obchodního spojení rodin Raymannů a Regenhartů, předcházelo během dne několik dalších akcí. Nejprve v dopoledních hodinách navštívily Vodní tvrz potomci obou rodin, konkrétně paní Michaele Schenk-Lovison (vnučka Erwina Regenharta) z Berlína a Carina Mazelle z Vídně (z 5. generace potomků po Adolfu Raymannovi mladším) s manželi. Prohlédli si výstavu s komentářem kurátora Jan Petráska, pohovořili s vedením muzea a pronesli několik slov do zpravodajské reportáže České Televize. Poté byli na vlastní žádost doprovozeni na prohlídku bývalého továrního komplexu na soutoku Bělé a Staříče.

Odpolední program, tentokráte již věnovaný široké veřejnosti, byl zahájen vzpomínkovým aktem na městském hřbitově u hrobu Ernsta Regenharta a náhrobních kamenů více jak desítky rodinných příslušníků rodiny Raymannů, které se podařilo právě v souvislosti s výročím a výstavou revitalizovat a navrátit jim důstojnější podobu. Zástupci města a muzea položili u hrobů věnce a několik slov pronesla starostka města Zdeňka Blišťanová, autor výstavy Jan Petrásek a u hrobu svých předků rovněž paní Michaele a Carina. V 18.00 hodin následovalo slavnostní otevření výstavy za hudebního doprovodu žáků ZUŠ Jeseník. Promluvil ředitel muzea Pavel Rušar, jednatel společnosti Fenix Trading s.r.o. a Cyril Svozil jakožto sponzor výstavy a obsah výstavy na samotný závěr shrnul autor výstavy. Po skončení vernisáže byl potomkům rodiny umožněn přístup a prohlídka bývalé Raymannovy vily.

Krátká reportáž SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽI PŘEDCHÁZEL VZPOMÍNKOVÝ AKT na stránkách města Jeseník.

Fotografie
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)
Regenhart & Raymann. Dvě rodiny, které navždy proměnily tvář města (vernisáž)