Vzpomínkové akce připomenuly Sametovou revoluci v Jeseníku i obecně

Vzpomínkové akce připomenuly Sametovou revoluci v Jeseníku i obecně

19.11.2019
Hlavním tématem letošního listopadu se přirozeně staly události roku 1989, kdy se státy střední a východní Evropy vymanily z područí SSSR a vykročily na cestu demokracie. Stranou oslav nezůstalo ani naše muzeum, které ke 30. výročí konce totality připravilo, spolu s Městem Jeseník a Městskými kulturními zařízeními, hned několik akcí.

Přestože připomínky revoluce začaly již v říjnu slavnostním otevřením česko-polské výstavy „Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami“ v galerii Vodní tvrze, hlavní období oslav nastalo přirozeně až v druhé půli listopadu, za VMJ konkrétně 19. 11. Program obsahoval tři hlavní části. Tou první byla komentovaná prohlídka výstavy ve 14.30 hod., kterou vedl její spoluautor Matěj Matela. Svoji pozornost tentokrát zaměřil především na okolnosti polského boje proti totalitě a na spolupráci československých a polských opozičníků.

Následně, v 15.30, proběhla za Katovnou druhá část slavnostního dne, a to odhalení pamětní desky připomínající 30. výročí vzniku jesenické sekce Občanského fóra. Na počátku zazněly česká a slovenská hymna v podání učitelky místní ZUŠ paní Anny Beťákové. Úvodní slovo pronesla starostka paní Zdeňka Blišťanová, která poděkovala VMJ a MKZ za realizaci tohoto projektu a samozřejmě také přítomným účastníkům jesenické revoluce, kteří stáli u založení místního OF, tedy Petru Košackému a Ladislavu Hajnému. Oba si následně vzali slovo a zavzpomínali nejen na pohnuté dny listopadu a prosince 1989, ale zároveň vyjádřili vděk za dobu, v níž již tři desetiletí žijeme. Matěj Matela připomněl, že OF v Jeseníku vzniklo již 21. listopadu, na což můžeme být vzhledem k perifernímu charakteru oblasti právem hrdi. Poté již oba bývalí mluvčí jesenického OF pamětní desku odhalili. Podobu díla navrhl výtvarník Filip Raif, který se inspiroval jedním z dobových hesel.

Třetím bodem programu se stala panelová diskuse, jež proběhla v oddací síni jesenické radnice. Na počátku vystoupil ředitel VMJ Pavel Rušar, který přivítal jednotlivé diskutující – Petra Košackého, dále někdejší významnou disidentku a nynější novinářku Petrušku Šustrovou a historika Ondřeje Koláře ze Slezského zemského muzea. Moderování se ujal Martin Tichý z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se zabývá novodobými československými dějinami a protikomunistickým odbojem. Dvouhodinová diskuse se záhy přesunula i do publika, zazněly osobní vzpomínky i poznatky k současné politické a společenské situaci.

Fotografie
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989
Sametová revoluce 1989