Pastýř Gill v pověstech našich hor (přednáška)

Pastýř Gill v pověstech našich hor (přednáška)

24.10.2019
24. října 2019, vinárna Zdravá kavárna, přednášel Mgr. Matěj Matela

Ho ho ho! Jestliže při toulkách tajemnými rašeliništi na Rejvízu zaslechnete tento zlověstný pokřik, pak vězte, že nevezmete-li ihned nohy na ramena, se zlou se potážete. Blíží se totiž Gill… Legendární jezerní pastýř (něm. Seehirt), jenž byl za znesvěcení Božího daru proklet, představuje v oblasti jesenické mytologie skutečný poklad, neboť se jedná o jedinou veskrze původní a autentickou postavu těchto hor.

O tomto škaredém hrbatém přízraku, který však dokáže i pomoci, pojednávala další z přednášek Matěje Mately, odborného pracovníka VMJ.

Fotografie
Pastýř Gill v pověstech našich hor (přednáška)
Pastýř Gill v pověstech našich hor (přednáška)
Pastýř Gill v pověstech našich hor (přednáška)
Pastýř Gill v pověstech našich hor (přednáška)
Pastýř Gill v pověstech našich hor (přednáška)