V. Priessnitz v kontextu dějin a filozofie vědy (přednáška)

V. Priessnitz v kontextu dějin a filozofie vědy (přednáška)

02.10.2019
2. října 2019, Zrcadlový sál Priessnitzových léčebných lázní, přednášel Mgr. Pavel Rušar

V rámci Týdne Vincenze Priessnitze zazněla v Zrcadlovém sále Lázní dne 2. října přednáška ředitele VMJ Pavla Rušara s názvem Vincenz Priessnitz v kontextu dějin a filozofie vědy. Přednášející přistoupil k tematice poměrně netradičním způsobem - v úvodu nastínil různé historické koncepce zachycující vývoj dějin vědy jako kumulativismus, logický pozitivismus, Bachelardovu koncepci epistemických překážek, Kuhnovu teorii vědeckých revolucí a mnohé další, a následně se pokusil dát do souvislosti Priessnitzovu vodoléčbu s dalšími velkými převraty v medicíně, např. léčbou antibiotiky či objevením antidepresivních účinků některých chemických látek. Přednášející v závěru otevřel otázku, jaký je odkaz Vincenze Priessnitze pro současné vědce a lékaře s tím, že podle něj se jedná o výzvu ke sledování širších souvislostí jejich bádání a o důraz na pozorování přírody, ať už se jedná o hory a lesy či okraj Petriho misky, bystrým okem a hlavně s otevřenou myslí.

Vlastivědné muzeum Jesenicka se přednáškami a exkurzemi zapojí do Týdne Vincenze Priessnitze i v roce 2020.

Fotografie
V. Priessnitz v kontextu dějin a filozofie vědy (přednáška)
V. Priessnitz v kontextu dějin a filozofie vědy (přednáška)
V. Priessnitz v kontextu dějin a filozofie vědy (přednáška)
V. Priessnitz v kontextu dějin a filozofie vědy (přednáška)