Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami (vernisáž)

Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami (vernisáž)

01.10.2019
1. října 2019, Galerie Vodní tvrze

Dvojjazyčnou panelovou výstavu, jež vznikla u příležitosti letošního 30. výročí pádu komunistického režimu ve střední Evropě, vytvořilo VMJ společně s polskými kolegy z niského muzea. Pojednává o okolnostech roku 1989 v ČSSR a PLR, přibližuje disidentské aktivity v 70. a 80. letech, výrazná část je pak věnována spolupráci československých a polských opozičních aktivistů, kteří se setkávali na hřebenech Krkonoš či Rychlebských hor. Výstava zároveň reflektuje regionální rozměr, tj. jak se proti komunismu bouřili jedinci na Jesenicku a Nisku. K vidění jsou velkoformátové snímky důležitých mezníků novodobých dějin obou národů, dále dobové dokumenty či odborná literatura.

Vernisáž proběhla za účasti polské kurátorky Mgr. Adriany Zalewska-Wąsowicz a ředitele Muzea v Nise Edwarda Hałajka. Během vernisáže také písně Karla Kryla v podání jeho bratra Jana Kryla.

Výstava potrvá do 24. 11. 2019, poté se přesune do Nisy, kde bude k vidění od 6. 12. 2019 do 31. 1. 2020.

Výstava vznikla ve spoluprácí s těmito institucemi: Muzeum Powiatowe w Nysie, Centrum společných aktivit, Paměť národa, Europejskie Centrum Solidarności, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pamäti národa, Knihovna Václava Havla, Archiv hlavního města Prahy a Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce.

Fotografie
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami
Nebyli jsme sami / Nie byliśmy sami