Vrbenské centrum zkrášlila dřevěná busta Josefa Lowaga

Vrbenské centrum zkrášlila dřevěná busta Josefa Lowaga

20.09.2019
V pátek 20. září 2019 v 16.00 proběhlo před informačním centrem ve Vrbně pod Pradědem slavnostní odhalení dřevěné busty Josefa Lowaga, významné osobnosti celého regionu narozené přesně před 170 lety. Vznik pomníku inicioval Matěj Matela, odborný pracovník našeho muzea, který se Lowagovým životem a dílem dlouhodobě zabývá (tento rok např. připravil šest dílů jesenických pověstí, z nichž čtyři večery již proběhly ve Zdravé kavárně).

Josef Lowag spatřil světlo světa 20. září 1849 v Mnichově (Einsiedel), dnes místní části Vrbna, s rodinou se záhy přestěhoval do nedaleké osady Wolfseifen (Vlčí rýžoviště) nad obcí Železná (Buchbergsthal). Po dokončení obecné školy se začal vzdělávat v místních železárnách. Absolvoval báňská a hutní studia a v tomto oboru se stal oceňovaným odborníkem (zabýval se kupř. složením místních hornin či historií těžebních lokalit na Vrbensku a Zlatohorsku). V roce 1870 se s rodiči přestěhoval do Vrbna (Würbenthal), v listopadu 1876 se pak oženil s Albertinou Hatscher. Jejich manželství bohužel poznamenala řada nešťastných událostí, kromě syna Aloise jim totiž zemřely všechny děti. Problémům čelil Lowag i v životě profesním. Jako celoživotní idealista se řadu let pokoušel o znovuobnovení dolování vzácných kovů dle středověkých metod, což se ale nevyplácelo, kvůli čemuž se potýkal s finančními problémy. Zemřel 14. března 1911 na mozkovou mrtvici.

Jeho prvním literárním počinem byl turistický průvodce Führer für Würbenthal und Umgebung (Průvodce po Vrbně a okolí, 1888), největší slávu mu však za jeho života vynesly vtipné humoresky psané místním nářečím Geschichtla vom Förster Benedix (Příběhy fořta Benedixe, 1910). Dodnes nejvzácnější částí Lowagova literárního díla a zároveň jeho největším odkazem do budoucna tohoto kraje ale zůstávají báje a pověsti, které sbíral po chalupách jesenických horalů, aby je poté, často s notnou dávkou vlastní fantazie, sepsal do knižní podoby – Altvatersagen (Pradědovy pověsti, 1890) či Schlesische Volks- und Bergmannssagen (Slezské lidové a hornické pověsti z Jeseníků, 1903). Právě díky Lowagovi se nám dodnes zachovalo bohatství původní lidové slovesnosti Hrubého Jeseníku a jeho podhůří.

Realizaci slavnostního ceremoniálu finančné zaštítilo město Vrbno pod Pradědem. Bustu zhotovil Ivan Láňo, který svým lehce karikaturním stylem výborně navázal na práce starých sudetských řezbářů tohoto kraje (viz kupř. slavné židle v rejvízské hospodě). Podstavec vystavěli pracovníci firmy Zemní práce Naděžda Klíčová. Samotný ceremoniál zahájil Pěvecký sbor města Vrbna, jehož členové zazpívali dvě písně. Poté promluvil starosta Petr Kopínec, jenž poděkoval všem, kteří se na výrobě památníků podíleli. Následně předal slovo Matěji Matelovi, který krátce pohovořil o osobě Josefa Lowaga. Zároveň tento akt nazval velkým krokem vpřed, neboť ještě před deseti lety by pomník německé osobnosti na území bývalých Sudet jen těžko vznikl. Po obou projevech byla busta slavnostně odhalena a ceremoniál opět zakončen písněmi.

Fotografie
Vrbenské centrum zkrášlila dřevěná busta Josefa Lowaga
Autorem fotografií je Miroslav Kobza.
Autorem fotografií je Miroslav Kobza.
Autorem fotografií je Miroslav Kobza.